Formularer

Opret og tilpas formularer

Senest redigeret:

Vi har gjort det nemmere for dig selv at oprette nye og tilpasse eksisterende formularer i OnlineFundraising. Her kan du læse, hvordan du gør.

Find dine formularer
For at få fat på dine formularer skal du vælge menupunktet Formularer i OnlineFundraising-menuen. 

Kontrolpanel_-_Sind_Ungdom_-_Online_Fundraising.jpg

Kopier en eksisterende formular
Det nemmeste, når du vil oprette en ny formular, er at kopiere en af dine eksisterende formularer. Så behøver du nemlig ikke starte helt forfra med at bygge din formular. 

Du kopierer en formular ved at føre musen hen over formularens navn på listen og klikke på Kopier. 

Formularer_-_Show_-_Online_Fundraising.jpg

 Når du har kopieret formularen, kommer du til den side, hvor du kan redigere din nye formular.

Navngiv formular
Når du har kopieret en formular, vil den automatisk få samme navn som den kopierede formular. Start derfor med at give din nye formular et passende navn ved at indtaste det i tekstfeltet øverst på siden.

formular1.jpg


Opret og rediger felter
Under Felter kan du tilpasse, hvilke felter der skal vises i formularen. 

Du sletter et felt ved at trykke på den røde fjern-knap og tilføjer et nyt felt ved at trykke på den grønne tilføj en mere-knap, som du finder under det sidste af dine eksisterende felter. 

formularer.jpg

Når du opretter et felt, skal du tage stilling til:

 • Etikette: Her giver du dit felt den den titel, som kommer til at fremgå af formularen. F.eks. "Beløb" eller "Adresse".
 • Felttype: Vælg, om feltet skal være en knap, en dropdown-menu, eller et felt beregnet til at skrive tekst eller tal. Er der tale om et adresse-felt kan du vælge DAWA-adressevalidering, hvor adressen automatudfyldes. 
 • Gem som: Her vælger du, hvordan den oplysning, som giveren indtaster i det pågældende felt, gemmes i OnlineFundraising. Du kan vælge mellem:
  • Navn, fornavn, mellemnavn, efternavn, email, telefon, CVR-nr., CPR-nr., medlem, fødselsdag, adresse, postnr., by, land, URL, accept af betingelser, tilladelse til at e-maile etc.: Gemmes under kontakter
  • Beskedfelt: Gemmes under modtaget info
  • Beløb, projekt, betalingsmetode, medie etc., frekvens, startende, reg.nr., konto, valuta: Gemmes under indbetalinger eller betalingsaftaler, afhængig af om det drejer sig om en enkeltbetaling eller en betalingsaftale. 
 • Muligheder: Dette felt er kun relevant hvis du er ved at oprette en dropdownmenu, et radiofelt eller checkfelt, hvor der er flere muligheder. Husk at adskille de forskellige muligheder med komma (uden mellemrum), f.eks.: 100,200,300. Hvis du sætter en '*' efter  en mulighed, altså for eksempel '200*', så forudvælges denne mulighed. 
 • Attributter: Her har du mulighed for vælge, hvis et felt skal være påkrævet. Det er f.eks. en god idé at påkræve som minimum navn, projekt, email-adresse og naturligvis beløb. Det er også her, under Attributter, at du har mulighed for at deaktivere eller skjule et felt for den pågældende formular. Du kan vælge kun at skjule feltet, når formularen vises på en computerskærm ved at vælge skjul på skærm, eller på en mobiltelefon ved at vælge skjul på mobil, hvis du vil gøre formularen simplere for mobilbrugere, eller begge steder ved blot at vælge skjul

Nogle felter er obligatoriske. F.eks. felterne beløb og send. Hvis nogle obligatoriske felter mangler, bliver du gjort opmærksom på det i en advarsel øverst på siden i stil med denne:

Advarsel__Obligatoriske_felter_mangler__Ny_formular.jpg 
Tilføj handlinger
Under handlinger kan du administrere, hvad der skal ske med de informationer, som giveren har indtastet i formularen. 

Du tilføjer en ny handling ved at trykke på den grønne Tilføj en mere-knap og vælge, hvilken type handling det skal være i dropdown-menuen. 

