Tjekliste til at komme godt i gang med OnlineFundraising

Senest redigeret:

Før du kan komme igang med at bruge OnlineFundraising, er der en række ting du skal løbe igennem. Når du har været de følgende fem punkter igennem, er du klar til at gå i gang med at bruge OnlineFundraising.

1. Indstillinger

Første skridt til at komme godt i gang med OnlineFundraising er at tilføje dine stamdata. Dette gør du under menupunktet 'Indstillinger' i OnlineFundraisings hovedmenu. Her skal du redigere følgende fire punkter (markeret med ringe på skærmbilledet nedenfor).

Ofte vil vi i Fundraisingbureauet have gået punkterne igennem for dig inden, men det er en god idé at tjekke ignennem, at alt er, som du synes, det skal være.

Indstillinger_-_Show_-_Online_Fundraising.jpg


Kontaktoplysninger
Her skal du udfylde dine kontaktoplysninger såsom organisationens navn, adresse osv. Det er også her, du tilføjer organisationenes logo - hvis det ikke allerede er gjort.

Bekræftelser
Bekræftelser dækker over de beskeder, som vises på skærmen, eller sendes ud til giveren på mail/SMS, når hun har doneret. De bekræftelser, som du indtaster her, kommer til at være dine standardbekræftelser. Altså de bekræftelser, som bruges, hvis du ikke vælger andet. Du har nemlig mulighed for at oprette en række forskellige kommunikationsflows under hovedmenupunktet 'Kommunikation', som du senere kan vælge på dine forskellige formularer og projekter. Læs vores guide til, hvordan du redigerer dine standardbekræftelser.

Betingelser
Lige under 'Bekræftelser' finder du menupunktet 'Betingelser'. Her kan du redigere de standardbetingelser, som giverne bliver bedt om at acceptere, når de donerer. Du har altid mulighed for at overskrive standardbetingelserne på en specifik formular, skulle du have brug for det. Læs vores guide til, hvordan du redigerer dine standardbetingelser.

Etiketter
Her har du mulighed for at redigere dine standardindstillinger, for hvad de forskellige felter i dine OnlineFundraising-formularer skal hedde. Du har altid mulighed for at redigere dette på en specifik formular, skulle du have brug for det. Lader du felterne stå tomme, bruges OnlineFundraisings standardetiketter (det, der står med gråt, hvis feltet er tomt). Læs vores guide til, hvordan du redigerer dine standardetiketter.


2. Projekter

Det næste, du skal gøre for at komme godt i gang med OnlineFundraising, er at oprette et eller flere projekt(er).

Et projekt er det formål, som betalingen skal øremærkes til. Læs vores guide til, hvordan du opretter projekter.


3. Kommunikation

'Kommunikation' dækker over alle beskeder, der sendes til en giver, i forbindelse med at hun udfylder en formular. Typisk vælges, hvilken Kommunikation der skal bruges, ud fra hvilket projekt der er givet penge til.

Læs vores guide til, hvordan du kommer godt i gang med kommunikation.


4. Formularer

Før du kan komme i gang med at bruge OnlineFundraising skal du oprette en eller flere formular(er). Læs vores guide til, hvordan du opretter formularer.

Når du har oprettet en formular, skal du indlejre den på din hjemmeside. Læs her, hvordan du indlejrer en formular.


5. Test om det virker

Når du har været alle ovenstående punkter igennem, er det tid til at teste, om det virker.

Du tester ved at lave en betaling på din formular, der hvor den er indlejret på din hjemmeside. Selvom det umiddelbart virker, og du får lov at gennemføre formularen med betaling, kan du ikke være sikker, før du også har tjekket i OnlineFundraising, at betalingen er gået igennem. 

Det tjekker du ved at gå ind i OnlineFundraising og vælge 'Indbetalinger' i menuen. 

Indbetalinger_-_Danmission_-_Online_Fundraising.jpg

Sørg for at vælge 'Alle' i topmenuen lige under overskriften 'Indbetalinger'. Så ser du alle indbetalinger – også eventuelt fejlede betalinger. 

For at se om en betaling er gået igennem, skal du holde øje med det lille i-ikon, der figurerer til venstre ud for hver betaling på listen over betalinger. Er ikonet grønt, er betalingen gået igennem. Men er det gult eller rødt, er betalingen ikke gået igennem. 

Holder du cursoren hen over et rødt eller gult i-ikon kan du få en indikation af, hvad der er gået galt med betalingen. 

Sådan tilbagebetaler du en gennemført testbetaling 

Vælg menupunktet 'Indbetalinger' i OnlineFundraisings hovedmenu. Vælg den betaling, som du ønsker at tilbagebetale, i listen over indbetalinger. Du vælger betalingen ved at klikke på det nummer, der står i kolonnen 'Ordrenr.'.

Når du er på siden for den enkelte indbetaling, tryk da på den røde knap med teksten 'Tilbagebetal indbetaling'. Så tilbagebetales beløbet. 

Rediger_-_Danmission_-_Online_Fundraising.jpg

 

God fornøjelse!

Når du har tilføjet dine stamdata under 'Indstillinger', oprettet projekter, kommunikation og formularer samt testet, at det virker, er du klar til at gå i gang med at bruge OnlineFundraising. Rigtig god fornøjelse.