Betalingskanaler

Frister for oprettelser og ændringer i betalingsaftaler

Senest redigeret:

Denne guide giver dig svar på hvornår de forskellige betalingsgateway har frister. Hvis ikke du allerede har en af dem, eller ønsker at få dem, kan du læse mere i denne guide: De forskellige Betalingsgateways.

Gå direkte til:

 


 

Fælles begreber

Afhængig af valgt betalingsmetode og dermed betalingsgateway, vil der være forskellige tidsfrister for hvornår en opkrævning skal varsles, for at den kan trækkes til forfaldsdato.

Fundraisingbureauet behandler aktive betalingsaftaler og forbereder nye opkrævninger om eftermiddagen, alle ugens dage. Umiddelbart herefter vil en betaling blive synlig i OnlineFundraising. Afhængigt af betalingsmetoden vil en betalingen oftest være enten Pending eller Charged.

Nedenfor vil du kunne læse om de forskellige betalingsgateways frister og hvad du skal være opmærksom på.

 


 

Betalingsservice

Betalingsservices tidsfrist

Betalingsservice har en række officielle deadlines for oprettelser og ændringer. Dem finder du her: BS kalender for 2022. Håndterer vi Betalingsservice på vegne af din organisation, gælder det dog, at vi skal modtage aftalegrundlaget/ændringen tids nok til, at vi kan nå at sende det til Betalingsservice før den officielle frist. Det giver følgende frister for hhv. nyoprettelser, afmeldinger og ændringer:

Frister for nyoprettelser

Oprettelse af ny aftale skal ske før kl. 17:00 den sidste bankdag før BS's frist, hvilket giver følgende frister i 2022:

 • 21. jan.
 • 18. feb.
 • 23. mar.
 • 21. apr.
 • 19. maj
 • 22. jun.
 • 21. jul.
 • 23. aug.
 • 22. sep.
 • 21. okt.
 • 22. nov.
 • 21. dec.

Frister for ændringer

Tilføjelser af AddOn, samt ændringer i aftalen (f.eks. ændring i frekvens og/eller beløb), skal finde sted inden kl. 14.00 fem dage før Betalingsservices frist. 

Sker dette ved importfil, skal vi have den i hænde én arbejdsdag før, hvilket giver følgende frister:

 • 18. jan.
 • 15. feb.
 • 18. mar.
 • 13. apr.
 • 12. maj
 • 17. jun.
 • 15. jul.
 • 18. aug.
 • 16. sep.
 • 18. okt.
 • 17. nov.
 • 16. dec.

Frister for afmelding

Afmelding af aftale uden advisering i eBoks, skal ske før kl. 17:00 den sidste bankdag før BS's frist, hvilket giver følgende frister:

 • 21. jan.
 • 18. feb.
 • 23. mar.
 • 21. apr.
 • 19. maj
 • 22. jun.
 • 21. jul.
 • 23. aug.
 • 22. sep.
 • 21. okt.
 • 22. nov.
 • 21. dec.

Afmelding af aftale uden opkrævning i netbank skal ske før kl. 17:00 den sidste bankdag i måneden, hvilket giver følgende frister:

 • 31. jan.
 • 28. feb.
 • 31. mar.
 • 29. apr.
 • 31. maj
 • 30. jun.
 • 29. jul.
 • 31. aug.
 • 30. sep.
 • 31. okt.
 • 30. nov.
 • 30. dec.

Se mere i guiden: Cancel Subscription

Resultat af opkrævning

Da Betalingsservice giver debitor/betaler (Contact) mulighed for at afvise en opkrævning frem til og med den 7. i betalingsmåneden, orienteres vi som dataleverandører først om opkrævningens resultat på den første bankdag efter d. 7 i måneden. Dette er oftest fra d. 8.-11. i forfaldsmåneden.

Benytter du Betalingsservices basis-løsning, uden indbetalingskort, vil du finde status: Charged, Rejected eller Cancelled.

Benytter du Betalingsservices total-løsning, med indbetalingskort, vil du finde status: Charged, Rejected, Cancelled eller Pending. Du vil finde at manglende betaling fortsat fremgår som Pending. Dette er udtryk for indbetalingskort, som ikke er blevet betalt.

Udbetaling

Betalingsservice står for selve udbetalingen til jer, som I kan læse mere om i denne guide: Udbetaling afhængig af betalingskanal. 

Fornyelse og skift til anden betalingsmetode

Det er kun betaler/giver (Contact) selv, der kan skifte til anden bankkonto i deres bank. Det du kan hjælpe med er at skifte til en anden betalingsmetode, hvilket du kan læse mere om i denne guide: Change Payment Method.

Refundering

Refundering hos Betalingsservice fungerer på en lidt speciel måde, da det er en opkrævning med modsat fortegn. Yderligere følger en refundering også BS deadlines (se ovenfor).

Eksempelvis, hvis en refundering sker d. 24/2 (hvor deadline var d. 19/2), vil vi komme ind i næste måned, hvortil din refundering så først udbetales i april. 

Betalingsservice som tredjepart

Hvis I selv driver Betalingsservice, men samler giver oplysninger via vores formular, så benytter I det vi kalder for BS tredjepart, og her vil ovenstående ikke være gældende. Tag derfor en snak med dem, der håndterer jeres aftaler og hør hvordan fristerne er her.

