Betalingskanaler

Betalingsservice: Hvordan skifter jeg dataleverandør?

Senest redigeret:

Vi gennemgår i denne guide, hvad der skal til for at OnlineFundraising kan oprette nye, og automatisk opkræve jeres eksisterende, Betalingsservice-aftaler.

Er du ikke blevet henvist til denne guide af os, men ønsker at lade os håndtere jeres Betalingsservice-aftaler, kontakt os først på support@onlinefundraising.dk

Er du i tvivl om du skal flytte driften af jeres Betalingsservice-aftaler til os, så læs mere i denne guide: Skal jeg flytte eksisterende Betalingsservice-aftaler til OnlineFundraising?

 


 

Trin 1: Vi planlægger sammen

I samarbejde beslutter vi i hvilken måned vi skal gennemføre overdragelsen af dataleverandørskabet for jeres Betalingsservice-aftaler.

Dette gennemføres i reglen mellem d. 10.-20. i måneden, da det giver jer indblik i indeværende måneds opkrævninger ved BS602-filen, og giver os tid til at importere jeres betalingsaftaler i OnlineFundraising inden Betalingsservices frist for BS601-filen for næste måneds opkrævninger.

 

Trin 2: I giver os fuldmagt og sender oplysninger om kreditoraftale

Når planen er afstemt mellem os skal I:

Fuldmagten udfyldes

Den udfyldte fuldmagt sendes til: support@onlinefundraising.dk, og udfyldes som følger:

 • Virksomhedens/foreningens navn og CVR-nr. (fuldmagtsgiver)
  Jeres oplysninger.

 • Fuldmagtsgivers underskrift(er)
  De tegningsberettigede skal underskrive, som følge af jeres vedtægter.

 • Fuldmagt gives til
  OnlineFundraising ApS, CVR-nr. 37273457

Send oplysninger om jeres BS-kreditoraftale

For at vi kan oprette jer korrekt i OnlineFundraising beder vi jer oplyse os følgende:

 • Benytter I aktuelt Total- eller Basisløsning hos Betalingsservice?
  Det vil sige; udsender I aktuelt FI-kort via Betalingsservice.
   
 • BS-kreditoraftalenr.
 • BS Subsystem (typisk BS1)
 • Debitorgruppenr. (typisk 0001)
 • Jeres CVR-nr.

Skulle du være i tvivl om noget af ovenstående, kan du ringe til Betalingsservice og få dem til at bekræfte jeres opsætning. Dette er et vigtigt trin, da ukorrekt information vil fejle i forbindelse med opsætningen. Betalingsservice har tlf.nr. 44 89 26 50.

 


 

Trin 3: Vi anmoder om overdragelsen

Med fuldmagten underskrevet og jeres informationer for hånden anmoder vi Betalingsservice om overdragelsen af dataleverandørskabet i henhold til vores fælles plan, og holder jer orientereret undervejs. Det tager i reglen 10 dage for Betalingsservice at behandle anmodningen.

 


 

Trin 4: I sender os datagrundlag for betalingsaftaler

For at hver betalingsaftale repræsenteres korrekt til automatisk opkrævning via OnlineFundraising skal vi modtage et datagrundlag for hver betalingsaftale. Dette indbefatter oplysninger om:

 • kontaktoplysninger på vedkommende (navn, adresse, tlf., email, CPR etc.)
 • betalingsaftalens formål og evt. bogføringskode
 • beløb
 • frekvens
 • dato for næste opkrævning
 • BS-aftalenr.
 • BS-kunde/medlemsnr.

Disse oplysninger sendes krypteret til os via: https://upload.onlinefundraising.dk

Vi reviderer datagrundlaget i fællesskab med jer, og importerer dernæst med øje for Betalingsservices frist.