Duplicate Check

Duplicate Check (dublettjek) er en procedure til at afgøre, om I har nogle dubletter - hvorvidt nye indsendte formularer (med indbetaling eller betalingsaftale) relaterer sig til kontakter (personer/virksomheder), som allerede er kendt enten i jeres OnlineFundraising eller i et tilknyttet CRM. Altså om der er nogle givere, der findes to gange i jeres systemer.

Hvordan fungerer Duplicate Check?

Når en giver udfylder en formular, sker én af tre følgende ting, afhængig af om OnlineFundraising vurderer, at giveren allerede eksisterer i databasen. Dette afgøres på baggrund af de data, som giveren indtaster.

  1. Finder vi ingen match af data, oprettes en ny kontakt i OnlineFundraising og jeres CRM, hvis I har sådan et tilknyttet OnlineFundraising. 
  2. Finder vi flere mulige matches, skal I benytte et menupunkt i kontrolpanelet for at vælge rigtige match. Se længere nede i guiden her.
  3. Finder vi ét eksakt match merges de to kontakter (de kædes sammen), så personen kun findes en gang i systemet.

Hvad afgør et match?

OnlineFundraising afgør automatisk, om der er match ved at sammenholde den modtagne email, telefonnummer, vejnavn, CPR/CVR og navn med allerede kendte givere. 

Hvordan afgøres et match?

Da man kan glemme et mellemnavn, skifte adresse, telefon og email, såvel som stave forkert, så vægter en algoritme en sandsynlighed for matching.

Findes der én med 90% match iblandt eksisterende kontakter, har vi fundet vedkommende, mens flere end én fundne over 90% i stedet vil udløse behov for manuel afgørelse. Alt der under påkræver manuel afgørelse, eller opretter en ny kontakt.

Manuel afgørelse – sådan gør du

Når OnlineFundraising finder flere mulige matches for ny modtaget info, kræver det, at du manuelt afgør, hvilket match der er det rigtige. Du vil herefter kunne flette - eller sammenlægge - de to kontakter.

Dette gælder dog ikke, hvis du bruger CRM-systemet Donorfy sammen med OnlineFundraising. Så skal du i stedet forbinde kontakterne i Donorfy.

1. Find info, der kræver manuel afgørelse

Du finder de matches, som kræver manuel afgørelse ved at vælge 'Modtaget info' i OnlineFundraisings hovedmenu.

Når du klikker på 'Modtaget info' folder en undermenu ned. Her vælger du 'Forbind'. 

duplicate.png

Her finder du en liste over de mulige dubletter, som kræver manuel bekræftelse. På billedet nedenfor kan du se et eksempel. 

duplicate.png

Under mulige kan du se, hvor mange mulige matches der er fundet for den pågældende modtagede info. 

 2. Vælg det rigtige match

For at få vist og vælge mellem de mulige dubletter skal du klikke på 'Vis'-knappen ud for den pågældende modtagede info.

duplicate.png

Herefter kommer en liste over de mulige matches frem. Du vælger det rigtige match ved at klikke på 'Vælg'-knappen ud for den kontakt, som du ønsker at den modtagede info skal parres med. Således sammenflettes kontakten.

duplicate.png

3. Søg på anden kontakt

Ønsker du at knytte den modtagede info til en kontakt, som ikke er på listen, kan du søge denne frem ved at indtaste ID'et på den pågældende kontakt i feltet i bunden af listen og klikke på 'Find'.

duplicate.png

 

4. Er det ikke en dublet?

Hvis du vurderer, at den modtagede info ikke matcher med nogen af de eksisterende kontakter, klik da på knappen 'Opret ny'. 

Så opretter OnlineFundraising en ny kontakt for den modtagede info.

duplicate.png