Contacts

Anonymise Contact

Senest redigeret:

 

 

Obs. denne funktionalitet er ikke klar endnu, men vi gennemgår hvad det betyder og hvordan det gøres.

 

I denne guide gennemgår vi begrebet, at anonymisere en kontakt og hvad det betyder.

Forud for læsningen her, anbefaler vi at du allerede forstår hvordan kontakter fungerer, ved at have læst denne guide: Forstå Contacts

For at kunne anonymiser, kræver det at kontakten er arkiveret. Derfor kan du først gå videre efter du har fulgt denne guide: Archive Contact

 


 

Hvad sker der ved en anonymisering?

I guiden om hvordan en kontakt arkiveres, gennemgik vi også forskellen på de to ting. 

Ved en anonymisering fjerne vi alt der har med personalisering at gøre. Det vil sige at indbetalinger, betalingsaftaler m.m. stadigvæk findes til jeres interne data, men det er ikke muligt at finde frem til hvem der har haft det. 

 

 


 

Sådan anonymiserer du

1: Arkiver først kontakten
Efter du har gennemgået de forskellige steps fra guiden om at arkivere kontakten, kan du nu trykke på anonymisering i toppen

 

2: Anonymiser kontakten
Nå ovenstående er gjort, vil du kunne trykke trykke Anonymise i toppen af kontakten.
Dette vil fjerne alt personligt information, der vil kunne lede frem til dem igen.

Archived_Contact_-_top.png

 


 

Sendes der en notifikation?

Nej der sendes ikke en notifikation eller andet, deres data findes ikke mere.