Form Builder

Tilpasning af embed script til at forudfylde formular

Senest redigeret:

 

Denne guide giver dig tips og tricks til hvad du kan gøre, med det script som du har indlejret på hjemmesiden. Har du ikke læst guiden: Indlejring af formular på hjemmesiden, anbefaler vi at gøre det inden du går videre. 

Ønsker du at tilpasse en url som eksempelvis bruges til en kampagne, kan du se denne guide: 
Dybe links til at forudfylde din formular

Genveje

 


 

Hvad kan man bruge det til? 

Ved at påvirke det indlejret script, kan du eksempelvis sætte et specifikt beløb, vælge hvilket betalingsmiddel der skal bruges, forvælge projekt m.m., uden at kontakten selv skal trykke på det.
Nedenfor har vi samlet de hyppigst brugte ændringer som man ville ønske at forudfylde. 

Læser du videre i guiden, viser vi også hvordan du selv kan finde frem til et felt der skal udfyldes, hvis nu du har lavet dit eget felt. 

 

Hvordan gør man?

Fremgangsmåden er at tilføje noget data i det script du har indsat på din side. Dette skal indsættes før "</div>", som lukker din indlejringskode. Forudsætningen for valget, er at det er som valgmulighed for formularen allerede. 

Tager vi eksemplet med beløbet og ønsker at der skal være forudvalgt 100 dkk, vil koden der skal tilføjes være: data-amount="100". Rækkefølgen for hvordan det står, har ingen betydning for det samlede script. 

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-amount="50" data-form="3949">
</div>

 

Liste med med forklaring 

 • Beløb: data-amount="100"
  Forudsætningen for denne er at du enten har 3 beløb, hvor en af dem er 100. Eller at du ikke har angivet noget beløb og derfor lader det være åbent for indtastning. 
 • Purposes/projekter: data-purpose="1"
  Har du angivet flere purposes i formularen , men ønsker at have en forudvalgt, kan du med data-purpose styre dette. Nummeret refererer til rækkefølgen i formularen. Det vil sige at hvis du har 3 medlemskaber i følgende rækkefølge: 1: Veteran, 2: Senior, 3: Junior, vil data-purpose="1" forvælge Veteran. 

  Hvis du har angivet et beløb på din purpose, vil dette blive valgt "først", da det har størst værdi*. 
  Ønsker du at dine purposes angiver beløbet, vil vi anbefale at sætte feltet i formularens Input type for beløb, til number. 
 • Betalingsmetode: pre_paymentMethod=Recurring
  Som en del af formular opsætningen, vil du kunne styre rækkefølgen for om det er enkelt betaling eller et fast træk. 

  Enkelt betaling = pre_paymentMethod=Single
  Fast betaling = pre_paymentMethod=Recurring
 • Betalingsmiddel: data-paymentMethodType="Card"
  Ligesom med valgt af betalingsmetode, kan du styre rækkefølgen for dine betalingsmidler.

  Alle betalingskort = data-paymentMethodType="Card"
  Alt fra MobilePay = data-paymentMethodType="MobilePay"
  Betalingsservice = data-paymentMethodType="Betalingsservice" 
 • Frekvens = data-recurringFrequency="monthly"
  Indstiller du frekvens som en del af indlejringen, kan du ved at skjule feltet i formularen få den til at syne af mindre og dermed have en mere overskuelig formular. 

  Månedligt = data-recurringFrequency="monthly"
  Seks gange årligt = data-recurringFrequency="hexannually"
  Kvartalsvis = data-recurringFrequency="quarterly"
  Tre gange årligt = data-recurringFrequency="triannually"
  Hvert halve år = data-recurringFrequency="biannually"
  Årligt = data-recurringFrequency="yearly" 
 • Start af aftale: data-recurringStart="now"
  Som regel er det ikke noget der bliver præsenteret, men hvis I ønsker at man selv kan vælge, kan nedenstående bruges. 

