Data

Forstå Export af Payments, Subscriptions og DataSet

Senest redigeret:

 

Denne guide går udelukkende igennem hvordan du bestiller en eksport og hvad de forskellige kolonner betyder. Se også denne guide: Simpel bogføring i OFv4  

Genveje til guiden

 


 

Introduktion til "beta" eksportfunktion

Den endelige eksportfunktionalitet er ikke på plads endnu. Den nuværende kan tage længere tid hvis datamængden er stor. Overvej derfor kun at eksportere den nødvendige tidsperiode.

Har I brug for en fuld eksport, tilbyder vi én gratis fuld eksport om måneden, indtil vores eksport er lavet helt færdig. For at få denne, skal I blot skrive til vores support@onlinefundraising.dk.

Ønskes der flere, vil dette blive faktureret 30 min. pr. export (900/t eks moms).

 

Hvis ikke I har mulighed for at tilgå den via toppen i højre side, kan I skrive til os for at få det slået til. 

Export_-_knap.png

 

Hvad kan eksporteres?

I dropdown-vælgeren Type, kan I vælge mellem:

 • Payments (betalinger)
 • Subscriptions (betalingsaftaler).
 • DataSet for Betalingsservice (Hvis I selv håndterer Betalingsservice  –  hvad vi kalder BS 3.part)

Export_-_Intro.png

 

Sådan eksporterer du

Vælg Type af eksport, hvilken periode (Date range) og hvilken e-mail der skal modtage linket til eksporten. Tryk til sidst i Queue export, som giver jeg følgende besked i top højre hjørne, som betyder at den nu er sat i kø.
Export_-_Queue.png

Bemærk at det tager længere tid ved store mængder data.

 


 

Eksportering af betalinger (Payments)

I Type vælger du Payments. 
Filens navn vil være noget lignendeOF export - payments - FraDato - TilDato.csv

Export_-_Type_Payments.png

  

Kolonner vil være følgende:

Vi har for nemhedens skyld delt kolonnerne op i kategorier. 

Contact
Ønsker du at vide mere om giver/medlemmet, har vi følgende guide: Forstå Contacts

 • contact_contactGuid = Det unikke ID som definerer dén specifikke kontakt. 
 • contact_createdTs = Tidsstemplet for hvornår en kontakt er oprettet i OF
 • contact_updatedTs = Tidsstemplet for hvornår den sidst er opdateret
 • contact_archivedTs = Hvis de er arkiveret, vil dette stå her
 • contact_name = Fulde navn
 • contact_firstName = Fornavn
 • contact_lastName = Efter navn
 • contact_companyName = Firmanavn
 • contact_birthDate = Fødselsdato uden de 4 sidste cifre
 • contact_nationalId = Fuldt CPR nr. inkl. de sidste 4 cifre 
 • contact_businessCode = Firma CVR nr. 
 • contact_address = Adresse
 • contact_address2 = Adresse 2
 • contact_postCode = Postnr.
 • contact_city = By
 • contact_countryCode = Landekode, eks. DK
 • contact_msisdn = Tlf. nummer inkl. 45, men uden '+' tegnet.
 • contact_email = E-mail adresse
 • contact_externalId = Hvis angivet, kommer det fra en evt. CRM integration, som typisk anvendes som kunde-/medlems nr., eller i CRM integration
 • contact_externalLink = Som med ovenstående, vil dette være et direkte link til CRM. 

