SMS Inbound

New Subscription SMS Campaign

Senest redigeret:

 

Denne guide vil introducere dig til lave en ny kampagne der igangsætter en fast aftale med en kontakt.
Ønsker du at lave en kampagne hvor det kun er et enkelt træk, kan du med fordel se denne guide:
New Payment SMS Campaign

Vær opmærksom på, at hvis du ikke har lavet overtakseret sms kampagner før, vil dette ændre dit abonnement automatisk. Find informationer i denne guide: Ny til SMS Inbound?

Hop direkte til

 


 

Inden du går i gang

Da du skal til at lave en kampagne der opkræver penge, vil vi anbefale dig at tage et kig på om du skal lave en keyword ansøgning først og måske kan spare nogle penge på transaktionsomkostningerne.
Læs mere i denne guide: SMS keyword ansøgning

 

Sådan opretter du en ny kampagne

Du kan godt oprette et nyt keyword eller tilknytte et eksisterende keyword efter kampagnen er oprettet. 
Gå til SMS Inbound -> Campaigns -> Create new campaign

sms_subscription_update.png

 

1. Campaign name

Navnet på jeres kampagne vil kun optræde på listen du finde under Campaigns, og vil ikke være synlig for den kontaktperson der sender sms'en.

2. Select service

Efter du har givet din kampagne et navn kan du vælge hvilken type der skal oprettes, hvor de tilhørende felter du vil være mulige at skrive i.

Du har også mulighed for at lave andre kampagner som eksempelvis kan:
sende en besked eller opkræve et enkeltbeløb.

3. Reply message

I dette område vil du skrive den tekst som sendes tilbage, når dit keyword bliver brugt. Du kan nede til højre se hvor mange sms'er der bliver sendt afsted.

Et forslag til teksten, vil være at indsætte det beløb (dette er et krav) som opkræves ved aftaleindgåelsen, samt hvad keyword er for at stoppe. Læs mere om det i punkt 6 nedenfor.

Obs. det er krav at der i teksten, står beløbet som bliver opkrævet. Læs evt. mere på denne side.

4. URL shortener 

Dette felt kan du bruge hvis du indsætter et link i boksen nedenfor.

 • Do not shorten - hvis ikke du ønsker at linket skal forkortes
 • giiv.dk - vises eksempelvis sådan https://giiv.dk/7w3u6g, hvor det som findes efter "/" bliver autogenereret og indeholder dit link. 
 • kortl.ink - er i stil med ovenstående og forkorter det med tal og bogstaver: https://kortl.ink/r3eyr7

Du kan kun bruge denne funktion, hvis dit link indsættes i boksen: Custom URL 

5: Variable

Som du måske kender fra formularer, er det muligt at sætte en variable ind. Da vi ved sms kun kender kontaktens telefonnummer, kan du bruge det denne variable [phone]. Du vil eksempelvis kunne forudfylde tlf. feltet i din formular på denne måde: http://DinUrl.dk/linkTilDinFormular?[phone] . Er du i tvivl kan du hive fat i os på support@onlinefundraising.dk 

6. Custom URL

Her indsætter du det link som skal være en del af din kampagne. Vælg derefter din url shortener og til sidst indsæt variablen [url] i reply message

7: Test the message

Du har mulighed for at teste beskeden af, inden det bliver brugt i dit marketingmateriale.
Indtast dit telefonnummer og tryk send test. Obs. indtast dit telefonnummer helt uden (+)45 eller 0045 .

8: Cancellation

Teksten du definerede i punkt 3, var til når der blev sendt en besked til dit keyword og en aftale startede. Denne tekst bliver sendt når aftalen stoppes, som gøres ved at sende dit keyword efterfulgt af stop. Eksempelvis MEDLEM STOP. 

9: Test the message

Du kan her teste hvordan besked til at stoppe en aftale ser ud. Indtast dit telefonnummer og tryk send test. Obs. indtast dit telefonnummer helt uden (+)45 eller 0045 .

10: Define meta data

Ønsker du at tilknytte noget ekstra data til eksempelvis jeres crm system, kan I tilføje noget MetaData. 
Et eksempel på meta data vil være: Key: Kampagne Value: vinterkampagne2020
Det vil sige at det er ekstra data I har behov for at tilknytte og ikke noget kontaktpersonen vil se. 

11: Transactional type

Dit valg af transaktionstype vil have indflydelse på den transaktionsomkostning der er i forbindelse med dit keyword (læse i toppen under "inden du går i gang".) Der er følgende muligheder:

 • Donation (humanitarian)
  Er donationen til et humanitært formål, trykkes der her. 
 • Donation (non-humanitarian)
  Går donationen til et ikke humanitært formål, trykkes der her.
 • Product (physical)
  Er det et fysisk produkt der købes,trykkes der her
  Eksempelvis er et medlemskab et fysisk produkt. 
 • Product (digital)
  Er dit produkt digitalt, som eksempelvis et musik, app, webservice m.m., skal du trykke her

12. Audience

Dette punkt har nogle særregler, hvis din kampagne kun er tænkt til personer under 18 år. Skal du lave sådan en kampagne, bedes du hive fat i os. 