  Omgående = data-recurringStart="now"
  Valgfri = data-recurringStart="custom"
  Opkrævning omgående samt d. 1. i måned og fremefter = data-recurringStart="now_and_first"
  D. 1. i næste måned = data-recurringStart="first" 

 • Lav dit eget = Brug reference feltet
  Hvis du har lavet dit eget felt, og eksempelvis ønsker at der skal indtastes noget som er skjult for dem der ser formularen. Kan du lave et skjult felt i formularen og bruge referencen

  kampagne_id.png
  Ovenstående billede, vil du via: data-internt-kampagne-id="vinter2020" kunne få udfyldt det skjulte felt med noget special data. 
 • Lås valget = data-lock="1"
  Hvis dette indsættes, vil de felter du har indstillet på via scriptet, ikke være muligt at rette på. Det kunne eksempelvis være at du har sat et beløb via amount, og ikke ønsker at de skal rette det. 

 


 

Hvem overruler hvem?

*Hierarkiet for hvilken metode der har størst værdi er således: 

 • Embed script, overruler dybe links.
 • Dybe links, bestemmer over formularen. Læs mere om dem her.
 • Din formular, har alle indstillingerne. 

 


 

Samlet eksempel

Vi vil gerne have at der skal betales med mobilepay på et beløb der hedder 75 dkk, som opkræves halvårligt. Det skal tagges med vores interne kampagne id vinter2020.

Det vil se sådan ud:

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-paymentMethodType="MobilePay" data-amount="75" data-recurringFrequency="biannually" data-internt-kampagne-id="vinter2020" data-form="3949">
</div>

 


 

Tips & tricks

Det er kun fantasien der sætter grænser for hvordan I kan bruge tilpasningen af scriptet, men et forslag kunne være, at I kun brugte én formular til flere kampagner, for så at skjule de felter du har ændret på via data

Det vil sige at vi skjuler felterne, som du allerede har defineret. 

Hvordan kan det bruges i praksis?
Lad os tage et eksempel hvor I har 2 kampagner i gang via noget trykt materiale. I har fået lavet nogle lette url adresse (eller måske en QR kode). 

Kampagne A, henvender sig til enkeltbetaling med MobilePay betaling
Kampagne B, henvender sig til en fast månedlig betaling, Betalingsservice. 

De to kampagner skal kommunikeres på hver deres måde, og har derfor hver deres url adresse. Her kan samme formular bruges, da vi ved hjælp af tilpasningerne justere hvordan der skal betales. 

Sådan gør vi

Kampagne A, har url adressen www.JeresSide.dk/opstart , med en tilpasning til embed scriptet der angiver betalingsmetoden til MobilePay og betalingstypen til enkeltbetaling. I dette eksempel antager vi at purpose valget skal være 1. 

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-paymentMethodType="MobilePay" data-paymentType="Single" data-purpose="1" data-form="3949">
</div>

 

Kampagne B, har url adressen www.JeresSide.dk/medlem , men vi har her brug for Betalingsservice, månedlig betaling, et starttidspunkt og en måske et andet formål. 

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-paymentMethodType="Betalingsservice" data-paymentType="Recurring" data-recurringFrequency="monthly" data-recurringStart="first" data-purpose="2" data-form="3949">
</div>

 

Der er 2 måder at indstille formularen til vores eksempel ovenfor. 
1: Enten helt at skjule betalingsmetoden, men alle betalingsmetoder er slået til. 
2: Eller angive i formularen hvilke betalingsmidler (under payment method type icons) der ønskes. Betalingsservice vil automatisk altid være slået til. 

Hvis vi vælger mulighed 2, er det ikke nødvendigt at angive betalingsmetoden som en del af embed scriptet. 


Hvad skal jeg være opmærksom på? 
Da vi bruger én formular til flere ting, vil ændringerne ramme alle kampagnerne.

 

Test altid inden du skjuler noget i formularen!  

 


 

Ofte stillede spørgsmål

 • Min ændring slår ikke igennem på formularen 
  • Tjek om du har slået det til i opsætningen af formularen. Eksempelvis hvis du prøver at forvælge årlig opkrævning, men kun har månedlig slået til i formularen, vil årlig ikke blive taget. 
  • Eller se om ovenstående liste har store / små bogstaver
 • Hvordan får jeg data fra Multiselect?
  • Det er ikke muligt at hente dataen fra et felt som har multiselect.