Payment
Alt omkring betalingen. Se også følgende guide: Forstå payments

 • payment_paymentGuid = Unik ID for dén specifikke indbetaling. 
 • payment_state = Hvilket state er betalingen i.
 • payment_createdTs = Hvornår betalingen er oprettet i vores system (ikke at forveksle med Charged)
 • payment_paymentType = Typen af betaling (Single, Recurring, OnOff)
 • payment_amount = Beløbet
 • payment_amountPaid = Beløbet som er opkrævet
 • payment_amountRefunded = Hvis beløbet er tilbagebetalt
 • payment_currencyCode = Valuta'en for betalingen (DKK). Pt. har vi kun DKK.
 • payment_paymentRequired = Hvis betalingen er sat til required
 • payment_taxDeductable = Er beløbet fradragsberettiget, hvis ja = true ellers false
 • payment_dueDateTs = Hvornår betalingen sat til opkrævning
 • payment_chargedTs = Tidspunktet for opkrævningen (bruges til bogføringen)
 • payment_rejectedTs = Tidspunktet hvis betalingen er afvist
 • payment_cancelledTs = Tidspunktet hvis betalingen er annulleret
 • payment_failedTs = Tidspunktet hvis betalingen er fejlet
 • payment_refundedTs =Tidspunktet hvis betalingen er tilbagebetalt
 • payment_purposeAccountingCode = Bogføringskoden for betalingen
 • payment_paymentMethodAccountingCode = Kode for betalingsmidlet (kommer senere)
 • payment_paymentGatewayTransactionId = Transaktions ID som gateway har givet betalingen
 • payment_externalId = Ekstern ID som stammer fra CRM
 • payment_externalLink = Ekstern link som stammer fra CRM
 • payment_errorCode = Fejlkode på betalingen
 • payment_errorDescription = Fejlbeskrivelse
 • payment_dataSetGuid = Unikt ID for det DataSet som er lavet
 • payment_subscriptionGuid = Unikt ID for betalingsaftalen

Agreement
Aftalegrundlaget som er tilknyttet betalingen: Forstå agreements

 • agreement_agreementGuid = Unikt ID for betalingsaftalen
 • agreement_name = Navnet på betalingsaftalen
 • agreement_description = Hvis der er en beskrivelse
 • agreement_agreementType = Typen (Personlig eller Delt)
 • agreement_contactGuid = Unik ID til kontakten
 • agreement_defaultQuantity = Antallet af aftalen, typisk 1
 • agreement_amount = Beløbet på aftalen
 • agreement_amountVat = Beløbet uden moms
 • agreement_amountTotal = Beløb inkl. moms
 • agreement_vatPercentage = Moms procentent
 • agreement_unit = Angivet som stk. (pcs.)
 • agreement_unitPrice = Går sammen med amount, Beløbet for aftalen
 • agreement_currencyCode = Danske kroner. Vi har pt. ikke andre valuta
 • agreement_communicationCollectionGuid = Unikt ID for kommunikationen
 • agreement_purposeAccountingCode = Bogføringskoden for aftalen
 • agreement_taxDeductable = Om aftalen skattefradragsberettiget (sættes i agreement)
 • agreement_paymentRequired = Er betalingen påkrævet (sættes i agreement)
 • agreement_scheduleType = Frekvens (månedlig, årlig m.fl.)
 • agreement_scheduleBaseTier = Ud fra hvad der er sat i scheduleCalendarUnit angives her hvilken måned, uge eller dag. Eksempelvis: Tal 1-12 hvis scheduleCalendarUnit er sat til Month og 1-52 hvis scheduleCalendarUnit er sat til week.  
 • agreement_scheduleFixedDay = Specifik dag i mdr. sættes dagen her. Tal fra 1-28 
 • agreement_scheduleEveryOther = Som med scheduleBaseTier, sættes tallet her i forbindelse med scheduleCalendarUnit. Eksempelvis: scheduleEveryOther = 2 og scheduleCalendarUnit = Month. Vil der opkræves hver anden mdr. 
 • agreement_scheduleCalendarUnit = Kalender enhed såsom måned, uge eller dag
 • agreement_scheduleSelectedSet = Hvis ovenstående er sat til måned og der ønskes opkrævning én gang i måneden, vil alle 12 tal være der. 
 • agreement_externalId = Ekstern ID fra CRM
 • agreement_externalLink = Ekstern link fra CRM
 • agreement_dataSetGuid = Unikt ID til dataset.

