Forstå Agreements

Du finder Agreements under menupunktet Transactions

 

Hvad er Agreements?

En Agreement er en aftale om gentagende betaling, som eksempelvis: donationer, medlemskab, service eller et produkt, der bliver købt gentagne gange. Her svarer en Agreementhvad der bliver betalt, hvor meget, hvornår og hvor ofte

Ønsker du blot at identificerer indbetalingerne, kan dette gøres ved at indstille Purpose Accounting Code, der opsættes som en del af formularerne. Brug da denne guide: Opsætning af Purposes

 

Hvilke typer findes der?

Der kan være tale om en personal agreement eller en shared agreement, alt efter om den pågældende agreement har én eller flere subscriptions; dvs. om der er én eller flere kontakter, der benytter sig af den (eller om der er mulighed for, at mere end én giver kan benytte sig af den). Nedenfor har vi skrevet hvad de hver især repræsenterer. 

 • Shared Agreement
  Når du opretter en delt aftale, er det med til at vedligeholde et fælles medlems begreb for alle sine abonnenter. Denne form for aftale er god at bruge, hvis alle beløbet, hyppighed og opkrævningsdato er ens. Hvis ikke det er ens, anbefaler vi at sætte en personlig aftale op

  En anden fordel er at når beløbet ændres, rammer det alle som er en del af aftalen.
  For en dybere gennemgang, se denne guide: Lav en ny Shared Agreement

 • Personal Agreement
  En personlig aftale egner sig bedst til brug hvor der ikke er noget fællesbegreb for aftalen. Det kunne eksempelvis være hvis formularen præsenterer 3 forskellige beløb, samt mulighed for selv at vælge hyppigheden

  Modsat en delt aftale, vil det være muligt at ændre blandt andet: frekvens og beløb, da denne aftale er knyttet en enkelt kontakt. 

  En Personal agreement opsættes under formularen og er en del af Purposes.
  Læs mere om det, i denne guide: Lav en ny Personal Agreement

 

 

Hop direkte til

 


 

Listevisning 

Denne liste viser dig alle de Shared Agreements som manuelt er oprettet. Der findes ikke en liste på Personal Agreement, da de her er tilknyttet til den enkelte contact.

agreements_list.jpg

 

Funktionalitet: Filtrer og lav en ny agreement

I toppen finder du de funktioner der er mulige under Agreements. 

1: Filtrering 

Filtreringen i toppen, giver mulighed for at justere antallet af delte aftaler der vises på listen.

2: New Agreement

Tryk på denne knap, for at lave en ny delt aftale. Ønsker du hjælp til hvordan denne skal opsættes, kan du med fordel se denne guide: Lav en ny Shared Agreement

 


 

Opdeling af kolonnerne i listevisningen

Listevisningens data er delt op i fem kolonner. Herunder kan du læse, hvad du finder i hver kolonne.  

agreements_list_kolonner.jpg

 

Created 

Under created ser du datoen for, hvornår aftalen er oprettet. Formateringen er YYYY-MM-DD HH:MM:SS. De nyeste vil blive vist øverst.

Name

Her vil det navn du har angivet for aftalen, blive vist.

Amount

Hvis der er fastlagt et beløb, vil det kunne ses her. 

Frequency

Frekvensen er hyppigheden af, hvornår en aftale skal opkræves. I vores guide for at oprette en delt aftale, kan du se mere om de mulige frekvenser. 

Scheduled

Denne kolonne repræsenterer hvornår opkrævningen er sat til at starte. Hvor frekvens fortæller hyppigheden af aftalen.

Som skærmdumpet fortæller, vil denne aftale opkræve d. 21 hver måned,startende fra april. Kigger vi på kolonnen created, er denne aftale oprettet d. 21 april, som betyder at april vil være måneden for aftalen er startet.  

