SMS Inbound

New Subscription SMS Campaign

Senest redigeret:

 

Denne guide vil introducere dig til lave en ny kampagne der igangsætter en fast aftale med en giver/medlem. Ønsker du at lave en kampagne hvor det kun er et enkelt træk, kan du med fordel se denne guide: New Payment SMS Campaign.

Hop direkte til


Inden du går i gang

Da du skal til at lave en kampagne der opkræver penge, vil vi anbefale dig at tage et kig på om du skal lave en keyword ansøgning først og måske kan spare nogle penge på transaktionsomkostningerne.
Læs mere i denne guide: SMS keyword ansøgning


Sådan opretter du en ny kampagne

Du kan godt oprette et nyt keyword eller tilknytte et eksisterende keyword efter kampagnen er oprettet. Gå til SMS Inbound -> Campaigns -> Create new campaign

1. Campaign name

sms_campaign_subscription-start.pngNavnet på jeres kampagne vil kun optræde på listen du finde under Campaigns, og vil ikke være synlig for den giver/medlem der sender sms'en.

2. Select service

Efter du har givet din kampagne et navn kan du vælge hvilken type der skal oprettes, hvor de tilhørende felter du vil være mulige at skrive i.

Du har også mulighed for at lave andre kampagner som eksempelvis kan:
sende en besked eller opkræve et enkeltbeløb.


3. Successful reply message

sms_campaign_subscription-succesful.png

I dette område vil du skrive den tekst som sendes tilbage, når dit keyword bliver brugt. Det lille tal i nederste hjørne af firkanten, angiver hvor mange karakterer du har brugt og dermed hvor mange sms'er der bliver sendt afsted. Hver sms er delt op i 160 tegn, men du kan skrive så meget du har lyst til.

Obs. det er krav at der i teksten, står beløbet som bliver opkrævet. Læs evt. mere på denne side. Brug derfor variablen [amount] for at få den med. 

Variable
Som du måske kender fra kommunikationen, er det muligt at sætte en variable ind. Da vi ved sms kun kender giver/medlems telefonnummer og ikke navn, vil du kunne bruge den i url adressen: [phone].

 • [phone] - giver/medlems telefonnummer
 • amount] - beløbet på betalingen der opkræves
 • [url] - den url som defineres nedenfor.

URL with variable
Ønsker du at indsætte en url i beskeden, kan den indtastet her, hvor der i selve tekstbeskeden indsættes variablen: [url]. Vælg derefter din url shortener 

Test the message
Du har mulighed for at teste beskeden af, inden det bliver brugt i dit marketingmateriale.
Indtast dit telefonnummer og tryk send test. Obs. indtast dit telefonnummer, dog uden (+)45 eller 0045 .


4. Failed reply message

sms_campaign_subscription-failed.png

Du har her mulighed for at definere den besked som sendes tilbage, såfremt det ikke er muligt at opkræve en betaling, hvis giver/medlems telefonnummer ikke tillader overtakseret sms'er.

Her kunne en fordel være at linke direkte til en anden formular, med beskeden om at I ikke har kunne opkræve via abb. Som med punktet ovenfor, er hver sms 160 tegn. 

Standard beskeden
Denne besked sendes, hvis ikke du har angivet andet: 

"Hej. Tak for din besked. Vi kan desværre ikke opkræve det ønskede beløb. Det kan skyldes, at dit abonnement ikke tillader overtakserede sms'er."

Variable
Som du måske kender fra kommunikationen, er det muligt at sætte en variable ind. Da vi ved sms kun kender giver/medlems telefonnummer og ikke navn, vil du kunne bruge den i url adressen: [phone].

 • [phone] - giver/medlems telefonnummer
 • [amount] - beløbet på betalingen der opkræves
 • [url] - den url som defineres nedenfor.

URL with variable
Ønsker du at indsætte en url i beskeden, kan den indtastet her, hvor der i selve tekstbeskeden indsættes variablen: [url]. Vælg derefter din url shortener 

Test the message
Du har mulighed for at teste beskeden af, inden det bliver brugt i dit marketingmateriale.
Indtast dit telefonnummer og tryk send test. Obs. indtast dit telefonnummer, dog uden (+)45 eller 0045 .


