Formularer

Felter i formularen

Senest redigeret:

OnlineFundraisings formular-bygger indeholder mange forskellige felttyper som du kan bruge til at bygge din formular. Her gennemgår vi de typiske indstillinger for de forskellige felter:

1. Beløb

2. Projekt

3. Indbetaling

4. Betalingsmetode

5. Frekvens

6. Startende

7. Navn

8. CPR-nummer

9. Registreringsnummer

10. Kontonummer

11. Email

12. Telefon

13. Adresse

14. Postnummer

15. By

16. Accepter betingelserne

17. Donér

Læs mere om, hvordan du opretter og redigerer dine formularer her

1. Beløb

Feltet 'Beløb' referer til det beløb, som giver donerer eller betaler ved at udfylde formularen. 

Dette felt er obligatorisk for alle formularer, der indeholder en betaling. Du skal derfor hakke af i 'Påkræv', hvis din formular skal bruges til donation eller betaling. 

Du kan gøre det muligt for giveren at skrive et hvilket som helst beløb, vælge et fast beløb, eller gøre det muligt at vælge mellem forskellige beløbsstørrelse med radiofelter eller i en drop down-menu.

bel_b1.png
Billedet viser en formular med frit beløbvalg. 

Felttype

Ønsker du, at giver selv udfylder beløbet, skal du vælge felttypen 'Nummer'. Dette gør at formularen kun godtager tal, og finder det rigtige tastatur frem på en mobiltelefon. Det samme gælder, hvis du ønsker selv at definere et fast beløb. 

Ønsker du derimod at lade giveren vælge mellem flere beløbsmuligheder, vælg da 'Radiofelt'. 

bel_b2.png

Billedet her viser beløbvalg med radiofelter. 

Muligheder

Ønsker du at formularen skal have flere beløbsvalgmuligheder, kan du definere dem i dette felt.

De forskellige beløbsmuligheder skrives med tal og uden mellemrum imellem hver mulighed.

Hvis du vil forudvælge en mulighed, sætter du en stjerne efter den specifikke mulighed. F.eks. 100,200*,300 – her er 200 forudvalgt. 

Ønsker du, at giveren ud over de foreslåede beløbsmuligheder skal have mulighed for at selv at indtaste sit ønskede beløb, kan du lave et 'Andet'-felt. Det gør du ved at skrive ",#" efter den sidste beløbsmulighed. F.eks.: "100,200,300,#"

Gem som

"Beløb: donation der medregnes i skattefradrag". Det gør, at nummeret bruges som beløb, og at det respekterer, hvorvidt formålet for beløbet er fradragsberettiget.

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.24.53.png

På billedet her kan du se et udfyldt beløb-felt. Her er det muligt for kunden at skrive et valgfrit beløb, da der ikke er angivet nogle muligheder.

2. Projekt 

Alle formularer, som bruges til betaling/donation, skal indeholde en reference til det projekt, som betalingen skal gå til. Det er op til dig hvorvidt projektet er synligt i form af et felt og/eller redigerbart.

projekt2.png

Billedet viser et eksempel på en formular med projektvalg.

Vælg 'Skjul', hvis du ikke ønsker, at det skal være muligt at vælge projekt på formularen, og sørg for, at der kun er ét projekt tilgængeligt på formularen. 

I højre side kan du se en liste over alle projekter, som du har oprettet, og hvilke du har gjort tilgængelige i formularen.

projekt1.png

Du gør projekterne tilgængelige fra formularen ved at hakke dem af på listen. Hakker du ingen af, kan de alle vælges. Også fremtidige projekter du opretter, vil så være synlige! 

Du bør også vælge et standardprojekt.

Felttype

Vælg mellem radiofelt eller dropdown. Bemærk dog, at så længe der er tre eller færre valgmuligheder, benyttes radiofelt som standard. Herefter benyttes en dropdown. 

Gem som

Vælg 'Projekt valg'. Betalingen og evt. betalingsaftale knyttes til det valgte projekt. 

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.27.53.png

3. Indbetaling

Feltet 'Indbetaling' dækker over både betalingsmetode og -medie; om der gives en enkelt eller gentagende donation, samt med hvilket betalingsmiddel donationen gives.

metode1.png
Betalingsmetode (her navngivet 'Giv en') og betalingsmedie (her navngivet 'Doner med') som vist i en formular.

Hvis der er tale om en donations-/betalingsformular, er det vigtigt, at du har et Indbetalingsfelt, og at feltet er påkrævet. Det er dog begrænset, hvad du ellers kan rette her på feltet, da feltet i praksis i formularen vises som hhv. et betalingsmetode- og betalingsmedie-felt (med mindre du vælger at skjule et af dem). 

Felttype

Det er ligemeget, hvad du vælger her. 

Gem som

Vælg 'Betalingsmetode, medie etc.' 