Scheduled betyder at det er noget I har defineret, og er derfor kun muligt i en delt agreement. 
Skal det samme stilles til en personlig aftale, vil du sætte "Subscription starting dates" til Custom. Læs mere om det i vores guide: Lav en ny Personal Agreement

 

 


 

Enkeltvisning af Shared agreement

Visningen giver dig den information der er at vise på enkelte aftale. Der vil være flere informationer at finde på en Personal Agreement, da der her vil være en kontaktinformationer tilknyttet. Se den længere nede

agreements_single_functions.jpg

Funktionalitet

I toppen finder du de funktioner, der er mulige for ændring af en aftale

1: Archive

På begge typer af aftaler, vil det være muligt at arkivere aftalen. 
Vi har skrevet en guide der går dybere her: Arkivere en Agreement

2: Edit

Det er muligt at lave ændringer til en eksisterende aftale. Vi er gået i dybden med muligheder og begrænsninger i denne guide: Rediger en Agreement

 

Forklaring til de forskellige områder

Nedenfor giver vi dig en forklaring til hvad du ser, når du har åbnet enkeltvisning, af en enkelt betaling. 

agreements_single.jpg

 

1: Navn på Agreement

Her vil navnet der blev brugt på at oprette aftalen, blive vist.
Se også guide: Lav en ny Shared Agreement

2: State og opsummering: 

Gældende for både delt og personlig aftale, findes der 2 states: Available eller Archive.
Hvis den ikke bruges mere, vil man arkivere den: Arkivere en Agreement 

3: Details

Her vil du finde alle de informationer der er definere i forbindelsen med oprettelsen af aftalen. Du kan se denne guide for en dybere gennemgang: Lav en ny Shared Agreement. 

Det er også her muligt at redigere I aftalen, som du kan læse mere om her: Rediger en Agreement 

4: Subscriptions

Som nævnt i starten af guiden, er der forskel på en del og personlig aftale. Subscription er de betalingsaftaler som er tilknyttet denne aftale. 

Se denne guide: Forstå Subscriptions, for at lære mere om den enkelte Subscription.

 


 

Enkeltvisning af Personal Agreement  

Dette er en visning af en personlig aftale, og der vil derfor være andre ting at vise end en delt. 

agreements_single-personal_functions.jpg

Funktionalitet

I toppen finder du de funktioner, der er mulige for ændring af en aftale

1: Archive

På begge typer af aftaler, vil det være muligt at arkivere aftalen. 
Vi har skrevet en guide der går dybere her: Arkivere en Agreement.

2: Change amount

Her er en genvej til at ændre beløbet for denne aftale. 

3: Change frequency

Her er en genvej til at ændre frekvensen for denne aftale. 

 

4: Edit

Det er muligt at lave ændringer til en eksisterende aftale. Vi er gået i dybden med muligheder og begrænsninger i denne guide: Rediger en Agreement

 

Forklaring til de forskellige områder

Nedenfor giver vi dig en forklaring til hvad du ser, når du har åbnet enkeltvisning, af en enkelt betaling. 

agreements_single-personal.jpg

 

1: Navn på Agreement

Her vil navnet der blev brugt på at oprette aftalen, blive vist.
Se også guide: Opsætning af Purposes

2: State og opsummering: 

Gældende for både delt og personlig aftale, findes der 2 states: Available eller Archive.
Hvis den ikke bruges mere, vil man arkivere den: Arkivere en Agreement 

3: Contact information

Da det er en personlig aftale, vil kontaktoplysningerne på den contact som den er tilknyttet, blive vist her. 
Se også: Forstå Contacts

 

4: Data Set

Se alle informationerne fra data set på denne aftale. 
Se også: Forstå Data Set

 

5: Details

Her vil du finde alle de informationer der er definere i forbindelsen med oprettelsen af aftalen. Du kan se denne guide for en dybere gennemgang: Lav en ny Personal Agreement

Det er også her muligt at redigere I aftalen, som du kan læse mere om her: Rediger en Agreement