Subscription
Ønsker du en forklaring til Subscriptions, har vi denne guide: Forstå Subscriptions

 • subscription_subscriptionGuid = Unikt ID for denne betalingsaftale
 • subscription_state = Stadiet betalingsaftalen er i
 • subscription_createdTs = Tidsstemplet for oprettelsen
 • subscription_originTs = Tidsstemplet for oprettelsen, er brugt mest hvis der er importeret data
 • subscription_startDate = Startdato for betalingsaftalen
 • subscription_expiresAfterDate = Hvis der er en udløbsdato vil det stå her
 • subscription_nextDueDate = Hvornår er næste opkrævningsdato
 • subscription_archivedTs = Tidsstempel for arkivering
 • subscription_cancelledTs =Tidsstempel for annullering 
 • subscription_contactGuid = Unikt ID for kontakten
 • subscription_agreementGuid = Unikt ID for aftalen
 • subscription_paymentMethodType = Typen af betalingsmetode 
 • subscription_paymentMethodGuid = Unikt ID for den pågældende betalingsmetode
 • subscription_quantity = Antal af den pågældende betalingsaftale
 • subscription_externalId = Ekstern ID fra CRM
 • subscription_externalLink = Ekstern link fra CRM
 • subscription_cancelCode = Koden der annulleringen
 • subscription_cancelDescription = Den tekst I har skrevet ved annullering
 • subscription_holdDescription = Den tekst I har skrevet ved pausering
 • subscription_errorCode = Koden der definerer fejlen
 • subscription_errorDescription = Beskrivelse af fejlen
 • subscription_dataSetGuid = Unikt ID for dataset subscription

Payment Method
Her finder du informationer omkring betalingsmidlet: Forstå Payment Method

 • paymentmethod_paymentMethodGuid = Unikt ID for betalingsmetoden
 • paymentmethod_state = Stadiet betalingsmidlet er i
 • paymentmethod_paymentMethodType =  Typen af betalingsmiddel
 • paymentmethod_paymentGatewayProvider = Hvilken gateway der er brugt
 • paymentmethod_paymentGatewaySubscriptionReferenceId = Reference ID fra gateay
 • paymentmethod_paymentMethodAccountingCode = Betalingsmidlets bogføringskode
 • paymentmethod_createdTs = Tidsstempel for hvornår betalingsmetoden er oprettet. 
 • paymentmethod_cancelledTs = Tidsstempel for annulleringen af betalingsmidlet
 • paymentmethod_cancelCode = Koden for annullering af betalingsmidlet
 • paymentmethod_cancelDescription = Beskrivelse af annulleringen (kommer fra jer)
 • paymentmethod_expireTs = Tidsstempel hvis det er udløbet. 
 • paymentmethod_errorCode = Fejlkoden betalingsmetoden giver
 • paymentmethod_errorDescription = Fejlbeskrivelsen af betalingsmidlet
 • paymentmethod_gatewayErrorCode = Fejlkoden vi går fra gateway
 • paymentmethod_gatewayErrorDescription = Fejlbeskrivelsen vi har fået fra gateway.

 


 

Eksportering af aftaler (Subscriptions)

I Type vælger du Subscription. 
Filens navn vil være noget lignendeOF export - subscriptions - FraDato - TilDato.csv

Export_-_Type_Subscriptions.png

  

Kolonner vil være følgende:

Vi har for nemhedens skyld delt kolonnerne op i kategorier. 

Contact
Ønsker du at vide mere om kontakten, har vi følgende guide: Forstå Contacts

 • contact_contactGuid = Det unikke ID som definerer dén specifikke kontakt. 
 • contact_createdTs = Tidsstemplet for hvornår en kontakt er oprettet i OF
 • contact_updatedTs = Tidsstemplet for hvornår den sidst er opdateret
 • contact_archivedTs = Hvis de er arkiveret, vil dette stå her
 • contact_name = Fulde navn
 • contact_firstName = Fornavn
 • contact_lastName = Efter navn
 • contact_companyName = Firmanavn
 • contact_birthDate = Fødselsdato uden de 4 sidste cifre
 • contact_nationalId = Fuldt CPR nr. inkl. de sidste 4 cifre 
 • contact_businessCode = Firma CVR nr. 
 • contact_address = Adresse
 • contact_address2 = Adresse 2
 • contact_postCode = Postnr.
 • contact_city = By
 • contact_countryCode = Landekode, eks. DK
 • contact_msisdn = Tlf. nummer inkl. 45, men uden '+' tegnet.
 • contact_email = E-mail adresse
 • contact_externalId = Hvis angivet, kommer det fra en evt. CRM integration, som typisk anvendes som kunde-/medlems nr., eller i CRM integration
 • contact_externalLink = Som med ovenstående, vil dette være et direkte link til CRM. 