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.29.56.png

4. Betalingsmetode

Skal formularen give mulighed for at give både et engangsbeløb og at oprette en betalingsaftale med gentagende træk? Eller kun én af delene? Dette regulerer du under 'Handling', som du finder under 'Felter' på siden, hvor du redigerer din formular. 

metode2.png

Handlingen 'Accepter indbetalinger' gør det muligt at lave en enkeltbetaling, og handlingen 'Accepter betalingsaftaler' gør det muligt at oprette en aftale om gentagende træk på formularen. 

Du opretter en handling ved at tilføje på 'Tilføj en mere'. Ønsker du kun at én af betalingsmetoderne skal være mulige på formularen, kan du fjerne en handling ved at trykke på 'Fjern'. 

Hvis der f.eks. er tale om en medlemskabsformular, hvor der kun skal være mulighed for at oprette en aftale om gentagende træk kan du vælge at skjule betalingsmetoder. Det gør du i menuen i vinduets højre side ved at sætte hak i 'Skjul betalingsmetoder' under 'Betalingsmetoder' (se billede herunder). 

Betalingsmedie

Hvad der er tilgængeligt under Betalingsmedie, afhænger af din specifikke aftale med os. Her er der altså mulighed for at giveren kan betale med dankort, udenlandske kort, MobilePay Online, MobilePay Subscriptions, Betalingsservice og/eller FI-kort, alt efter hvad der er inkluderet i din aftale.

Du kan vælge, hvilke af dine tilgængelige betalingsmidler, der skal være mulige at donere med fra formularen, i vinduets højre kolonne.

metode2.png

Vær opmærksom på, at der skelnes mellem de enkelte betalingsmedier til hhv. enkeltbetalinger og gentagende træk. 

5. Frekvens

Feltet 'Frekvens' er kun relevant, såfremt det er muligt at betale med gentagende træk i din formular. Frekvens dækker over, hvor ofte betalingsaftalen opkræves.

 

frek1.png

Et eksempel på, hvordan frekvens-feltet kan se ud i en formular. Her er feltet kaldt 'Hvor ofte vil du donere?' Du kan ændre feltets navn under etiketter. Læs mere i vores generelle guide til, hvordan du redigerer dine formularer.

Frekvensmulighederne er typisk årligt eller månedligt, men det er også muligt at vælge kvartalvist og halvårligt. Disse muligheder tilvælges i højre kolonne under 'Betalingsfrekvens'.

frek2.png

Felttype

Vælg 'Radiofelt'.

Gem som

Her skal du vælge 'Frekvens'. 

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.44.16.png

6. Startende

Dette felt indikerer hvornår en betalingsaftale skal starte. Dette felt vil dermed kun blive vist, såfremt kunden er ved at oprette en aftale med gentagende træk.

start1.png

Feltet 'Startende' her kaldt 'Din første donation sker'. Vælger giveren 'Valgfri dato', popper en kalender op, hvor de selv kan vælge den ønskede startdato. Du kan ændre et felts navn under etiketter. Læs mere i vores generelle guide til, hvordan du redigerer dine formularer.

I forbindelse med dette felt skal du være opmærksom på, at du skal vælge, hvilke start-muligheder, giveren skal have. Dette vælger du under 'Betalingsaftalens første dag'. Her kan du vælge:

  1. Første dag i næste måned (1. efterfulgt af næste måned – på billedet nedenfor '1. maj' – betyder at betalingsaftalen starter den første dag i næste måned)
  2. En valgfri dato. 

Du aktiverer en mulighed ved at sætte flueben ved den og deaktiverer den ved at fjerne fluebenet.

start1.png

Felttype

Vælg 'Radiofelt' ud for 'Felttype'. 

Gem som

Gem som 'Startende'.

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.46.06.png

Kundens navn gøres typisk til et obligatorisk felt, så I kan holde styr på hvem der har givet donationen, og samtidig gøre jeres takkebeskeder mere personlige. Hak derfor af i 'Påkræv' under attributter.

Felttype 

Vælg her 'Tekst'.

Gem som

Gem som 'Navn'.

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.46.19.png

8. CPR-nummer

CPR-nummer vil sjældent være obligatorisk, da det kan være en barriere for mange kunder, hvis dette skal udfyldes. Det er dog ikke muligt at indberette skattefradrag for kunder, der ikke ønsker at oplyse deres CPR-nummer. Det er derfor en god idé at oprette et info-ikon, hvor der står, at dette skal oplyses for skattefradrag. Dette gøres ved at udfylde 'Info ikon' med den tekst, du ønsker skal fremgå. 

Info-ikon

Info-ikonet (eller tooltip) udfyldes for eksempel med teksten "Vi sørger for, at du får skattefradrag for dit bidrag."

På den måde tydeliggøres det for kunden at det ikke er et krav at udfylde, men er nødvendigt for at kunne videregive oplysninger til SKAT. Dette er i overenstemmelse med den europæiske persondataforordning - The General Data Protection Regulation (GDPR).

 

tooltip_1.png

Felttype

Vælg her 'Nummer (lille)'.

Gem som

Gem som 'CPR-nr. - bedst som nummer'. 

Sk_rmbillede_2018-05-01_kl._13.29.48.png

9. Registringsnummer

Ved donationer med Betalingsservice skal giver oplyse konto- og registringsnummer. Disse felter skal derfor også oprettes i fald man kan betale med Betalingsservice i din formular.

