Form Builder

Add New Form

Senest redigeret:

Dette er en dybdegående guide for hvordan du laver en nyopsætning af en formular fra bunden. 
Vi gennemgår de forskellige felter samt hvad der skal til for at tage imod betalinger. Vi anbefaler dog altid at lave en kopi af en eksisterende formular, for så at tilpasse den til dit nye behov. 

Kender du allerede til områderne men har brug for at få opfrisket noget, kan vi anbefale denne: 
Forstå opbygningen af den enkelte formular.

Hop direkte til

 


 

Sådan bruger du guiden

Vi starter med at bygge en formular op med de felter giver/medlem skal udfylde (se grundopbygning nedenfor), for derefter at knytte enten enkelt- eller gentagne betalinger til (kommer længere nede).

 


 

Grundopbygningen for formularer

Under Form Builder -> knappen Add new, starter du med at lave en ny formular. Overvej om ikke du hellere vil kopiere en eksisterende i stedet for at bygge den op fra bunden. 

FB_N_-_Oversigt.png

1: Navngiv din formular

I toppen navngiver du din formular, jeg har kaldt min: Ny formular. 

2: Tilføj felter

Området Fields, er der hvor du tilføjer og fjerner felter til din formular. De kan både være skjulte eller som en del af formularen. Du kan yderligere i bunden tilføje nye (hvis du eksempelvis har kopieret formularen) ved at trykke på: Add another. Det er muligt at lave indstillinger på hvert felt.

 • Label
  • Dette er navnet på det enkelte felt, som også vises på formularen. Der skal altid angives et navn. 
 • Attributes
  • Required = Hvis feltet skal være påkrævet ved udfyldning.
  • Read Only = Hvis ikke man skal kunne indtaste noget i det. Bruges eksempelvis hvis du har forudfyldt beløb via nogle url parametre
  • Hide = Skjul feltet. Hvis nu du ikke behøver vise startdato (Subscription starting date) på betalingsaftalen (gennemgås i afsnittet om fast aftale).
 • Input type
  • Her indstiller du hvorvidt der skal indtastet tekst, nummer, e-mail m.m. eller om det er en længere tekst du vil skrive. Vi har lavet denne guide der forklarer om de forskellige input types
 • Save as
 • Options
  • Hvis der er flere valgmuligheder, som eksempelvis til en dropdown (se input type). Kan de adskilles med komma: Vand,Sodavand,Kaffe 
 • Tooltip
  • Det er muligt at tilføje en lille hjælpetekst på nogle af felterne, som kan give en længere beskrivelse. Teksten kommer ved at holde musen over ? ikonet. 
   tooltip.png
 • Validation
  • Det er muligt at overskrive, på nogle af felterne, den validerings tekst der vises når et felt er sat til required (under attributes) men ikke udfyldes. 
 • Reference
  • Referencen er den som du senere i export eller I crm, for at samle informationerne. Feltet udfyldes automatisk og hvis det er en del af vores API, vil vi navngive det ud fra contact entiteten

 

3. Remove

Du kan slette felter der ikke længere er behov for, ved at trykke på Remove knappen. 

4. Rækkefølge

Ved at trykke på pilene, er det muligt at ændre rækkefølgen på dine felter. 

Vores anbefalinger

Nedenstående tabel er hvad vi anbefaler for at give dig den helt rigtige grundopbygning og holde det hele til et minimum. 

Label Input type Save as Kommentar
Bjælke Progression bar Custom field Dette er bjælken der viser hvilket step giver/medlem er i.
Formål* Purposes Purpose  
Fulde navn First- and lastname Name  
Telefonnr. Number Phone Bruger du MobilePay, kræver formularen at du tager imod nr.  
E-mail adresse Email Email  
Accepter betingelser Checkbox Accept of terms  
Indsend formular Button Custom field  
Betingelser** Terms (please add terms below) Custom field  

*Formålet er indstilles i toppen af formularen, se den dybdegående guide: Opsætning af Purposes
Eller hvis du som en del af en medlemskabs formular ønsker at medlemmet selv vælger: Vælg purposes i formularen. Det er også her du definerer hvilken kommunikation der skal sendes med. 

