Agreements

Forstå agreements

Senest redigeret:

 

I denne guide gennemgår vi hvad en agreement er, hvilke typer der findes og hvordan den hænger sammen med en Subscription

Genveje til guiden:

 


 

Hvad er en Agreement?

Det er den aftale der definerer en fast betaling.
Det kunne eksempelvis være en fast donation, et medlemskab, service eller et produkt på abonnement og derfor vil kunne svare på:

 • hvad der bliver betalt
 • hvor meget
 • hvornår 
 • og hvor ofte

Tager vi et klassisk eksempel, vil Netflix være din agreement, hvor du så gerne vil tegne et abonnement for at få det (Subscription).  

  


 

Hvilke typer findes der?

Der kan være tale om en personal agreement eller en shared agreement, alt efter om den pågældende agreement har én eller flere subscriptions; dvs. om der er én eller flere kontakter, der benytter sig af aftalen (eller om der er mulighed for, at mere end én giver kan benytte sig af den). Nedenfor kan du læse, hvad hhv. personal og shared agreement repræsenterer. 

 • Shared agreement
  Når du opretter en delt aftale, er den med til at vedligeholde et fælles medlemsbegreb for alle sine abonnenter. Denne form for aftale er god at bruge, hvis du har en type aftale – det kan fx været et medlemskab – hvor beløbet, hyppighed og opkrævningsdato er ens for alle. 

  Når beløbet ændres for en delt aftale, rammer det alle, som er en del af aftalen.

  For en mere dybdegående gennemgang se denne guide: Lav en ny shared agreement.

 • Personal Agreement
  En personlig aftale egner sig bedst til brug, hvor der ikke er noget fællesbegreb for aftalen. Det kunne eksempelvis være, hvis formularen præsenterer 3 forskellige beløb, samt mulighed for selv at vælge hyppigheden, eller hvis formularen har et valgfrit beløb. 

  Modsat en delt aftale vil det med en personlig aftale være muligt at ændre blandt andet frekvens og beløb, da denne aftale er knyttet én enkelt kontakt. 

  En personal agreement opsættes på formularen under purposes.

  Læs mere om det i denne guide: Lav en ny personal agreement.

 


 

Listevisning 

Du finder agreements under menupunktet transactional.  

 

Denne liste viser dig alle de shared agreements, som manuelt er oprettet. Der findes ikke en liste over personal agreements – de er i stedet at finde på den enkelte kontakt, som de er tilknyttet.

Du finder listen ved at vælge Transactional under Apps og herefter Agreements.

agreements_list.jpg

 

Funktionalitet: Filtrér og lav en ny agreement

I toppen af listevisningen finder du de funktioner, der er mulige under agreements. 

1. Filtrering 

Med funktionen Filter har du mulighed for at justere antallet af delte aftaler, der vises på listen.

2. New agreement

Tryk på denne knap for at lave en ny delt aftale. Ønsker du hjælp til, hvordan denne skal opsættes, kan du med fordel se denne guide: Lav en ny shared agreement.

 


 

Opdeling af kolonnerne i listevisningen

Listevisningens data er delt op i fem kolonner. Herunder kan du læse, hvad du finder i hver kolonne.  

agreements_list_kolonner.jpg

Created 

Under created ser du datoen for, hvornår aftalen er oprettet. Formateringen er YYYY-MM-DD HH:MM:SS. De nyeste vil blive vist øverst.

Name

Her vil det navn, du har angivet for aftalen, fremgå. 

Amount

Hvis der er fastlagt et beløb, vil det kunne ses her. 

Frequency

Frekvensen er hyppigheden af, hvornår en aftale skal opkræves. I vores guide for at oprette en delt aftale, kan du se mere om de mulige frekvenser. 

Scheduled

Denne kolonne repræsenterer, hvornår opkrævningen er sat til at starte. 

Som skærmdumpet fortæller, vil den illustrerede aftale opkræve d. 21 hver måned startende fra april.