Payment
Alt omkring betalingen. Se også følgende guide: Forstå payments

 • payment_paymentGuid = Unik ID for dén specifikke indbetaling. 
 • payment_state = Hvilket state er betalingen i.
 • payment_createdTs = Hvornår betalingen er oprettet i vores system (ikke at forveksle med Charged)
 • payment_paymentType = Typen af betaling (Single, Recurring, OnOff)
 • payment_amount = Beløbet
 • payment_amountPaid = Beløbet som er opkrævet
 • payment_amountRefunded = Hvis beløbet er tilbagebetalt
 • payment_currencyCode = Valuta'en for betalingen (DKK). Pt. har vi kun DKK.
 • payment_paymentRequired = Hvis betalingen er sat til required
 • payment_taxDeductable = Er beløbet fradragsberettiget, hvis ja = true ellers false
 • payment_dueDateTs = Hvornår betalingen sat til opkrævning
 • payment_chargedTs = Tidspunktet for opkrævningen (bruges til bogføringen)
 • payment_rejectedTs = Tidspunktet hvis betalingen er afvist
 • payment_cancelledTs = Tidspunktet hvis betalingen er annulleret
 • payment_failedTs = Tidspunktet hvis betalingen er fejlet
 • payment_refundedTs =Tidspunktet hvis betalingen er tilbagebetalt
 • payment_purposeAccountingCode = Bogføringskoden for betalingen
 • payment_paymentMethodAccountingCode = Kode for betalingsmidlet (kommer senere)
 • payment_paymentGatewayTransactionId = Transaktions ID som gateway har givet betalingen
 • payment_externalId = Ekstern ID som stammer fra CRM
 • payment_externalLink = Ekstern link som stammer fra CRM
 • payment_errorCode = Fejlkode på betalingen
 • payment_errorDescription = Fejlbeskrivelse
 • payment_dataSetGuid = Unikt ID for det DataSet som er lavet
 • payment_subscriptionGuid = Unikt ID for betalingsaftalen

Agreement
Aftalegrundlaget som er tilknyttet betalingen: Forstå agreements

 • agreement_agreementGuid = Unikt ID for betalingsaftalen
 • agreement_name = Navnet på betalingsaftalen
 • agreement_description = Hvis der er en beskrivelse
 • agreement_agreementType = Typen (Personlig eller Delt)
 • agreement_contactGuid = Unik ID til kontakten
 • agreement_defaultQuantity = Antallet af aftalen, typisk 1
 • agreement_amount = Beløbet på aftalen
 • agreement_amountVat = Beløbet uden moms
 • agreement_amountTotal = Beløb inkl. moms
 • agreement_vatPercentage = Moms procentent
 • agreement_unit = Angivet som stk. (pcs.)
 • agreement_unitPrice = Går sammen med amount, Beløbet for aftalen
 • agreement_currencyCode = Danske kroner. Vi har pt. ikke andre valuta
 • agreement_communicationCollectionGuid = Unikt ID for kommunikationen
 • agreement_purposeAccountingCode = Bogføringskoden for aftalen
 • agreement_taxDeductable = Om aftalen skattefradragsberettiget (sættes i agreement)
 • agreement_paymentRequired = Er betalingen påkrævet (sættes i agreement)
 • agreement_scheduleType = Frekvens (månedlig, årlig m.fl.)
 • agreement_scheduleBaseTier = Ud fra hvad der er sat i scheduleCalendarUnit angives her hvilken måned, uge eller dag. Eksempelvis: Tal 1-12 hvis scheduleCalendarUnit er sat til Month og 1-52 hvis scheduleCalendarUnit er sat til week.  
 • agreement_scheduleFixedDay = Specifik dag i mdr. sættes dagen her. Tal fra 1-28 
 • agreement_scheduleEveryOther = Som med scheduleBaseTier, sættes tallet her i forbindelse med scheduleCalendarUnit. Eksempelvis: scheduleEveryOther = 2 og scheduleCalendarUnit = Month. Vil der opkræves hver anden mdr. 
 • agreement_scheduleCalendarUnit = Kalender enhed såsom måned, uge eller dag
 • agreement_scheduleSelectedSet = Hvis ovenstående er sat til måned og der ønskes opkrævning én gang i måneden, vil alle 12 tal være der. 
 • agreement_externalId = Ekstern ID fra CRM
 • agreement_externalLink = Ekstern link fra CRM
 • agreement_dataSetGuid = Unikt ID til dataset.