Vi har i den guide (kortere udgave af denne) vist hvor du indsætte betingelser.

🎉    Du har nu opsat en formular der kan tage imod informationer   🎉
- i dataset vil dette hedde non-transactional, læs mere her: Forstå Data Set under Result.

Næste step er at indstille betalingen: tilføj enkeltbetaling eller gentagne betalinger

 


 

Tilføj enkeltbetaling

Du har nu opsat formularen med de felter du ønsker at få information på. I dette afsnit tilføjer vi muligheden for at lave en enkeltbetaling. Gå til næste afsnit hvis det skal være gentagne betalinger.

Transactional settings, der findes i højre side, er hvor betalingstypen + ikoner defineres:

TS-single_payment.png

Payment types

Tilføj Payments ved at trykke i feltet.  

Payment method types

Her tilknytter du de betalingsmidler som du ønsker at benytte på formularen (alle muligheder vises, men kun dem du har tilknyttet installationen vil virke). Vi har i denne guide beskrevet om hvilkle muligheder der er, samt hvordan du får dem til din installation: De forskellige Betalingsgateways.

Payment method types icons

Som sidste step, kan du klikke de ikoner der skal vises for det/de valgte betalingsmidler.   

Tilføj ekstra felter, foruden dem fra grundopsætning.

For at kunne tage imod betalinger, har vi brug for nogle felter:

Label Input type Save as Options
Beløb Radio (please add values) Amount  50,100*,150,#
Betalingstype Radio (please add values) Payment type (evt. Hide under attributes)
Betalingsmiddel Radio (please add values) Payment method type  

 

🎉    Din formular kan nu tage imod enkeltbetaling   🎉
- efter punktet gentagne betalinger, kan du læse om hvordan du giver giver/medlem muligheden for at vælge imellem dem i formularen.

 


 

Tilføj gentagne betalinger

I dette afsnit gennemgår vi det der skal til for at tage imod en gentagne betalinger og dermed en fast aftale mellem giver/medlem og dig.

Under Transactional settings indstiller du payment type til subscription til at tage imod faste aftaler.
transactional-form.png

Payment types

Tilføj Subscription ved at trykke i feltet.  

Payment method types

Her tilknytter du de betalingsmidler som du tilknyttet din installation (alle vises, men ikke alle kan bruges). I denne guide skriver vi lidt mere om de enkelte, samt hvordan du får dem: De forskellige Betalingsgateways.

Payment method types icons

Set et tjek i de ikoner du gerne vil have vist for de/det valgte betalingsmidler. 

Subscription starting dates*

Her defineres starttidspunktet for aftalen. Har du opsat MobilePay eller Card, vil du kunne bruge Immediately, der opkræver med det samme. Dette vil ikke være en mulighed for Betalingsservice, da de ikke tillader en strakopkrævningng på nuværende tidspunkt. Her skal vælges First day of next month.

Ønsker du alligevel at bruge begge betalingsmuligheder, men at MobilePay skal opkræve d.d, skal du tage fat i os for at lave en lille stump kode til det. 

Der er følgende muligheder for indstilling til starttidspunktet:

 • First day of next month = Første dag i næste mdr. 
 • Immediately, and first day of next month = Opkræver på dagen og derefter den første dag i måneden. 
 • Immediately = Opkræves med det samme
 • Custom = Her vil giver/medlem selv have mulighed for at vælge

Agreement frequencies*

Her vælges frekvensen for den indgående aftale. 

