Opret og tilpas formularer

Vi har gjort det nemmere for dig selv at oprette nye, og tilpasse eksisterende, formularer i OnlineFundraising. Her kan du læse, hvordan du gør.

Find dine formularer
For at få fat på dine formularer skal du vælge menupunktet 'Formularer' i OnlineFundraising-menuen til venstre.

Kontrolpanel_-_Sind_Ungdom_-_Online_Fundraising.jpg

Kopier en eksisterende formular
Vi har typisk hjulpet dig med at lave nogle standardformularer. Det nemmeste, når du vil oprette en ny formular, er at kopiere en af dem. Så behøver du ikke starte helt forfra.

Formularer_-_Show_-_Online_Fundraising.jpg

 Når du har kopieret formularen, kommer du til den side, hvor du kan redigere din nye formular.

Navngiv formular
Når du har kopieret en formular, vil den automatisk få samme navn som den kopierede formular. Det er vigtigt, at du giver din nye formular et nyt, passende navn. 

formular1.jpg


Opret og rediger felter
Under 'Felter' kan du tilpasse, hvilke felter der skal vises i formularen. 

Du sletter et felt ved at trykke på den røde 'fjern'-knap og tilføjer et nyt felt ved at trykke på den grønne 'tilføj en mere'-knap, som du finder under de eksisterende felter. 

formularer.jpg

Når du opretter et felt, skal du tage stilling til:

 • Etikette: Her giver du dit felt den etikette, den titel, som kommer til at fremgå af formularen. F.eks. 'Beløb'.
 • Felttype: Vælg, om feltet skal være en knap, en dropdown-menu, eller et felt beregnet til at skrive tekst eller tal. Er der tale om et adresse-felt kan du vælge DAWA-adressevalidering, hvor adressen automatudfyldes. 
 • Gem som: Her vælger du, hvordan den oplysning, som giveren indtaster i det pågældende felt, gemmes i OnlineFundraising. Du kan vælge mellem:
  • Navn, fornavn, mellemnavn, efternavn, email, telefon, CVR-nr., CPR-nr., medlem, fødselsdag, adresse, postnr., by, land, URL, accept af betingelser, tilladelse til at e-maile etc.: Gemmes under kontakter
  • Beskedfelt: Gemmes under modtaget info
  • Beløb, projekt, betalingsmetode, medie etc., frekvens, startende, reg.nr., konto, valuta,: Gemmes under indbetalinger eller betalingsaftaler, afhængig af om det drejer sig om en enkeltbetaling eller en betalingsaftale. 
 • Muligheder: Dette felt er kun relevant hvis du er ved at oprette en dropdownmenu, et radiofelt eller checkfelt, hvor der er flere muligheder. Husk at adskille de forskellige muligheder med komma (uden mellemrum), f.eks.: 100,200,300. Hvis du sætter en '*' efter  en mulighed, altså for eksempel '200*', så forudvælges denne mulighed. 
 • Attributter: Her har du mulighed for vælge, hvis et felt skal være påkrævet. Det er f.eks. en god idé at påkræve som minimum navn, projekt, email-adresse og naturligvis beløb. Det er også her, under 'Attributter', at du har mulighed for at deaktivere eller skjule et felt for den pågældende formular. Du kan vælge kun at skjule feltet, når formularen vises på en computerskærm ved at vælge 'skjul på skærm', på en mobiltelefon ved at vælge 'skjul på mobil', hvis du vil gøre formularen simplere for mobilbrugere, eller begge steder ved blot at vælge 'skjul'. 

Nogle felter er obligatoriske. F.eks. felterne 'beløb' og 'send'. Hvis nogle obligatoriske felter mangler, bliver du gjort opmærksom på det i en advarsel øverst på siden i stil med denne:

Advarsel__Obligatoriske_felter_mangler__Ny_formular.jpg 
Tilføj handlinger
Under handlinger kan du administrere, hvad der skal ske med de informationer, som giveren har indtastet i formularen. 

Du tilføjer en ny handling ved at trykke på den grønne 'Tilføj en mere'-knap og vælge, hvilken type handling det skal være i dropdown-menuen. 