Subscription
Ønsker du en forklaring til Subscriptions, har vi denne guide: Forstå Subscriptions

 • subscription_subscriptionGuid = Unikt ID for denne betalingsaftale
 • subscription_state = Stadiet betalingsaftalen er i
 • subscription_createdTs = Tidsstemplet for oprettelsen
 • subscription_originTs = Tidsstemplet for oprettelsen, er brugt mest hvis der er importeret data
 • subscription_startDate = Startdato for betalingsaftalen
 • subscription_expiresAfterDate = Hvis der er en udløbsdato vil det stå her
 • subscription_nextDueDate = Hvornår er næste opkrævningsdato
 • subscription_archivedTs = Tidsstempel for arkivering
 • subscription_cancelledTs =Tidsstempel for annullering 
 • subscription_contactGuid = Unikt ID for kontakten
 • subscription_agreementGuid = Unikt ID for aftalen
 • subscription_paymentMethodType = Typen af betalingsmetode 
 • subscription_paymentMethodGuid = Unikt ID for den pågældende betalingsmetode
 • subscription_quantity = Antal af den pågældende betalingsaftale
 • subscription_externalId = Ekstern ID fra CRM
 • subscription_externalLink = Ekstern link fra CRM
 • subscription_cancelCode = Koden der annulleringen
 • subscription_cancelDescription = Den tekst I har skrevet ved annullering
 • subscription_holdDescription = Den tekst I har skrevet ved pausering
 • subscription_errorCode = Koden der definerer fejlen
 • subscription_errorDescription = Beskrivelse af fejlen
 • subscription_dataSetGuid = Unikt ID for dataset subscription

Payment Method
Her finder du informationer omkring betalingsmidlet: Forstå Payment Method

 • paymentmethod_paymentMethodGuid = Unikt ID for betalingsmetoden
 • paymentmethod_state = Stadiet betalingsmidlet er i
 • paymentmethod_paymentMethodType =  Typen af betalingsmiddel
 • paymentmethod_paymentGatewayProvider = Hvilken gateway der er brugt
 • paymentmethod_paymentGatewaySubscriptionReferenceId = Reference ID fra gateay
 • paymentmethod_paymentMethodAccountingCode = Betalingsmidlets bogføringskode
 • paymentmethod_createdTs = Tidsstempel for hvornår betalingsmetoden er oprettet. 
 • paymentmethod_cancelledTs = Tidsstempel for annulleringen af betalingsmidlet
 • paymentmethod_cancelCode = Koden for annullering af betalingsmidlet
 • paymentmethod_cancelDescription = Beskrivelse af annulleringen (kommer fra jer)
 • paymentmethod_expireTs = Tidsstempel hvis det er udløbet. 
 • paymentmethod_errorCode = Fejlkoden betalingsmetoden giver
 • paymentmethod_errorDescription = Fejlbeskrivelsen af betalingsmidlet
 • paymentmethod_gatewayErrorCode = Fejlkoden vi går fra gateway
 • paymentmethod_gatewayErrorDescription = Fejlbeskrivelsen vi har fået fra gateway.