 


 

MobilePay Subscriptions

Generel tidsfrist

Specielt for MobilePay Subscriptions er, at et træk skal varsles, så den dukker op i brugerens app, mindst 2 dage før forfaldsdatoen.

Frist for nyoprettelser

MobilePay Subscriptions har ingen frist for nyoprettelse, da de kan foregå kontinuerligt gennem måneden. Aftalen vil dukke op i betalers/givers (Contact) app med det samme.

Bemærk at det er muligt at foretage en straksbetaling ifm. oprettelsen af aftalen.

Frist for opgradering

Vi forbereder indbetalinger (Payments) otte dage før næstkommende forfaldsdato. Derfor skal ændringer på aftalen i form af frekvens og/eller beløb finde før denne dato. Herefter vil ændringer først have indvirkning på næstkommende opkrævning.

Se evt. denne guide for ændringer til dette: Edit Agreement

Frist for annullering af betaling og betalingsmetode

Der er ingen frist for annullering af sendt opkrævning, samt betalingsmetode.

Se mere i guiden: Cancel Subscription

Resultat af opkrævning

Vi får svar på automatiske opkrævninger på forfaldsdatoen, eller op til 3 dage efter forfaldsdatoen, hvis og såfremt det ikke lykkedes MobilePay Subscriptions at opkræve det tilhørende betalingskort eller bankkonto i første og anden omgang.

Du vil finde status: Charged, Rejected eller Cancelled.

Udbetaling

MobilePay står for selve udbetalingen til jer, og kan foregå på to forskellige måder. Hvis du vælger straksudbetalinger, så udbetaler MPS hver enkelt transaktion for sig. OBS: Det er ikke muligt at refundere betalinger, hvis straksudbetaling er valgt.

Hvis du vælger udbetalinger dagligt, så udbetaler MPS betalinger for en dag af gangen samlet. 

Tilbagebetaling

Der er specielle regler omkring tilbagebetalingen, som senest kan foretages 30 dage efter opkrævningen.

Fornyelse og skift til anden betalingsmetode

Det er kun betaler/giver (Contact) selv, der kan skifte til andet betalingskort eller anden bankkonto i deres app, og kun MobilePay der kan håndtere et evt. behov for fornyelse af betalingskort. Det du kan hjælpe med er at skifte til en anden betalingsmetode, hvilket du kan læse mere om i denne guide: Change Payment Method.

 


 

Betalingskort

Generel tidsfrist

Der er ingen tidsfrist.

Frist for nyoprettelser

Der er ingen tidsfrist.

Frist for opgradering

Der er ingen tidsfrist.

Frist for annullering af betaling og betalingsmetode

Der er ingen tidsfrist. 

Resultat af opkrævning

Det hænder det ikke lykkedes at opkræve betalingskort automatisk i første forsøg af en lang række forskellige årsager. Sker det får Payment status: AwaitingRetry, hvor vi efterfølgende forsøger at opkræve Payment fem gange over fem dage fra forfaldsdatoen. Lykkedes det ikke at opkræve trods gentagne forsøg, får Payment status: Failed.

Foruden nævnte scenarie vil du status: Charged eller Cancelled.

Udbetaling

Hvordan og hvor ofte udbetalingen foregår afhænger af den anvendte indløser for det anvendte betalingskort, da det er dem der står for selve udbetalingen til jer.

Dankort udbetaler alle indbetalinger enkeltvist på den efterfølgende bankdag, mens Visa og MasterCard udbetaler i ugentlige bundter fratrukket indløserens gebyr. 

Tilbagebetaling

Tilbagebetaling kan finde sted indtil tre måneder efter indbetalingsdatoen, og fremgår af betalers/givers (Contact) bankkonto på den efterfølgende bankdag.

Fornyelse og skift til anden betalingsmetode

Du kan hjælpe med at forny betalingskort eller skifte til en anden betalingsmetode som beskrevet i denne: Change Payment Method

 


 

SMS

Generel tidsfrist

Der er ingen tidsfrist.

Frist for nyoprettelser

Der er ingen tidsfrist. 

Frist for opgradering

Der er ingen tidsfrist. 

Frist for annullering af betaling og betalingsmetode

Der er ingen tidsfrist.

Resultat af opkrævning

Du vil finde status: Charged, Failed (hvis ukendt nummer eller firmatlf.) eller Cancelled.

Udbetaling

Fundraisingbureauet står for selve udbetalingen til jer.

Betalinger udbetales i starten af måneden, i måneden efter måneden følgende betalingsmåneden, dvs. ca. 30 til 60 dage efter betalingsdatoen. 

Tilbagebetaling

Det er muligt at refundere en opkrævning i 30 dage efter betalingsdatoen. 

Fornyelse og skift til anden betalingsmetode

Du kan hjælpe med at skifte til en anden betalingsmetode som beskrevet i denne: Change Payment Method.

 


 

 Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår udbetaler I pengene?
 • Hvordan skifter jeg konto for udbetaling
  • Ud fra ovenstående liste, kan du hive fat i dem I har lavet aftalen med.