De forskellige handlinger, som du har mulighed for at vælge, er:

 • Accepter tilmeldinger: Relevant, hvis det drejer sig om tilmelding til en begivenhed. Når accepter tilmeldinger er aktiveret foretager systemet en booking og en indbetaling (medmindre begivenheden er gratis), når formularen udfyldes.
 • Accepter indbetalinger: Gør det muligt for formularen at gennemføre en enkeltbetaling. 
 • Accepter betalingsaftaler: Gør det muligt for formularen at oprette en betalingsaftale. 
 • Send email: Sender en email til giveren. Denne email kan du tilpasse under menupunktet 'Kommunikation', som du finder i OnlineFundraisings hovedmenu.
 • Send e-mail til bogfører: Tilføjer du denne handling sendes en email til din bogfører, når formularen udfyldes.
 • Send SMS: Sender sms til giveren. Denne sms kan du tilpasse under menupunktet 'Kommunikation', som du finder i OnlineFundraisings hovedmenu.
 • Tilføj til gruppe: Tilføjer giveren til en gruppe i OnlineFundraising. Under betingelser kan du vælge, i hvilke tilfælde giveren skal tilføjes til gruppen. Under gruppe vælger du, hvilken af dine oprettede grupper, giveren skal tilføjes. 
 • Tilføj email til MailChimp-List, hvis donor tillader det: Tilføjer giveren til din MailChimp-liste, hvis du har knyttet den til OnlineFundraising. Vil du bruge en anden liste end din standard-liste, så tilføj denne listes Liste ID her. Efterlader du feltet 'Liste ID' tom, bruges din standardliste. 

Rediger_-_Show_-_Online_Fundraising.jpg

Som minimum skal der accepteres indbetalinger/betalingsaftaler, hvis disse indgår i formularen. 

Indstil betalingsetiketter
Her har du mulighed for at redigere de betalingsetiketter, som vises i den specifikke formular. Det er de ord, som ikke er skrevet i en etikette ovenfor.

Hvis du ikke ændrer noget her, så vises dine standardetiketter. Dem kan du finde og redigere under 'Indstillinger' i hovedmenuen til venstre.

Rediger_-_Show_-_Online_Fundraising.jpg


Vælg kommunikation
Under overskriften 'Kommunikation', som du finder i venstre side af OnlineFundraising-vinduet, kan du vælge, hvilken kommunikationsskabelon der skal bruges, når en giver udfylder formularen.

kom.jpg

Læs mere om, hvad kommunikation dækker over, og hvordan du opretter og redigerer kommunikationsskabeloner.

Tilpas indstillinger
Under 'Kommunikation' finder du menuen 'Indstillinger'.

Rediger_-_Online_Fundraising_-_Online_Fundraising.jpg

Her har du mulighed for at tilpasse indstillingerne for følgende:

 • Betalingsmetoder: Vælg mellem enkelt eller gentagende betaling. 
 • Betalingsmedie: Her kan du vælge, hvilke betalingsmedier det skal være muligt at bruge på den pågældende formular. Du vælger et betalingsmedie ved at sætte flueben ud for det. 
 • Betalingsfrekvens: Her vælger du, hvilke frekvenser for faste donationer det skal være muligt at vælge.
 • Betalingsaftalens første dag: Her vælger du, hvor længe der skal gå, fra formularen udfyldes til betalingsaftalen starter.
 • Tilladelser: Her kan du indstille, hvilke tilladelser giveren bliver spurgt om, når de udfylder formularen. Vises kun hvis formularen også har et felt til permissions.
 • Standardprojekt: I dropdown-menuen under 'standardprojekt' kan du vælge, hvilket projekt donationer med formularen er forudvalgt til.
 • Tilgængelige projekter: Under 'tilgængelige projekter' kan du vælge, hvilke projekter det skal være muligt at donere til ved hjælp af formularen, ved at sætte flueben ved projekterne på listen.

Indlejr formularen
Når du har oprettet og tilpasset din formular, kan du indlejre den som en iframe på din hjemmeside. 

Læs, hvordan du gør, i vores guide til indlejring af formularer