Felttype

Vælg 'Nummer (lille)'.

Gem som

Gem som 'Reg.nr.'

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.46.32.png

10. Kontonummer

Ved donationer med Betalingsservice skal giver oplyse konto- og registringsnummer. Disse felter skal derfor også oprettes i fald man kan betale med Betalingsservice i din formular.

Felttype

Vælg 'Nummer (lille)'.

Gem som

Gem som 'Kontonr.'

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.46.40.png

11. E-mail

Næste punkt er e-mail. Det er en god tommelfingerregel at gøre denne obligatorisk, så bekræftelse på donation kan sendes hertil. Hak derfor af i 'Påkræv' under attributter.

Felttype

Vælg felttypen 'Email'.

Gem som

Gem denne som 'Email - bedst som email'. 

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.46.46.png

12. Telefon

Dette felt skal I som organisation overveje, hvad I skal bruge til. Telefonnummer kan være nyttigt, hvis I ønsker at tage telefonisk kontakt til en giver, men kan også være en barriere for givere, der ikke ønsker at blive ringet op. Hvis I ikke skal bruge kundens mobilnummer, kan I med fordel fjerne dette felt. 

Det er dog også en mulighed at tilføje et Eniro-felt som telefon-felt. Med dette felt kan man ved at udfylde sit telefonnr., få formularen til at udfylde resten af kontaktoplysningerne via adresseopslag. Hvis I som organisation gerne vil have giver til at udfylde både mobilnummer og adresse, kan dette være en fordel. Feltet findes i to versioner; et hvor brugeren skal godkende at man indhenter oplysninger, og et hvor oplysningerne automatisk hentes ned ved udfyldning af telefonnummer. Feltet koster 150 kr. måneden uden ekstra omkostninger for antal brug. Hvis du er interesseret i dette skal du skrive en mail til os på support@fundraisingbureauet.dk

Felttype

 Vælg 'Nummer'.

Gem som

 Gem som 'Telefon - bedst som nummer'.

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.46.52.png

13. Adresse

Det samme som for telefonnummer gør sig gældende med kundens adresse. Hvis I ikke skal bruge adressen til noget specifikt, kan I undlade dette felt. Jo færre felter kunden skal igennem, jo kortere vej er der til donation. Hvis I skal bruge kundens adresse, indstilles feltet som følgende.

Felttype

Vælg 'Tekst'.

Gem som

 Gem som 'Adresse - bedst som tekst'.

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.46.58.png

14. Postnummer

Hvis I har valgt at adressen skal udfyldes, skal feltet 'Postnr.' også tilføjes.

Felttype

Vælg 'Nummer (lille)'.

Gem som

Gem som 'Postnr. - bedst som nummer'.

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.47.03.png

15. By

Hvis I har valgt at adressen skal udfyldes, skal feltet 'By' også tilføjes. 

Felttype

Vælg 'Tekst (lille)'. 

Gem som

Gem som 'By - bedst som tekst'.

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.51.34.png

16. Accepter betingelserne

Feltet acceptér betingelser er lovpligtigt ved betaling med gentagende træk. Dette felt vises derfor kun for kunder, der opretter sig med gentagende træk. 

Sk_rmbillede_2018-05-01_kl._13.33.07.png

Felttype

Vælg her felttypen 'Afkrydsningsfelt'.

Gem som

Gem som 'Accept af betingelser'. 

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.51.39.png

17. Godkend betingelser/vilkår

Et sidste felt, som du kan vælge at indsætte, er en simpel måde hvorpå du kan sikre dig, at dine medlemmer og givere godkender det de skal, under de nye GDPR-krav. I dette felt har du mulighed for at indsætte et link til den databehandleraftale/persondatapolitik, som står skrevet andetsteds på jeres hjemmeside. Ligesom ovenstående felt, er dette et afkrydsningsfelt. Du kan selv vælge om boksen som standard skal være afkrydset eller ej.

Felttype

Vælg her enten felttypen 'Afkrydsningsfelt' eller 'Afkrydsningsfelt - forudfyldt'.

Gem som

Gem som 'Valgfrit felt'. 

Muligheder

Her skriver du for eksempel 'Ja, jeg godkender <a href="https://organisation.dk" target="blank">alt</a>.'

I stedet for https://organisation.dk indsætter du et link til din organisations databehandleraftale. Så kan dine givere/medlemmer let klikke sig hen og læse datapolitikken.

Sk_rmbillede_2018-06-01_kl._13.42.20.png

18. Donér

Donér-knappen fører kunden videre til betalingssiden.

Sk_rmbillede_2018-05-01_kl._13.34.25.png

Felttype

Vælg felttypen 'Knap'.

Gem som

Gem som 'Valgfrit felt'. 

Sk_rmbillede_2018-04-19_kl._12.51.43.png

Din standardformular er nu færdig.

Har du nogle spørgsmål til oprettelse af din formular, er du altid velkommen til at kontakte os på support@fundraisingbureauet.dk.