SMS Inbound

New Payment SMS Campaign

Senest redigeret:

 

Du er på denne guide for at lave en kampagne der laver en enkelt opkrævning.
Vi har ligeledes en til fast opkrævning: New Subscription SMS Campaign.

Hop direkte til: 

 


 

Inden du går i gang

Da du skal til at lave en kampagne der opkræver penge, vil vi anbefale dig at tage et kig på om du skal lave en keyword ansøgning først og måske kan spare nogle penge på transaktionsomkostningerne.
Læs mere i denne guide: SMS keyword ansøgning

 

Sådan opretter du en ny kampagne

Du kan godt oprette et nyt keyword eller tilknytte et eksisterende keyword efter kampagnen er oprettet. 
Gå til SMS Inbound -> Campaigns -> Create new campaign

sms_campaign_payment.png

 

1. Campaign name

Navnet på jeres kampagne vil kun optræde på listen du finde under Campaigns, og vil ikke være synlig for giver/medlem i sms'en.


2. Select service

Efter du har givet din kampagne et navn kan du vælge hvilken type der skal oprettes, hvor de tilhørende felter du vil være mulige at skrive i.

Du har også mulighed for at lave andre kampagner som eksempelvis kan:
sende en besked tilbage eller starte en fast aftale


3. Successful reply message

I dette område vil du skrive den tekst som sendes tilbage, når dit keyword bliver brugt. Det lille tal i nederste hjørne af firkanten, angiver hvor mange karakterer du har brugt og dermed hvor mange sms'er der bliver sendt afsted. Hver sms er delt op i 160 tegn, men du kan skrive så meget du har lyst til.

Obs. det er krav at der i teksten, står beløbet som bliver opkrævet. Læs evt. mere på denne side. Brug derfor variablen [amount] for at få den med. 

Variable
Som du måske kender fra kommunikationen, er det muligt at sætte en variable ind. Da vi ved sms kun kender giver/medlems telefonnummer og ikke navn, vil du kunne bruge den i url adressen: [phone].

 • phone - giver/medlems telefonnummer
 • amount - beløbet på betalingen der opkræves
 • url - den url som defineres nedenfor.

URL with variable
Ønsker du at indsætte en url i beskeden, kan den indtastet her, hvor der i selve tekstbeskeden indsættes variablen: [url]. Vælg derefter din url shortener 

Test the message
Du har mulighed for at teste beskeden af, inden det bliver brugt i dit marketingmateriale.
Indtast dit telefonnummer og tryk send test. Obs. indtast dit telefonnummer, dog uden (+)45 eller 0045 .


4. Failed reply message

Du har her mulighed for at definere den besked som sendes tilbage, såfremt det ikke er muligt at opkræve en betaling, hvis giver/medlems telefonnummer ikke tillader overtakseret sms'er.

Her kunne en fordel være at linke direkte til en anden formular, med beskeden om at I ikke har kunne opkræve via abb. Som med punktet ovenfor, er hver sms 160 tegn. 

Standard beskeden
Denne besked sendes, hvis ikke du har angivet andet: 

"Hej. Tak for din besked. Vi kan desværre ikke opkræve det ønskede beløb. Det kan skyldes, at dit abonnement ikke tillader overtakserede sms'er."

Variable
Som du måske kender fra kommunikationen, er det muligt at sætte en variable ind. Da vi ved sms kun kender giver/medlems telefonnummer og ikke navn, vil du kunne bruge den i url adressen: [phone].

 • [phone] - giver/medlems telefonnummer
 • [amount] - beløbet på betalingen der opkræves
 • [url] - den url som defineres nedenfor.

URL with variable
Ønsker du at indsætte en url i beskeden, kan den indtastet her, hvor der i selve tekstbeskeden indsættes variablen: [url]. Vælg derefter din url shortener 

Test the message
Du har mulighed for at teste beskeden af, inden det bliver brugt i dit marketingmateriale.
Indtast dit telefonnummer og tryk send test. Obs. indtast dit telefonnummer, dog uden (+)45 eller 0045 .


5. URL shortener service

Dette felt kan du bruge hvis du indsætter et link i boksen nedenfor.

