Contacts

Edit Contact

Senest redigeret:

 

Du kan i denne guide se hvordan og hvad du kan redigere på en kontaktperson. Vi anbefaler at du har den forståelse for Contacts inden du går videre og derfor har læst: Forstå Contacts.

Hop direkte til

 


 

Sådan redigerer du

Når du har fundet frem til din kontaktperson, som kan gøres på flere måder, vil du trykke ind på personen og finde Edit i venstre side.

ORG_Contact_-_Edit.png

Som du kan se på ovenstående billede, er det også her du arkivere eller anonymiserer.

 

Herefter vil du kunne se en liste med alle de felter som er muligt at udfylde på kontaktpersonen. 

contacts_singleview-edit.jpg

 

Felterne du finder nedenfor, kan alle indstilles som en del af formularen. For at få hjælp til opsætning af formular, kan vi anbefale denne guide: Add New Form

 

Oversigt over felter

 • Name - Fulde navn
 • First name - Fornavn
 • Last name - Efternavn
 • Company name - Forretningsnavn
 • MSISDN - Telefonnummer med landekode foran. eks. 45
 • Email - Email
 • National ID - Det fulde CPR nr. uden bindestreg
 • Business number - CVR nr. for en virksomhed
 • Birthday - Fødselsdag med formatet YYYY-MM-DD
 • Address - Adresse
 • Address line 2 - Adresselinje 2
 • Post code - Postnr. 
 • City - By
 • Country - Land
 • External ID - Sættes af CRM*
 • External URL -Sættes af CRM*

*External ID og External URL er noget I kan sætte, ved hjælp af vores API, via jeres CRM-system.
Det vil sige, at det ikke er noget, I kan sætte selv i OnlineFundraising.