 • Weekly = Ugentlig
 • Monthly = Månedlig
 • Hexannually = Hver anden måned
 • Quarterly = Kvartalsvis
 • Triannually = Tre gange om året
 • Biannually = Hvert halve år
 • Annually = Årlig

*Fælles for starttidspunkt og frekvens er at hvis der kun er én valgmulighed, anbefaler vi at skjule feltet via attributes samt gøre opmærksom på dét, via din tekst på hjemmesiden. Er der flere muligheder, kan du lade det være op til giver/medlem at vælge (gennemgås efter denne sektion). 

Tilføj ekstra felter, foruden dem fra grundopsætning.

En fast aftale kræver nogle ekstra felter i formularen, som gør at vi opkræver ud fra dine indstillinger. 

Label Input type Save as Kommentar
Frekvens Radio (please add values) Recurring frequency Tilføjer du flere, vil giver/medlem have mulighed for at vælge selv. 
Startdato Radio (please add values) Recurring start date  Samme som ovenstående. Ellers anbefaler vi at sætte det til immediately der vil opkræve med det samme. Obs. hvis du bruger Betalingsservice, skal du tage fat i os (da de på nuværende tidspunkt ikke kan lave straksbetaling). 

 

🎉    Din formular kan nu opkræve gentagne betalinger   🎉
- læs under gentagne betalinger, hvis du ønsker at begge muligheder skal vælges af giver/medlem.

 


 

Vis begge muligheder

Her gennemgår vi hvad der skal for at valget om enkelt eller gentagne betalinger skal være op til giver/medlem at vælge:

1: Fjern afkrydsningen i hide og sæt det til Required:

payment-type-choose.png

2: Tilføj den ekstra betalingstype: 
Du kan ved at holde musen ned og trække, på én af de nedenstående payment types, vælge hvilken der skal vises først (virker også på payment method types og subscription starting dates)

payment-type-both.png

3: Tryk Update/gem. 

update.png

En ting du skal være opmærksom på: 
Vores formular har ikke betinget felter, som betyder at det ikke er muligt at lave regler baseret på valget af eksempelvis betalingstypen. Hvor der måske ønskes at et medlemskab kan betales mdr. i stedet for årligt. Det kan dog løses med kodning. Hvor vi har følgende "grund guide": Form Customization - Javascript.

Ønsker du hjælp til specielle løsninger, kan du altid tage fat i os for en snak.  

 


 

Tilføj tracking af formular

Ønsker du at opsætte tracking på din formular, skal du slå det til på den enkelte formular under Form settings, der findes i højre side: 

form-settings-tracking.png

Hvis ikke du bruger tag manager, kan du indsætte din UA kode (se ovenstående billede). Ellers kan du lave mere avanceret tracking med Tag Manager. Se denne guide: Tracking med Google Tag Manager

 


 

Sådan fungerer formularen

Når formularen udfyldes er indsendes, vil der blive oprettet et DataSet med de felter der udfyldes, samt evt. betalingsinformationer. Efterfølgende vil du kunne se giver/medlem under contacts, betalinger under payments og evt. betalingsaftaler under Subscriptions.

 


 

Hvad er vores anbefalinger

Vi anbefaler af flere grunde, at holde formularerne simple og adskille hvorvidt de skal tage imod en enkeltbetaling, fast betaling, medlemskab og virksomhed m.fl. En af grundene er at der er forskellige valg, inkl. beløbet som giver / medlem skal tage stilling til.

Ved at du laver specifikke undersider til hver formular, kan du nemt tilpasse din kommunikation til det enkelte. Det vil også gøre det nemmere at prøve forskellige marketings tiltag af. 

Gode guides der gør ovenstående nemt: 

 


 

Ofte stillede spørgsmål

 • Kan giver/medlem vælge imellem vores formål?
  • Ja, hvis du har lavet flere purposes. Du fjerner hakket i hide under attributes. 
 • Kan jeg modtage en e-mail ved hver udfyldning?
  • Nej det er ikke muligt. Vi anbefaler at I bruger et CRM til sådanne ønsker.