Communication

Brug Variables i Communication

Senest redigeret:

Denne guide er til dig der vil indsætte variabler, som en del af den kommunikations tekst der vises.
Har du ikke læst om kommunikation, anbefaler vi dig at læse denne først: Forstå Communication.

Ønsker du at gå direkte til at opsætte en kommunikation, kan du bruge denne guide: New Communication

Hop direkte til 

 


 

Introduktion

Som en del af en kommunikation, kan du ved hjælp at formularens variabler, indsætte en personlig tekst. Det kunne eksempelvis være at skrive kontaktens fornavn. 

En variable defineres med 4 tuborgklammer. 2 som åbner "{{" og 2 igen for at lukke "}}".
Tager vi ovenstående eksempel med fornavnet, vil det skriver: Hej {{firstName}}, tak fordi... 

Hvilke variabler kan bruges?

Vi har defineret nogle forskellige standarder, som blandt andet hjælper CRM systemerne til at læse de rigtige ting. Det kunne eksempelvis være navnet på en kontaktperson, hvor vi her har 3 ting som henviser til deres navn: {{firstName}}, {{lastName}} eller hele navnet {{name}}. Disse defineres som en del af formular opsætningen, som hvad feltet gemmes som. 

På listen nedenfor vil du se de standarder vi har defineret og hvad de betyder.
Efter listen kan du læse hvilke du selv kan lave. 

 • {{date}} = Vil være dato- og tidsstempel for tidspunktet for formular udfyldelsen.
 • {{amount}} = Vil være beløbet på den pågældende indbetaling. 
 • {{paymentMethodType}} = Angiver den betalingsmetode der er brugt, så som Card.
 • {{paymentMethodTypeTranslated}} = Angiver på dansk, den betalingsmetode der er brugt, så som kort
 • {{paymentType}} - Angiver på engelsk om der er foretaget en payment eller subscription.
 • {{paymentTypeTranslated}} - Angiver på dansk om det er en Indbetaling eller et Abonnement.
 • {{name}} = Det fulde navn
 • {{firstName}} = Fornavn
 • {{lastName}} = Efternavn
 • {{email}} = E-mail adresse
 • {{phone}} = Telefon nr. 
 • {{address}} = Adresse uden post nr. og by
 • {{postCode}} = Post nr. 
 • {{city}} = By
 • {{countryCode}} = Hvis land er angivet
 • {{message}} = Kan bruges hvis der felt til at skrive en besked. 
 • {{recurringStartDate}} = Viser datoen for hvornår betalingsaftalen starter, formateret YYYY:MM:DD
 • {{recurringFrequency}} = Fortæller frekvensen på engelsk 
 • {{recurringFrequencyTranslated}} = Fortæller frekvensen på dansk
 • {{purposeName}} = Viser det navn du har skrevet under dit purpose.
 • {{agreementName}} = Viser navnet på din shared agreement
 • Findes der flere? - Ja det gør der, brug evt. reference og se om det matcher det du vil have. Ellers kan du tage kontakt til os og vi kan se om det er noget vi i fremtiden skal udvikle/justere på. 

Se transaktioner i næste afsnit nedenfor


Følgende kan kun bruges i e-mails og sms-beskeder:

Disse informationer genereres automatisk af OnlineFundraising og vil derfor ikke være mulige at få vist på skærmen (Screen). 

 • {{successReturnPageUrl}} = Linket til kvitteringen
 • {{paymentGatewayTransactionId}} = Transaktions  ID for betalingen, kan bruges til søgning i Payment. 
 • {{paymentGatewaySubscriptionToken}} = Transaktions ID for betalingsaftalen, kan bruges til søgning i Payment.

 


 

Brug dine egne variabler

Du har mulighed for at bruge dine egne variabler, ud fra de felter du eksempelvis har opsat i din formular. 
Her skal du bruge feltet reference, som i dette tilfælde vil være {{nyhedsbrev}}.

reference-nyhedsbrev.png

 

Vær opmærksom på at nogle Input types vil reagere forskelligt og at Save as skal være Custom fields. Eksempelvis vil Input type: Checkboxes (please add values), ikke vise de felter som er krydset af. 

Vi anbefaler derfor altid at teste igennem.

 


 

Opsummering af kvittering i e-mail?

Hvis du ønsker at vise en opsummering af hvad der er blevet indtastet i formularen, kan der med fordel indsættes denne kode, som en del af kommunikationen
 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="left" width="100%" id="details" style="border-collapse:collapse;">
<tbody>
<tr>
<td>Dato</td><td>{{date}}</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordrenr.</td><td>{{paymentGatewayTransactionId}}{{paymentGatewaySubscriptionToken}}</td>
</tr>
<tr>
<td>Beløb</td><td>{{amount}} DKK</td>
</tr>
<tr>
<td>Betalingsmetode</td><td>{{paymentMethod}}</td>
</tr>
<tr>
<td>Betalingsmiddel</td><td>{{paymentMethodType}}</td>
</tr>
<tr>
<td>Navn</td><td>{{name}}</td>
</tr>
<tr>
<td>Email</td><td>{{email}}</td>
</tr>
<tr>
<td>Telefon</td><td>{{phone}}</td>
</tr>
<tr>
<td>Adresse</td><td>{{address}}</td>
</tr>
<tr>
<td>Postnr.</td><td>{{postCode}}</td>
</tr>
<tr>
<td>By</td><td>{{city}}</td>
</tr>
</tbody>
</table>