Bogføring

Import af data til OnlineFundraising

Senest redigeret:

Denne guide, er til dig der skal have importeret data fra jeres system, over til OnlineFundraising. Nedenfor vil du finde forklaringer til de forskellige kolonner. Skulle du alligevel være i tvivl, har vi lavet en: Ofte stillede spørgsmål, under forklaringerne. 

Du kan hente vores skabelon, i bunden af denne guide.
Obs. det er vigtigt at der ikke laves skjulte felter, beregninger eller andet der ikke er en del af tilsendte skabelon. Skal vi tilrette dokumentet, vil tiden der bliver brugt, opkræves særskilt. 


Forklaringer til kolonnerne

Contact - kontaktoplysninger med eksempler

 • contactName
  • Fulde navn
 • firstName
  • Fornavn
 • lastName
  • Efternavn
 • companyName
  • Firmanavn
 • birthDate
  • Fødselsdato uden CPR, der skal angive som dato og ikke tekst.
   Angives sådan: YYYY-MM-DD
 • nationalId
  • Fødselsdato med CPR nummer. Skal angives uden bindestreg.
 • businessCode
  • CVR nr. 
 • address
  • Vejnavn
 • address2
  • Vejnavn linje 2
 • postCode
  • Post nr.
 • city
  • By
 • countryCode
  • Landekode, eks. DK
 • msisdn
  • Tlf. nummer inkl. 45, men uden '+' tegnet. 
   Angives: 4511223344
 • email
  • email@email.dk
 • externalId
  • Valgfrit flet, der kan anvendes som kunde/medlem nr., eller i CRM integration
 • externalLink
  • Valgfrit felt, eks. CRM link

 

Agreement - hvad betales?

 • agreementName
  • Navnet på betalingsaftalen
   Eks. Medlemskab eller Bidrag
 • amount
  • Beløb, angivet uden komma, Eks: 100
   Det er tilladt at have øre: 100,20
 • taxDeductable
  • Er beløbet fradragsberettiget, hvis ja = true
   Angives som: true eller false
 • paymentRequired
  • Er det påkrævet at de betaler, eks. fitnessmedlemskab (true) eller er det ok at det springes over (false). Bruges senere hen ift. opkrævningen og kommunikationen
   • Hvis paymentRequired er sat til true på en aftale med Betalingsservice til automatisk træk, og vedkommende så afmelder sig i netbanken, så sender vi fortsat girokort, såfremt de er Total-løsning.
    Hvis paymentRequired er sat til false, gøres Subscription Inactive og sender ikke girokort.

    Det vil sige at hvis det er sat til false, kan I stadig hive fat i dem ved at se på deres inactive subscription
  • Angives som: true eller false
 • Schedule
  De næste kolonner handler om hvornår aftalerne skal opkræves. I 99,99% af tilfældene, vil det være nok at I indtaster scheduleType og nextDueDate (findes under subscription). De øvrige kolonner er til specielle ønsker, hvor vi anbefaler at du tager fat i os. 
 • scheduleType
  • Følgende kan bruges: Monthly, Quarterly, Halfyearly, Yearly, Custom
 • scheduleBaseTier
  • Ud fra hvad der er sat i scheduleCalendarUnit angives her hvilken måned, uge eller dag. 
  • Eksempelvis: Tal 1-12 hvis scheduleCalendarUnit er sat til Month og 1-52 hvis scheduleCalendarUnit er sat til week.  
 • scheduleFixedDay
  • Er opkrævningen sat til en specifik dag i mdr. sættes dagen her. 
   Tal fra 1-28
 • scheduleEveryOther
  • Som med scheduleBaseTier, sættes tallet her i forbindelse med scheduleCalendarUnit.
  • Eksempelvis: scheduleEveryOther = 2 og scheduleCalendarUnit = Month. Vil der opkræves hver anden mdr. 
 • scheduleCalendarUnit
  • Kan defineres som Month, Week, day
 • scheduleSelectedSet
  • Angives i "[ ]" hvis der ønskes meget specifik opkrævning. 
  • Eksempelvis hvis mdr. 6 skal fritages for opkrævning, vil det se sådan ud: [1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12]
 • purposeAccountingCode
  • Valgfri kode til at angive formålet.
   Kan angives med tal og tekst, uden specialtegn. 
   OBS. maks 32 tegn.
 • communicationCollectionGuid
  • Et unikt nummer, der angiver hvilken kommunikation der er bruges til aftalen.
   Det kan findes ved at gå ind i den Communication aftalen tilhører, i OnlineFundraising v4. Derefter i url-adressen i toppen, finde den unikke kode: communication_guid.png Kan efterlades tom, hvis man er i tvivl.
 • externalId
  • Valgfrit flet - kan anvendes som kunde/medlem nr. eller i CRM integration

