Agreements

Edit agreement

Senest redigeret:

 

Denne guide hjælper dig til at ændre på en eksisterende aftale.

De forskellige felter er allerede gennemgået i opsætningsguiden, hvortil du anbefales at én af dem igennem først. Enten Lav en ny Shared Agreement  eller Lav en ny Personal Agreement.

 

Genveje

 


 

Sådan redigerer du en Shared agreement

Der er to måder at tilgå en eksisterende aftale:
1. Via listen over Agreements: Transactional -> Agreements -> Vælg den agreement, du ønsker at redigere. 
2. Via en kontaktperson under deres Agreements. Se også denne guide: Forstå Contacts

Obs! Da en shared agreement er en aftale, der er delt af flere kontakter, vil ændringer have effekt for alle de kontakter, der er tilmeldt denne aftale. Du skal altså være opmærksom på, at ændringer vil slå igennem for alle abonnementer, der er tilmeldt aftalen, når du udfører ændringer på en shared agreement

ORG_-_Shared_agreements_Rediger_Agreement.png

Alle ændringer, du foretager, vil have effekt med det samme. Det betyder, at hvis du ændrer beløbet, vil det slå igennem fra næste opkrævning. 

Du kan ændre følgende: 

 • Name 
 • Description
 • Communication
 • Amount
 • VAT percentage
 • Purpose accounting Code
 • Payment required
 • Tax-deductible

Gå til denne guide, for en uddybning af felterne Lav en ny Shared Agreement.

 


 

Sådan redigerer du en Personal agreement

En personal agreement er en aftale, som er unik for en specifik kontakt, og som ikke deles med andre kontakter. Laver du ændringer for en personlig aftale påvirker ændringerne derfor kun den ene kontakt, som aftalen tilhører. 

Du finder en personlig aftale ved at vælge den relevante kontakt blandt dine kontakter, som du finder under Transactional -> Contacts. Når du har klikket dig ind på den relevante kontakt, vil aftalen fremgå under Agreements. Se evt. denne guide: Forstå Contacts.

 

agreement_change-personal.jpg

 

1. Archive

Dette vil arkivere den personlige aftale, og derved stoppe abonnementet. 
Se en dybere guide her: Arkiver agreement

2. Change amount

Dette er en genvej til at redigere aftalens beløb. 

3. Change frequency

Dette er en genvej til at redigere frekvensen, altså hvor ofte aftalen opkræves. 

4. Edit

Klikker du her, vil en listevisning poppe op. Her kan du redigere de indstillinger, der blev lavet, da aftalen blev oprettet. Læs evt. mere om, hvordan en personlig aftale bliver oprettet her: Lav en ny Personal Agreement.

agreement_edit-personal.jpg

Alle ændringer du foretager, vil få effekt med det samme. Det betyder, at hvis du ændrer beløbet, vil det slå igennem ved næste opkrævning. 

Du kan ændre følgende: 

 • Name
  Navnet på din aftale, som fremgår under Agreements på den enkelte Contact. For givere, der betaler med MobilePay Subscriptions, vil navnet desuden være synligt som aftalenavn i MobilePay-app'en. 
   
 • Description
  Denne beskrivelse vil blive vist som en del af aftalen, når der eksempelvis betales med Betalingsservice eller MobilePay Subscriptions. Her vil beskrivelsen dukke op i app'en i forbindelse med, at giveren godkender aftalen.  

 • Communication
  Her vælger du, hvilken kommunikation der skal anvendes, når formularen udfyldes. Læs mere om det i vores guide: Forstå communication

 • Amount
  Aftalens beløb. Beløbet angives inkl. evt. moms. (se nedenfor). En agreement kan kun have ét beløb. 

 • VAT percentage
  Her angiver du, om der er moms på beløbet eller ej. Hvis I eksempelvis er fritaget for moms, skrives der 0, eller hvis I betaler moms, skriver I i stedet 25. Skriv kun tal (ikke %) i feltet. 

 • Purpose accounting Code
  Her kan du ændre den formålskode, der kan være med til at hjælpe jeres bogholderi med at identificere betalinger på de forskellige formål. Læs mere om det i vores guide: Hvad er purpose accounting code.
 • Payment required
  Er betaling af aftalen påkrævet? Påkrævet betaling er et spørgsmål om retskrav. Hvis der eksempelvis er tale om et medlemskab, hvor medlemmerne får en modydelse, der kun er adgang til ved betaling, sættes Payment required til yes.
 • Tax-deductible
  Er betaliger på denne aftale skattefradragsberettigede?