5. Confirmation of subscription cancellation

sms_campaign_subscription-cancellation.png

Teksten du definerede i punkt 3, var til når der blev sendt en besked til dit keyword og en aftale startede. Denne tekst bliver sendt når aftalen stoppes, som gøres ved at sende dit keyword efterfulgt af stop. Eksempelvis MEDLEM STOP. 

Test the message
Du har mulighed for at teste beskeden af, inden det bliver brugt i dit marketingmateriale.
Indtast dit telefonnummer og tryk send test. Obs. indtast dit telefonnummer, dog uden (+)45 eller 0045 .


6. URL shortener service

sms_campaign_subscription-url.png

Dette felt kan du bruge hvis du indsætter et link i boksen nedenfor.

 • Do not shorten
  hvis ikke du ønsker at linket skal forkortes
 • giiv.dk
  vises eksempelvis sådan https://giiv.dk/7w3u6g, hvor det som findes efter "/" bliver autogenereret og indeholder dit link. 
 • kortl.ink
  er i stil med ovenstående og forkorter det med tal og bogstaver: https://kortl.ink/r3eyr7

Du kan kun bruge denne funktion, hvis dit link indsættes i boksen: URL with variable


7: Define meta data

sms_campaign_subscription-metaData.png

Ønsker du at tilknytte noget ekstra data til eksempelvis jeres crm system, kan I tilføje noget MetaData. 
Et eksempel på meta data vil være: Key: Kampagne Value: vinterkampagne2021
Det vil sige at det er ekstra data I har behov for at tilknytte og ikke noget giver/medlem vil se. 


8: Transactional type

sms_campaign_subscription-transaction_type.png

Dit valg af transaktionstype vil have indflydelse på den transaktionsomkostning der er i forbindelse med dit keyword (læse i toppen under "inden du går i gang".) Der er følgende muligheder:

 • Donation (humanitarian)
  Er donationen til et humanitært formål, trykkes der her. 
 • Donation (non-humanitarian)
  Går donationen til et ikke humanitært formål, trykkes der her.
 • Product (physical)
  Er det et fysisk produkt der købes,trykkes der her
  Eksempelvis er et medlemskab et fysisk produkt. 
 • Product (digital)
  Er dit produkt digitalt, som eksempelvis et musik, app, webservice m.m., skal du trykke her

9. Audience

Dette punkt har nogle særregler, hvis din kampagne kun er rettet mod personer under 18 år. Skal du lave sådan en kampagne, bedes du hive fat i os


10: Transactional setting

sms_campaign_subscription-transactional_settings.png

Her finder du de indstiller der skal tages stilling til i forbindelse med den faste aftale. 

 • Shared Agreement / Personal agreement name & Personal agreement description. 
  I disse 3 felter skal du tage stilling til hvilken agreement der skal laves.
  Vi har lavet en gennemgående guider der beskriver forskellen her: Forstå Agreements som vi anbefaler at læse inden du går videre.

 • Amount
  Det fulde beløb der skal opkræves (se evt. nedenfor), skrives i dette felt. 

 • VAT percentage
  Her vil du skrive om der er moms på beløbet eller ej.
  Hvis I eksempelvis er fritaget for moms skrives der 0, eller hvis I betaler moms vil I skrive 25.
  Skriv kun tal og ikke "%" i feltet. 

 • Purpose accounting code 
  Her angives jeres formålskode, som er den der kan være med til at hjælpe jeres regnskabsafdeling med at identificere betalinger på de forskellige formål.
  Læs mere om det i vores guide: Hvad er Purpose Accounting Code.

 • Invoice text
  Denne tekst vil optræde på giver/medlems regning. 

 • Revenue text
  Dette vil være den tekst som står i forbindelse med udbetaling af jeres sms donationer. 

