Data

Forstå Export

Senest redigeret:

Vi gennemgår i denne guide hvordan du laver nye eksporter og hvordan eksport-modulet fungerer. 

Hop direkte til 

 


 

Kort introduktion

Vores eksport funktionalitet er lavet med henblik på at give dig et øjebliksbillede af din data. Udløbsdatoen, for en genereret eksport, er derfor sat til 7 dage, hvorefter du skal lave en ny. 

Eksporten skal ses som en direkte adgang til den data der ligger i jeres OF, opdelt i de forskellige entiteter (også kaldet områder, som du kender fra: payments, subscription, dataset og contacts). Eksport-modulet bør ikke opfattes som et CRM-system, der samler data på tværs af flere områder (med undtagelse af reports). 

Et eksempel: Hvis du ønsker at vide hvor mange der har brugt MobilePay som betalingsmetode bør du lave en eksport af payments for derefter at filtrere andre betalingsmetoder fra. 

Hvor lang tid tager en eksport?
Tiden for en eksport vil variere alt efter hvor meget data der bliver eksporteret, på tværs af alle OF brugere. Dette er gjort for at minimere belastningen på vores andre systemer, sådan at stabil og pålidelig drift altid prioriteres.

Skulle din eksport indeholde meget data, kan du vælge at blive notificeret når den er klar (læs mere under hvordan du laver den enkelte eksport.)

 


 

Listevisning

Denne liste er et overblik over de genererede eksporter, som stadig er tilgængelig for download.

ep-listview-kopi.png

 

 • State = Status
  Pending betyder eksporten er sat i kø og venter på at blive behandlet, in progress betyder at eksporten er i gang med at blive behandlet, og processed betyder at eksporten er klar til at hentet. Hvis en eksport fejler vil der stå failed, og du vil kunne se den op til 1 time, hvor vi får direkte besked og vil tjekke op på fejlen.

 • Time left = Tid tilbage før eksporten forsvinder
  Som tidligere nævnt (intro), er levetiden for en eksport 7 dage dage – derefter skal du lave en ny.

 • Name = Det navn som du har givet din eksport
  Dette gives når du opretter en ny eksport. 

 • Entity = Området hvor dataen er hentet fra
  Vores forskellige entiteter/områder er også måden hvorpå OnlineFundraising backend er delt op på. Herunder findes eksempelvis: payments, subscription, dataset og contacts.

 • Number of rows = Rækker i excel arket
  Nummeret giver dig et hurtigt overblik over hvor mange rækker der findes i arket. Har du eksempelvis lavet et udtræk af contacts vil det opsummere antallet af giver/medlemmer i din eksport.

 • Download = Her hentes din eksport
  Tryk på ikonet for at hente dit excel ark. Som ovenstående billede viser, vil der ikke være noget at hente, hvis der er 0 rækker, og hvor download knappen ikke vil blive vist. 

 


 

Enkeltvisning

Tryk ind på én af de færdige eksporter, for at se flere informationer:ep-singleview.png

 

 

Rækkerne vil tage samme data som fra oversigten (læs under Listevisning), men du vil her kunne se følgende ekstra ting:

 • Created = Tidspunkt for hvornår den blev genereret
  Vores tidsformat er ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS.

 • Format = XLSX eller CSV
  Du kan vælge mellem XLSX hvor vi har lavet arket til at du kan filtrere, eller en helt almindelig CSV fil, som er semikolon separeret.

 • Email = Den e-mail som var sat til at blive notificeret
  Du kan blive notificeret om at din eksport er klar til blive hentet. Vær opmærksom på at det kun muligt at hente eksporten, såfremt du har brugeradgang til jeres OnlineFundraising.

 


 

Lav en ny eksport

Som nævnt i vores korte intro i toppen er opdelingen af mulige eksporter lavet på baggrund af vores entiteter. Vi har nedenfor linket til de forskellige guides der hjælper med hvordan du laver en ny eksport, samt en oversigt over hvilke data du får med. 

Du vil naturligvis kun have adgang til de entiteter du anvender i OF, hvilket f.eks. betyder du ikke vil få vist Onboarding hvis ikke du bruger Onboarding

*Reports

En rapport er en særlig prædefineret eksport til et specifikt brugsscenarie, hvori der kan indgå sammensætninger af data på tværs af entiteter. Forenklet sagt svarer det til at du henter forskellige eksporter ned og fletter dem sammen i Excel, men hér gjort nemt dig.

De er lavet på baggrund af henvendelser og feedback fra jer. Skulle du ønske nogle i fremtiden, tager vi gerne imod forslag.

 


 

Ofte stillede spørgsmål

 • Kan man gemme en skabelon, så felter ikke skal indtastes igen?
  • Nej, ikke på nuværende tidspunkt.
 • Kan man sende en export på et fast tidspunkt?
  • Nej, ikke på nuværende tidspunkt.