SMS Inbound

Forstå Inbound SMS i SMS Inbound

Senest redigeret:

 

Denne guide giver dig et overblik over hvad du ser på listen under Inbound SMS.
Som altid anbefaler vi at du har læst om det overordnede: Forstå SMS Inbound inden du går videre. 

Hop til:

 


 

Oversigt

sms_inbound-sms_inbound.png

Denne liste dækker over alle de giver/medlemmer der har skrevet til dine keywords. Kolonnerne fra venstre til højre: 

 • Created
  Denne kolonne fortæller om det tidspunkt hvor de har skrevet til keywordet. Formatet er: 
  YYYY-MM-DD HH:MM:SS

 • Channel
  Dette vil være det nummer som dit keyword er oprettet til.

 • Keyword
  Her vil navnet på det keyword som er blevet brugt, blive vist. 

 • Sub keyword
  Er der brugt et sub keyword, vil det blive vist i denne kolonne. 

 • MSISDN
  Dette er telefonnummeret inkl. landekoden (uden +) på giver/medlem som har skrevet.

 • State
  Der findes 3 forskellige stadier som et keyword kan være i. 
  • Received - Vil være gældende for en besked kampagne.  
  • Processed - Betalingen eller aftalen er korrekt oprettet og håndteret. 
  • Error - Der er fejl i betalingen.

Enkeltvisning

Ved at trykke på den enkelte linje, vil du kunne åbne op og få mere information:

sms_inbound-sms_inbound_modal.png

I venstre side ses:

 • Status: som er beskrevet i state ovenfor.
 • Channel: det nummer giver/medlem skrev til
 • Keyword: keywordet der blev brugt
 • Campaign: Link til den kampagne der var opsat
 • Created: Hvornår vores system har opsnappet "henvendelsen"
 • Processed: Hvornår vi har sendt noget tilbage

Højre side finder du:

 • Received text: Teksten der blev sendt
 • Data set: Link direkte til dataSet