De forskellige handlinger, som du har mulighed for at vælge, er:

 • Accepter tilmeldinger: Denne handling er relevant, hvis det drejer sig om tilmelding til en begivenhed. Når handlingen accepter tilmeldinger er aktiveret, foretager systemet en booking og en indbetaling (medmindre begivenheden er gratis), når formularen udfyldes.
 • Accepter indbetalinger: Denne handling gør det muligt for formularen at gennemføre en enkeltbetaling. 
 • Accepter betalingsaftaler: Denne handling gør det muligt for formularen at oprette en betalingsaftale. 
 • Send email: Denne handling styrer, om der sendes en email til giveren, når formularen udfyldes. Denne email kan du tilpasse under menupunktet Kommunikation, som du finder i OnlineFundraisings hovedmenu.
 • Send e-mail til bogfører: Tilføjer du denne handling, sendes en email til din bogfører, når formularen udfyldes. Har du ikke gjort det, skal du indtaste bogførerens email under Indstillinger og Kontaktoplysninger i OnlineFundraising. 
 • Send SMS: Tilføjer du denne handling, sendes der en sms til givere, som udfylder formularen. Bemærk, at det koster 20 øre pr. sms. Denne sms kan du tilpasse under menupunktet Kommunikation, som du finder i OnlineFundraisings hovedmenu.
 • Tilføj til gruppe: Tilføjer giveren til en gruppe i OnlineFundraising. Under betingelser kan du vælge, i hvilke tilfælde giveren skal tilføjes til gruppen. Under gruppe vælger du, hvilken af dine oprettede grupper, giveren skal tilføjes. 

Rediger_-_Show_-_Online_Fundraising.jpg

Som minimum skal der accepteres indbetalinger/betalingsaftaler, hvis disse indgår i formularen. 

Indstil betalingsetiketter
Her har du mulighed for at redigere de betalingsetiketter, som vises i den specifikke formular. Det er de ord, som ikke er skrevet i en etikette ovenfor.

Hvis du ikke ændrer noget her, så vises dine standardetiketter. Dem kan du finde og redigere under Indstillinger i hovedmenuen til venstre.

Rediger_-_Show_-_Online_Fundraising.jpg


Vælg kommunikation
I udgangspunktet er det projektet, giveren donerer til, som styrer, hvilken kommunikation der sendes til giveren. 

Det er dog også muligt at lade formularen styre, hvilken kommunikation der sendes til giveren. I så fald overskrives projektets kommunikationsvalg. 

Det gør du ved at vælge blandt dine oprettede kommunikationsskabeloner i dropdownmenuen, som du finder i boksen med overskriften Kommunikation i vinduets venstre side.kom.jpg

Du kan læse mere om, hvordan du tilpasser din kommunikation, her. 

Tilpas indstillinger
Nedenunder Kommunikation finder du en boks med overskriften Indstillinger. 

Rediger_-_Online_Fundraising_-_Online_Fundraising.jpg

Her har du mulighed for at tilpasse indstillingerne for følgende:

 • Betalingsmetoder: Vælg mellem enkelt eller gentagende betaling. 
 • Betalingsmedie: Her kan du vælge, hvilke betalingsmedier det skal være muligt at benytte på den pågældende formular. Du vælger et betalingsmedie ved at sætte flueben ud for det på listen.
 • Betalingsfrekvens: Her vælger du, hvilke frekvenser for faste donationer det skal være muligt at vælge.
 • Betalingsaftalens første dag: Her vælger du, hvor længe der skal gå, fra formularen udfyldes til betalingsaftalen starter.
 • Tilladelser: Her kan du indstille, hvilke tilladelser giveren bliver spurgt om, når de udfylder formularen. Disse vises kun hvis formularen også har et felt til permissions.
 • Standardprojekt: I dropdown-menuen under standardprojekt kan du vælge, hvilket projekt donationer med formularen er forudvalgt til.
 • Tilgængelige projekter: Her kan du vælge, hvilke projekter det skal være muligt at donere til ved hjælp af formularen, ved at sætte flueben ved projekterne på listen. Ønsker du at fjerne et projekt fra formularen, så fjern fluebenet. 

Indlejr formularen
Når du har oprettet og tilpasset din formular, kan du indlejre den som en iframe på din hjemmeside. 

Læs, hvordan du gør, i vores guide til indlejring af formularer