 

Subscription - supplerende oplysninger til hvad betales

 • startDate
  • Hvornår starter betalingsaftalen? 
   Angives som: YYYY-MM-DD
 • originTs
  • Tidspunktet for oprindelse af betalingsaftalen, i et andet system. 
 • expiresAfterDate
  • Hvis betalingsaftalen kan udløbe, angives dato her
   Angives som: YYYY-MM-DD
 • nextDueDate
  • Hvornår skal betalingsaftalen trækkes, næste gang.
   Angives som: YYYY-MM-DD
 • externalId
  • Valgfrit felt - kan anvendes som kunde/medlem nr. eller i CRM integration
 • externalLink
  • Valgfrit felt, eks. CRM link

 

Payment Method - med hvilket betalingsmiddel betales der?

 • paymentMethodType
  • Hvilket betalingsmiddel er brugt?
   Angiv venligst et af følgende: Card, MobilePaySingle, MobilePaySubscriptions, Betalingsservice, FIK, SMS
   Vi understøtter ikke EAN nummer. 
 • paymentGatewaySubscriptionToken
  • Findes i forbindelse kort udtræk / mobilepay
 • paymentMethodAccountingCode
  • Understøttes pr. ikke
   Efterlad tomt
 • bsSendAsPaymentSlip
  • Angiver om der skal sendes et indbetalingskort eller ej. 
   Sættes til True, hvis ja. Eller False, hvis nej.
 • bsMandate
  • Unikt nr.  pr. aftale, som defineres af Betalingsservice (eller fået retur fra BS).
   Er du i tvivl om dette nr. kan du ringe til Betalingsserive
 • bsCustomerNumber
  • Unikt nr. som er defineret af jer, også kendt som medlems- og kundenr.
   Det kunne være et kunde- eller medlemsnr. du har oplyst Betalingsservice
 • bsSortCode
  • Efterlad tom med mindre anden aftale er indgået
 • bsAccountNumber
  • Efterlad tom med mindre anden aftale er indgået
 • bsGuid
  • Efterlades tom

 

Data Set - hvilke oplysninger skal også gemmes

Dette er et valgfrit felt

 • dataset_{{key1}}
  • Udskift {{key}} i kolonnen, og indsæt værdi

Hvor skal det uploades?

Du skal uploade filen, navngivet med din organisations navn + dato, eksempelvis:
minorganisation-12_19.xlsx 

Filen kan uploades via vores krypteret server her: upload.onlinefundraising.dk
Det er vigtigt at du giver os besked, da vi ikke får en automatisk besked. 


Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor sætter jeg EAN nummer?
  • Det tilbyder vi ikke.
 • Hvis en contact har flere aftaler
  • Laves de på hver sin linje.
 • Hvad skriver jeg, hvis ikke dataen findes?
  • Feltet efterlades tomt.
 • Hvad skal der stå, hvis vi skal have sendt Girokort
  • Har I Totalløsning og der skal sendes Girokort, skal der ikke være noget under Mandate

Skulle du stadigvæk sidde tilbage med spørgsmål, tag da kontakt til os på support@onlinefundraising.dk