Import af data til OnlineFundraising

 

Denne guide, er til dig der skal have importeret data fra jeres system, over til OnlineFundraising. Nedenfor vil du finde forklaringer til de forskellige kolonner.
Skulle du alligevel være i tvivl, har vi lavet en: Ofte stillede spørgsmål, under forklaringerne. 

 

Du kan hente vores skabelon, i bunden af denne guide.

 


 

Forklaringer til kolonnerne

Contact - kontaktoplysninger med eksempler

 • contactName
  • Fulde navn 

 

Contact - kontaktoplysninger med eksempler

 • firstName
  • Fornavn
 • lastName
  • Efternavn
 • companyName
  • Firmanavn
 • birthDate
  • Fødselsdato uden CPR, der skal angive som dato og ikke tekst.
   Angives sådan: YYYY-MM-DD
 • nationalId
  • Fødselsdato med CPR nummer. Skal angives uden bindestreg.
 • businessCode
  • CVR nr. 
 • address
  • Vejnavn
 • address2
  • Vejnavn linje 2
 • postCode
  • Post nr.
 • city
  • By
 • countryCode
  • Landekode, eks. DK
 • msisdn
  • Tlf. nummer inkl. 45, med uden '+' tegnet. 
   Angives: 4511223344
 • email
  • email@email.dk
 • externalId
  • Valgfrit flet, der kan anvendes som kunde/medlem nr., eller i CRM integration
 • externalLink
  • Valgfrit felt, eks. CRM link

 

Agreement - hvad betales?

 • agreementName
  • Navnet på betalingsaftalen
   Eks. Medlemskab eller Bidrag
 • amount
  • Beløb, angivet uden komma
   Eks: 100
 • taxDeductable
  • Er beløbet fradragsberettiget, hvis ja = true
   Angives som: true eller false
 • paymentRequired
  • Er det påkrævet at de betaler, eks. fitnessmedlemskab (true) eller er det ok at det springes over (false). Bruges senere hen ift. opkrævningen og kommunikationen
  • Angives som: true eller false
 • frequency
  • Frekvens for hvornår opkrævningen skal falde. 
   Følgende kan bruges: Monthly, Quarterly, Halfyearly, Yearly
 • purposeAccountingCode
  • Valgfri kode til at angive formålet.
   Kan angives med tal og tekst, uden specialtegn.
 • communicationCollectionGuid
  • Et unikt nummer, der angiver hvilken kommunikation der er brugt til aftalen.
   Det kan findes ved at gå ind i den Communication aftalen tilhører, i OnlineFundraising. Derefter i url-adressen i toppen, finde den unikke kode: communication_guid.png
   Kan efterlades tom, hvis man er i tvivl.
 • externalId
  • Valgfrit flet - kan anvendes som kunde/medlem nr. eller i CRM integration

 

Subscription - supplerende oplysninger til hvad betales

 • startDate
  • Hvornår starter betalingsaftalen? 
   Angives som: YYYY-MM-DD
 • expiresAfterDate
  • Hvis betalingsaftalen kan udløbe, angives dato her
   Angives som: YYYY-MM-DD
 • nextDueDate
  • Hvornår skal betalingsaftalen trækkes, næste gang.
   Angives som: YYYY-MM-DD
 • externalId
  • Valgfrit felt - kan anvendes som kunde/medlem nr. eller i CRM integration
 • externalLink
  • Valgfrit felt, eks. CRM link

 

Payment Method - med hvilket betalingsmiddel betales der?

 • paymentMethodType
  • Hvilket betalingsmiddel er brugt?
   Angiv venligst et af følgende: Card, MobilePaySingle, MobilePaySubscriptions, Betalingsservice, FIK, SMS
 • paymentGatewaySubscriptionToken
  • Findes i forbindelse kort udtræk / mobilepay
 • bsMandate
  • Unikt nr. som defineres af Betalingsservice
 • bsCustomerNumber
  • Unikt nr. som er defineret af jer
 • paymentMethodAccountingCode
  • Understøttes pr. ikke
   Efterlad tomt
 • bsGuid
  • Efterlades tom

 

 


 

Hvor skal det uploades?

Du skal uploade filen, navngivet med din organisations navn + dato, eksempelvis:
minorganisation-11_01.xlsx 

Filen kan uploades via vores krypteret server her: upload.onlinefundraising.dk hvor du derefter giver besked til os. 

 


 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor sætter jeg EAN nummer?
  • Det tilbyder vi ikke.
 • Hvis en contact har flere aftaler
  • Laves de på hver sin linje.
 • Hvad skriver jeg, hvis ikke dataen findes?
  • Feltet efterlades tomt.
 • Hvad skal der stå, hvis vi skal have sendt Girokort
  • Har I Totalløsning og der skal sendes Girokort, skal der ikke være noget under Mandate

 

Skulle du stadigvæk sidde tilbage med spørgsmål, tag da kontakt til os på support@onlinefundraising.dk