 


 

Eksportering af DataSet for Betalingsservice (kun BS 3.part)

Hvis du bruger os som BS 3.part som betyder at du selv opkræver, vil du ikke kunne se disse under Payments eller Subscriptions. Dette er gjort blandt andet for ikke at støje fra de andre betalinger men også fordi det er jer som håndterer hvad status er for den enkelte aftale. 

Du kan få det hele automatiseret hos os for 400,- /mdr., som mange andre større organisationer allerede gør. Udover at undgå hovedpinen med indsendelser, deadlines m.m. Er alt automatiseret.  Ønsker du at høre mere om det og processen for det, kan du ringe til os på 3529 4855 eller skrive til os på support@onlinefundraising.dk .

 

Sådan eksporterer du
I Type vælger du DataSets for Betalingsservice. 
Filens navn vil være noget lignendeOF export - datasets_bs_3rd - FraDato - TilDato.csv

Export_-_Type_DataSet_for_Betalingsservice.png

  

Kolonner vil være følgende:

Der vil være flere kolonner med kun følgende der er udfyldt: 

 • dataset_dataSetGuid = Det unikke ID for datasættet
 • dataset_createdTs =Tidsstemplet for hvornår den er oprettet
 • dataset_form_id = ID på den formular som det er oprettet fra
 • dataset_amount = Beløbet for aftalen
 • dataset_paymentType = Typen af betalingen (typisk recurring = gentagne betalinger)
 • dataset_paymentMethodType = Betalingsmetoden ( Betalingsservice i dette tilfælde)
 • dataset_recurringFrequency = Frekvens af aftalen
 • dataset_recurringStartDate = Aftale start
 • dataset_purposeAccountingCodeBogføringskoden ved oprettelsen
 • dataset_sortCode = Registreringsnummeret
 • dataset_accountNumber = Kontonummeret
 • dataset_taxDeductable = Om betalingen er fradragsberettiget
 • dataset_utm_source = Hvis vi har opfanget UTM parametre (læs mere i dataset guiden)
 • dataset_utm_medium = Hvis vi har opfanget UTM parametre (læs mere i dataset guiden)
 • dataset_utm_campaign = Hvis vi har opfanget UTM parametre (læs mere i dataset guiden)
 • dataset_utm_term = Hvis vi har opfanget UTM parametre (læs mere i dataset guiden)
 • dataset_utm_content = Hvis vi har opfanget UTM parametre (læs mere i dataset guiden)
 • dataset_embed_url = Linket for udfyldningen fra formularen (læs mere i dataset guiden)
 • dataset_referer_url = Linket for reference linket fra formularen (læs mere i dataset guiden)
 • dataset_success_url = Linket for takke-siden fra formularen (læs mere i dataset guiden)
 • dataset_os = Styresystem som enheden benytter
 • dataset_ip = IP adressen for udfyldningen
 • dataset_device = Enheden der blev brugt til udfyldning
 • dataset_width = Bredde på enheden
 • dataset_name = Fulde navn for kontaktpersonen
 • dataset_firstName = Fornavn
 • dataset_lastName = Efternavn
 • dataset_companyName = Navnet på virksomheden
 • dataset_birthDate = Fødselsdag uden de 4 sidste cifre
 • dataset_nationalId = Fulde CPR nummer
 • dataset_businessCode = CVR nummer for virksomhed
 • dataset_address = Adresselinje 
 • dataset_address2 = Adresselinje 2
 • dataset_postCode = Post nr. 
 • dataset_city = By
 • dataset_countryCode = Landekode eks. DK
 • dataset_msisdn = Tlf. nummer inkl. 45, men uden '+' tegnet.
 • dataset_email = E-mailen

Ønsker du at blive klogere på dataset og hvad der ellers findes i det, kan du læse mere i følgende guide: Forstå Data Set

 


 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor finder jeg BS reg. + kontonr. i eksporten?
  • Dette kan du kun finde hvis du har BS 3.part, ellers sørger vi for at sende informationerne ind helt automatisk. På den måde overholder vi GDPR loven omkring unødig eksponering af personfølsomme data. 
 • Hvordan kan jeg eksportere DataSet og SMS data?
  • Når vi er ude af "Beta" versionen