 • Do not shorten
  hvis ikke du ønsker at linket skal forkortes
 • giiv.dk
  vises eksempelvis sådan https://giiv.dk/7w3u6g, hvor det som findes efter "/" bliver autogenereret og indeholder dit link. 
 • kortl.ink
  er i stil med ovenstående og forkorter det med tal og bogstaver: https://kortl.ink/r3eyr7

Du kan kun bruge denne funktion, hvis dit link indsættes i boksen: URL with variable


6: Define meta data

Ønsker du at tilknytte noget ekstra data til eksempelvis jeres crm system, kan I tilføje noget MetaData. 
Et eksempel på meta data vil være: Key: Kampagne Value: vinterkampagne2021
Det vil sige at det er ekstra data I har behov for at tilknytte og ikke noget giver/medlem vil se. 


7: Transactional type

Dit valg af transaktionstype vil have indflydelse på den transaktionsomkostning der er i forbindelse med dit keyword (læse i toppen under "inden du går i gang".) Der er følgende muligheder:

 • Donation (humanitarian)
  Er donationen til et humanitært formål, trykkes der her. 
 • Donation (non-humanitarian)
  Går donationen til et ikke humanitært formål, trykkes der her.
 • Product (physical)
  Er det et fysisk produkt der købes,trykkes der her
  Eksempelvis er et medlemskab et fysisk produkt. 
 • Product (digital)
  Er dit produkt digitalt, som eksempelvis et musik, app, webservice m.m., skal du trykke her

8. Audience

Dette punkt har nogle særregler, hvis din kampagne kun er rettet mod personer under 18 år. Skal du lave sådan en kampagne, bedes du hive fat i os


9: Transactional setting

Dette er indstillinger til opkrævningen. 

 • Amount
  Det fulde beløb der skal opkræves (se evt. nedenfor), skrives i dette felt.

 • VAT percentage
  Her vil du skrive om der er moms på beløbet eller ej.
  Hvis I eksempelvis er fritaget for moms skrives der 0, eller hvis I betaler moms vil I skrive 25. Skriv kun tal og ikke "%" i feltet.

 • Purpose accounting code 
  Her angives jeres formålskode, som er den der kan være med til at hjælpe jeres regnskabsafdeling med at identificere betalinger på de forskellige formål.  Læs mere om det i vores guide: Hvad er Purpose Accounting Code.

 • Invoice text
  Denne tekst vil optræde på giver/medlems regning.

 • Revenue text
  Dette vil være den tekst som står i forbindelse med udbetaling af jeres sms donationer.

 • Tax deductible
  Hvis der sættes hak i denne, betyder det at man ved en eksport eller i sit crm system, kan se om betalingen er fradragsberettiget. Det er ikke noget som giver/medlem ser, med med mindre dette skrives som en del af kvitteringen.

  Fradraget er noget du selv håndterer i et CRM'system.
  Her vil vil den affødte payment være markeret som værende fradragsberettiget. Så er det CRM's opgave at løfte jeres fil til SKAT, såfremt vedkommendes CPR-nr. er kendt ved et dublettjek.
 • Payment required
  Hvis betalingen er påkrævet, som eksempelvis hvis der er en modydelse, vil der skulle sættes hak i denne. Dette sætte gang i en process der prøver at opkræve flere gange hvis der skulle være fejl.

Afslut med: Create eller Update

Til sidst er der kun tilbage at trykke Create for at oprette kampagnen, eller Update hvis du har ændringer. Du kan nu tilknytte dit keyword til denne kampagne, som vi gennemgår i guiden til reservation af nyt keyword.  

 


 

Ofte stillede spørgsmål

 • Kan jeg bruge specialtegn?
  • Som udgangspunkt ja. Hvis der er nogle som du ikke kan bruge, vil du oppe i højre side se en fejlmeddelelse som denne, når du gemmer: Cannot contain unicode characters.
    ORG_-_Campagn_Fejlmeddelse.png
 • Oprettes der en contact?
  • Ja, kun ved payment- eller subscription campaign oprettes der en kontakt, såfremt msisdn (tlf.nr. uden + men med 45 foran som: 4535294855) ikke allerede eksisterer.