13: Transactional setting

Her finder du de indstiller der skal tages stilling til i forbindelse med den faste aftale. 

 • Shared Agreement / Personal agreement name & Personal agreement description. 
  I disse 3 felter skal du tage stilling til hvilken agreement der skal laves.
  Vi har lavet en gennemgående guider der beskriver forskellen her: Forstå Agreements 
  Læs denne guiden inden du går videre. 
 • Amount
  Det fulde beløb der skal opkræves (se evt. nedenfor), skrives i dette felt. 
 • VAT percentage
  Her vil du skrive om der er moms på beløbet eller ej.
  Hvis I eksempelvis er fritaget for moms skrives der 0, eller hvis I betaler moms vil I skrive 25.

  Skriv kun tal og ikke "%" i feltet.

 • Purpose accounting code 
  Her angives jeres formålskode, som er den der kan være med til at hjælpe jeres regnskabsafdeling med at identificere betalinger på de forskellige formål. 

  Læs mere om det i vores guide: Hvad er Purpose Accounting Code

 • Invoice text
  Denne tekst vil optræde på kontaktpersonens regning. 
 • Revenue text
  Dette vil være den tekst som står i forbindelse med udbetaling af jeres sms donationer. 
 • Tax deductible
  Hvis der sættes hak i denne, betyder det at man ved en eksport, eller i sit crm system, kunne se at det er fradragsberettiget. Det er ikke noget som kontakten ser, med med mindre dette skrives som en del af kvitteringen. 
 • Payment required
  Hvis betalingen er påkrævet, som eksempelvis hvis der er en modydelse, vil der skulle sættes hak i denne. Dette sætte gang i en process der prøver at opkræve flere gange hvis der skulle være fejl og er koblet sammen med kommunikationen, som du kan læse mere om nedenfor.
 • Communication
  Vores kommunikation tillader I kan sende notifikationer ved opkrævning af en fast aftale.
  Dette indstilles under Retention og senere hen vil du kunne justerer flere ting under Management
  Da vi justerer teksten til beskederne her, vil du derfor ikke skulle bruge SignUp
  Hvis du er nysgerrig på hvad kommunikation er, vil denne guide være noget for dig: Forstå Communication

 • Schedule
  Du indstiller her hyppigheden af den faste aftales påbegyndelse, og efterfølgende hvornår den skal starte. Der er følgende muligheder:
  • Monthly - Månedligt
  • Quarterly - Kvartalsvis
  • Biannual - Halvårligt
  • Annually - Årligt
  • Custom* - Du kan styre nedenstående

 • * Repeat every
  Denne kan kun styres hvis Custom i ovenstående step er valgt. Ellers vil den automatisk blive sat til den 1. i  dato hvor aften er startet. 

  Du kan med denne indstilling angive hvor mange måneder der skal gå efter aftaleindgåelsen, før aftalen skal fornys. Sætter du den til 4, vil der efter 4 mdr. blive opkrævet et beløb. Sætter du eksempelvis tallet til 6, og kombinerer du med nedenstående, vil der blive opkrævet halvårligt på en specifik dag. 

 • Start subscription
  Som udgangspunkt vil du starte en betalingsaftalen med det samme (Immediately), vælger du Custom date**, kan du indstille Repeat based on, som vi gennemgår nedenfor.

 • **Repeat based on
  For hvilken dato skal frekvensen baseres på. Indstillingen her giver mulighed for at vælge den dag samt måned, hvor aftalen skal fornyes ( eller opkræves, hvis det er længere ude i fremtiden).
  • Ønsker du en månedlig opkrævning der starter d. 1. hver måned. Vil det se sådan ud:
   Schedule: Monthly
   Repeat based on: 1 jan.
   Vi arbejder på at aftalen kan starte d.d. - kommer senere og vil blive opdateret på siden her

  • Har du valgt Custom, kan du eksempelvis lave en aftale der bliver fornyet d. 15 hver anden måned, med start i oktober. Dette eksempel vil opstilles på denne måde:
   Repeat every: 2
   Repeat based on: 15th Oct.
 •  

12: Create eller update

Til sidst er der kun tilbage at trykke Create for at oprette kampagnen, eller Update hvis du har ændringer. Du kan nu tilknytte dit keyword til denne kampagne, som vi gennemgår i guiden til reservation af nyt keyword.  

 


 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvordan starter jeg en aftale d.d
  • Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at starte en sms aftale d.d. men vi arbejder på det. 
 • Hvordan stopper man en aftale
  • Dette gøres ved at sende dit keyword efterfulgt af STOP. Eksempelvis MEDLEM STOP 
   Det er ikke nødvendigt at skrive med store bogstaver, da systemet registrerer begge. 
 • Kan jeg bruge specialtegn?
  • Som udgangspunkt ja. Hvis der er nogle som du ikke kan bruge, vil du oppe i højre side vil du se en fejlmeddelelse som denne: Cannot contain unicode characters.
    ORG_-_Campagn_Fejlmeddelse.png
 • Oprettes der en contact?
  • Ja kun ved payment- eller subscription campaign oprettes der en kontakt hvis ikke der allerede eksistere end. Hvis der eksistere en på samme msisdn (tlf.nr. uden + men med 45 foran som: 4535294855).