Data

Forstå Data Set

Senest redigeret:

Denne guide går igennem hvad du ser under de forskellige punkter, hvor vi efterfølgende anbefaler at se denne guide for de forskellige typer der findes: Data set Types

Hop direkte til

 


 

Hvad er et DataSet? 

Den information som OF har modtaget fra de forskellige entiteter/områder (såsom Subscription og Payments), i forbindelse med en opkrævning, indsendelse af formular, sms, Onboarding m.fl. bliver samlet i ét dataset. Opdelingen er lavet for at sikre en stringent modtagelse af dataen, som er en nødvendighed for at eksempelvis alle opkrævninger lykkedes. 

Hvor data som ikke er vigtig ift. opkrævningen, men noget du stadig ønsker at bruge som eksempelvis: Hvad hedder din hund, hvor gammel bliver en ræv, hvilken computer sidder du på m.m. bliver naturligvis samlet, men ikke sendt videre til subscription eller payment og derfor kun tilgængelig i Data Set'et.

Hvilke typer findes der?
Der findes flere forskellige typer alt efter hvad handlingen har været, såsom en enkelt indbetaling eller oprettelse af en betalingsaftale. Vi har derfor lavet denne guide der gennemgår de forskellige: Data set types

 


 

Listevisning

Når du vælger Data i menu oversigten, vises der en listevisning af de enkelte Data Set. 
Sorteringen er med det nyeste Data Set i toppen.

data_list.jpg

Funktionalitet: Filtrer. 

1: Filtrering

Trykker du på filter i toppen til højre, er der mulighed for at angive datointerval, samt hvor mange (size) data sets du ønsker at se på listen. 

 


 

Opdeling er kolonnerne til listevisningen

data_list_kolonner.jpg

Date

Datoen for hvornår det pågældende Data Set er blevet oprettet, vil du se her. Det er sorteret efter det nyeste øverst, og vil være i datoformat: YYYY:MM:DD HH:MM

Source 

Her vises fra hvor et data set er oprettet. Det kan enten være oprettet fra en formular eller en sms. 
Hvis det er en formular, vil det vises med formular ID til sidst: Form: 2876
Er det sms, vil det keyword der var brugt blive vist: SMS: STØT

Result

Resultatet af hvordan det er gået i forbindelse med oprettelsen, definerer hvilken type der er tale om:

 • Not Completed
  Formular er indsendt, men betaling ikke gennemført.
 • Non transactional
  Henvendt til en formular der er udfyldt, uden nogen form for betaling har været involveret.  
 • Payment
  Formular / SMS'en er indsendt, og der er lavet en betaling.
 • Subscription
  Formular / SMS'en er indsendt, og der er lavet en aftale, uden at der har været betaling. 
  Eksempelvis hvis en betaling først skal starte senere.
 • Subscription & Payment
  Formular / SMS'en er indsendt, og der er lavet en aftale inklusiv en betaling. 
 • Subscription (by third party)
  Hvis I bruger os til at tage imod Betalingsservice aftale, men selv opkræver. 
 • Message
  Kun henvendt til SMS, hvor det keyword der blev brugt, sender en tekst tilbage. 

Vi går i dybden med de forskellige typer i denne guide

 


 

Enkeltvisning

Denne visning opnår du ved at gå ind på et enkelt Data Set. Informationen der vises, kan variere efter hvilket state indbetalingen er iBilledet du ser nedenfor, er af et Data Set

data_single.jpg

 

Forklaring til de forskellig områder

Typen af Data Set, afgøre hvilke informationer der kan vises. Eksempelvis kan du ikke se link til en Agreement (se punkt 3), hvis det er en enkelt betaling. 

1. Summary

Som nævnt ovenfor, er det typen af Data Set der foreskriver hvilke information som er tilgængelig.
Du vil på alle Data Set, ved hjælp af Date, kunne se hvornår et data set er oprettet. Dette kan ses via Data. 

Ligeledes vil du via Form, kunne se fra hvilken formular det pågældende data set er oprettet fra (med undtagelse af SMS)

2. Connections

Hvis et Data Set har tilknyttet en entitet (Subscription, Agreement, Payment), vil du kunne finde et direkte link til dem her. Dette afhænger dog af hvilken type af Data set der er oprettet:

 • Not Completed
  Vil ikke have noget tilknyttet.
 • Payment
  Vil have link til den indbetaling der er lavet. 
 • Agreement
  Hvis der er en betalingsaftale tilknyttet, vil du kunne tilgå den her. 
 • Subscription
  Vil have link til det abonnement der tilhører kontakten.
 • Subscription & Payment
  Link til abonnement og indbetalingen.

Se denne guide for en dybere gennemgang af de forskellige typer af data set's: Data set types

3. Payment Method

Hvis der er lavet en betaling, vil denne vise hvilke betalingsmiddel der er blevet brugt. 

4. Contact information

I alle tilfælde, på nær ved sms, vil vi have den contact information der er indtastet. Informationen er begrænset i dette vindue til at indeholde navn og telefonnummer. For at få mere information som eksempelvis adresse, CPR nummer m.m. vil du skulle ind under den enkelte kontakt

5. Details 

Alle informationer vi modtager fra indsendelsen, vil blive vist her. Foruden de informationer de enkelte entiteter har, er vi gået i dybden med hvad du ellers kan se i denne guide: Data Set Details

 


 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvorfor kan jeg ikke se Data Set på Contact?
  • Contact har ikke dataset, da den entitet lever af de andre Data Set.