Scheduled betyder, at det er noget, I har defineret, og det er derfor kun muligt for en shared agreement  – ikke for en personal. 

Skal det samme indstilles for en personlig aftale, vil du sætte subscription starting dates til custom. Læs mere om det i vores guide: Lav en ny personal agreement.

 


 

Enkeltvisning af shared agreement

Visningen giver dig den information, der er at vise på den enkelte delte aftale. Der vil være flere informationer at finde på en personal agreement, da der her vil være kontaktinformationer tilknyttet. Se den længere nede.

agreements_single_functions.jpg

Funktionalitet

I toppen finder du de handlinger, der er mulige at foretage for en delt aftale.

1. Archive

Her er det muligt at arkivere aftalen. 
Vi har skrevet en guide der går dybere her: Arkiver en agreement.

2. Edit

Det er muligt at lave ændringer til en eksisterende aftale. Vi går i dybden med muligheder og begrænsninger i denne guide: Rediger en agreement.

Det illustrer de forskellige områder

Nedenfor giver vi dig en forklaring til, hvad du ser, når du har åbnet en enkeltvisning af en delt aftale. 

agreements_single.jpg

 

1. Navn på agreement

Her vil det navn, du har givet aftalen fremgå.
Se også guiden: Lav en ny shared agreement

2. State og opsummering 

Gældende for både delte og personlige aftaler er, at der findes 2 states, de kan være i: available og archived.
Hvis en aftale ikke bruges mere, kan man arkivere den. Læs mere i vores guide: Arkiver en agreement.

3. Details

Her vil du finde alle de informationer, der er defineret i forbindelse med, at aftalen blev oprettet. Du kan se denne guide for en dybere gennemgang: Lav en ny shared agreement

Det er også her, det er muligt at redigere i aftalen. Det kan du kan læse mere om her: Rediger en agreement.

4. Subscriptions

Subscriptions er de betalingsabonnementer, som er tilknyttet denne aftale. En delt aftale kan have flere subscriptions, mens en personlig aftale kun vil have én. 

Se denne guide: Forstå subscriptions for at lære mere om subscriptions.

 


 

Enkeltvisning af personal agreement  

Dette er en visning af en personlig aftale.

agreements_single-personal_functions.jpg

Funktionalitet

I toppen finder du de handlinger, der er mulige at foretage for en personlig aftale.

1. Archive

På samme måde som med en delt aftale er det muligt at arkivere en personlig aftale. 
Vi har skrevet en guide, der går dybere ind i det her: Arkivere en agreement.

2. Change amount

Her er en genvej til at ændre beløbet for aftalen. 

3. Change frequency

Her er en genvej til at ændre frekvensen for denne aftale. 

4. Edit

Det er muligt at lave ændringer til en eksisterende aftale. Vi er gået i dybden med muligheder og begrænsninger i denne guide: Rediger en agreement.

 

Forklaring til de forskellige områder

Nedenfor giver vi dig en forklaring af, hvad du ser, når du har åbnet en enkeltvisning af en personlig aftale. 

agreements_single-personal.jpg

 

1. Navn på agreement

Her vil navnet på aftalen blive vist.
Dette sættes under purpose. Se hvordan i vores guide: Opsætning af purposes.

2. State og opsummering

Gældende for både delt og personlig aftale er, at der findes 2 states: available eller archived.
Hvis en aftale ikke bruges mere, vil man arkivere den. Læs mere her: Arkiver en agreement.

3: Contact information

Da det er en personlig aftale, vil kontaktoplysningerne på den contact, som aftalen er tilknyttet, blive vist her. 

Se også: Forstå contacts.

4: Data Set

Se alle informationerne fra data set på denne aftale. 
Læs mere om data set her: Forstå data set

5: Details

Her vil du finde alle de informationer, der er defineret i forbindelse med oprettelsen af aftalen. Du kan se denne guide for en dybere gennemgang: Lav en ny personal agreement.

Det er også her muligt at redigere i aftalen. Det kan du læse mere om her: Rediger en agreement