 • Tax deductible
  Hvis der sættes hak i denne, betyder det at man ved en eksport eller i sit crm system, kan se om betalingen er fradragsberettiget. Det er ikke noget som giver/medlem ser, med med mindre dette skrives som en del af kvitteringen.

  Fradraget er noget du selv håndterer i et CRM'system.
  Her vil vil den affødte payment være markeret som værende fradragsberettiget. Så er det CRM's opgave at løfte jeres fil til SKAT, såfremt vedkommendes CPR-nr. er kendt ved et dublettjek.

 • Payment required
  Hvis betalingen er påkrævet, som eksempelvis hvis der er en modydelse, vil der skulle sættes hak i denne. Dette sætte gang i en process der prøver at opkræve flere gange hvis der skulle være fejl og er koblet sammen med kommunikationen, som du kan læse mere om nedenfor.

 • Communication
  Vores kommunikation tillader I kan sende notifikationer ved opkrævning af en fast aftale.
  Dette indstilles under Retention og senere hen vil du kunne justerer flere ting under Management
  Da vi justerer teksten til beskederne her, vil du derfor ikke skulle bruge SignUp
  Hvis du er nysgerrig på hvad kommunikation er, vil denne guide være noget for dig: Forstå Communication.

 • Schedule
  Du indstiller her hyppigheden af den faste aftales påbegyndelse, og efterfølgende hvornår den skal starte. Der er følgende muligheder:
  • Weekly - Ugentlig
  • Monthly - Månedligt
  • Quarterly - Kvartalsvis
  • Biannual - Halvårligt
  • Annually - Årligt
  • Custom* - Du kan styre nedenstående

 • * Repeat every
  Denne kan kun styres hvis Custom i ovenstående step er valgt. Ellers vil den automatisk blive sat til den 1. i  dato hvor aften er startet. 

  Du kan med denne indstilling angive hvor mange måneder der skal gå efter aftaleindgåelsen, før aftalen skal fornys. Sætter du den til 4, vil der efter 4 mdr. blive opkrævet et beløb. Sætter du eksempelvis tallet til 6, og kombinerer du med nedenstående, vil der blive opkrævet halvårligt på en specifik dag. 

 • Start subscription
  Som udgangspunkt vil du starte en betalingsaftalen med det samme (Immediately), men vælger du Custom date**, kan Repeat based on indstilles (læs nedenfor).

 • **Repeat based on
  For hvilken dato skal frekvensen baseres på. Indstillingen her giver mulighed for at vælge den dag samt måned, hvor aftalen skal fornyes ( eller opkræves, hvis det er længere ude i fremtiden).
  • Ønsker du en månedlig opkrævning der starter d. 1. hver måned. Vil det se sådan ud:
   Schedule: Monthly
   Repeat based on: 1 jan.

  • Har du valgt Custom, kan du eksempelvis lave en aftale der bliver fornyet d. 15 hver anden måned, med start i oktober. Dette eksempel vil opstilles på denne måde:
   Repeat every: 2
   Repeat based on: 15th Oct.

Afslut med: Create eller update

Til sidst er der kun tilbage at trykke Create for at oprette kampagnen, eller Update hvis du har ændringer. Du kan nu tilknytte dit keyword til denne kampagne, som vi gennemgår i guiden til reservation af nyt keyword.  

 


 

Ofte stillede spørgsmål 

 • Hvordan stopper man en aftale
  • Dette gøres ved at sende dit keyword efterfulgt af STOP. Eksempelvis MEDLEM STOP 
   Det er ikke nødvendigt at skrive med store bogstaver, da systemet registrerer begge. 
 • Kan jeg bruge specialtegn?
  • Som udgangspunkt ja. Hvis der er nogle som du ikke kan bruge, vil du oppe i højre side vil du se en fejlmeddelelse som denne: Cannot contain unicode characters.
    ORG_-_Campagn_Fejlmeddelse.png
 • Oprettes der en contact?
  • Ja, kun ved payment- eller subscription campaign oprettes der en kontakt, såfremt msisdn (tlf.nr. uden + men med 45 foran som: 4535294855) ikke allerede eksisterer.