Betalingskanaler

Betalingsservice: Hvordan skifter jeg dataleverandør?

Senest redigeret:

Vi gennemgår i denne guide, hvad der skal til for at gøre Fundraisingbureauet til dataleverandør for jeres betalingsservice-aftaler.  Er du ikke blevet henvist af os til denne guide, men ønsker at lade os håndtere jeres Betalingsservice-aftaler, kontakt os først på support@onlinefundraising.dk

Er du i tvivl om du skal flytte aftalerne til os, læs mere i denne guide: Skal jeg flytte eksisterende Betalingsservice-aftaler til OnlineFundraising? 

Hop direkte til

 


 

Hvad kommer der til at ske?

Nedenfor gennemgår vi processen for hvad der sker og i de efterfølgende steps, vil vi beskrive hvad du skal gøre. Hvis er noget som er uklart, skal du endelig tage fat i os. 

 • Ansøgning og frister
  I samarbejde beslutter vi, hvilken måned dataleverandør-skiftet skal foregå. 
  Betalingsservice har en behandlingstid på op til 10 hverdage, og overdragelsen skal falde mellem d. 10. og 14. i måneden.  

 • Underskriv fuldmagt og anmodning om dataleverandør-skifte
  I underskriver fuldmagten som findes på Betalingsservice hjemmeside (link findes i step 1) og sender den til os, sammen med jeres informationer (se step 2). Herefter står vi for anmodningen af skiftet, da vi skal efterspørge specifikke filer.
 • Forbered data
  For at aftalerne kommer korrekt ind i OnlineFundraising, skal dataen forberedes ud fra vores skabelon. S Her sørger vi for at alt er s

 • Din sidste opkrævning
  Du laver sidste opkrævning og sender os data efter I har modtaget 602-filen fra Betalingsservice. I , skal I gøre den samlede fil klar til os, for at vi kan importere jeres data i OnlineFundraising (se step 4).

 • Import af data
  Den data, I har samlet, skal gøres klar til at blive importeret korrekt i OnlineFundraising. Vi har derfor lavet en template med tilhørende kommentarer til hver kolonne i denne guide: Import af data til OnlineFundraising

 


 

Step 1: Underskriv fuldmagt og send jeres BS-informationer

1.1: Underskriv fuldmagten

I skal først hente Betalingsservices Dataleverandøraftale på denne side: Skift dataleverandør. 
Tryk på linket som markeret nedenfor for at hente pdf'en. 

underskriv-fuldmagt-1.png

 

Pdf'en udfyldes således

 • Virksomhedens/foreningens navn og CVR-nr. (fuldmagtsgiver)
  Her skrives jeres informationer

 • Fuldmagtsgivers underskrift(er)
  Som følge af jeres vedtægter, skal de tegningsberettigede underskrive 

 • Fuldmagt gives til
  Her skrives: Fundraisingbureauet ApS - CVR 37273457

Den udfyldte pdf sendes i den tråd du har med os. 

 


 

1.2: Send BS-informationer til os

For at vi kan oprette jer korrekt i OnlineFundraising og sende anmodningen til Betalingsservice, skal du sende os følgende informationer:

Skulle du være i tvivl om noget af ovenstående, kan du ringe til Betalingsservice og få dem til at bekræfte informationen. Dette er et vigtigt step, da ukorrekt information vil fejle i forbindelse med opsætningen. Deres tlf.nr er: 44 89 26 50 og ellers finder du hjælp på deres hjemmeside.

 


 

Step 2: Vi anmoder om skiftet

Med fuldmagten underskrevet og jeres informationer sendt, kan vi lave anmodningen til den korrekte dag. Vi sørger for at indsende formularen med dine kontaktoplysninger, så du vil få besked om dette og hvis der er yderligere spørgsmål til jer. 

Efter indsendelsen, vil du modtage en bekræftelse fra Betalingsservice, som vi beder dig holde øje med. Vi ser gerne at du melder tilbage til os på de mails du har modtaget. 

Dog er det vigtigt at understrege, at ansvaret for at følge ansøgningsforløbet alene er hos jer. Vi vil naturligvis gerne assistere så meget som muligt, hvis der skulle være spørgsmål. 

 


 

Bekræftelse på anmodningen

Efter du har modtage bekræftelse på anmodningen, vil du blive kontaktet af Betalingsservice, skulle de have opfølgende spørgsmål. Hold derfor ekstra øje det næste stykke tid. 

På den aftalte dato vil vi modtage en fil, som vi sørger for at flette sammen med den data, som I har sendt til os (se næste step).

 


 

Step 3: Send testdata 

Inden vi når datoen for skiftet, skal vi forberede og teste jeres data. Dette gør du ved at gå til denne guide: Import af data til OnlineFundraising og udfylde skabelonen. Guiden gennemgår de kolonner du finder i arket, hvor du udfylder dem der er relevante for dig.

Herefter sender du det sikkert via: https://upload.onlinefundraising.dk/ hvor vi sammen kan finde frem til evt. tilpasninger.

 


 

Step 4: Send endeligt data til os

Når vi har dataen på plads fra vores test, vil du efter sidste opkrævning og efter du har modtaget 602-filen fra Betalingsservice, sende den samlede og endelig fil. Dette er den vi importerer.

Vi laver et sidste tjek og importerer derefter dataen.

Efter vi står for opkrævningen, vil du kunne bruge denne guide til at se hvilke frister Betalingsservice har for: ændringer, nyoprettelser og afmeldinger. 

 


 

Næste step - BS app og eBoks? 

Efter vi håndterer betalingsservice-aftalerne, kan du gøre brug af BS app og eBoks. Læs mere om hvordan du kommer i gang i denne guide: Betalingsservice: Kom i gang med BS app og e-Boks