Onboarding

Create new Onboarding campaign

Senest redigeret:

 

Du er på denne guide for at lave en ny kampagne, men vi ser gerne at du har fået en forståelse for hvad Campaigns menupunktet indeholder og hvordan du finder frem til det.

Det kan du læse om i denne: Forstå Onboarding Campaigns

Obs. inden du går videre: 
Der er 2 ting der skal være på plads før du kan lave en kampagne.

1: Du skal have tilknyttet et telemarketingbureau.
2: Du skal have oprettet et workflow som kan tilknyttes.

 


 

Sådan laver du en ny kampagne

OA_-_Campaigns_Create_new.png

 

Forklaring til områderne

Campaign Name
Her angives hvad I kalder kampagnen, som også vil være vist for jeres bureau.
Det er muligt at redigere navnet senere også.*

Description
Dette felt kan I bruge til at skrive en mere uddybende tekst om kampagnens formål, som også vil kunne ses af jeres bureau. 

Det er muligt at ændre teksten også*. 

Workflow
Via dropdown listen kan du vælge et af jeres eksisterende workflows
Det er muligt at ændre workflow senere*, men vi anbefaler kun dette hvis det var en fejl. Ellers kan I oprette en ny kampagne, da der ingen begrænsninger er på det.

Assign to agency
Hver kampagne kan kun være tilknyttet et enkelt agency
Men I kan godt tilknytte flere kampagner til samme workflow, og på den måde se hvad der går bedst.

Det er muligt at ændre* jeres agency efter kampagnen er oprettet, men som med ovenstående workflow, anbefaler vi at I opretter en ny kampagne, hvis I skal have et andet bureau ind over.
 

Running period
Perioden angiver hvor lang tid den pågældende kampagne løber. Når den udløber, vil det være vist med røde tal, men den vil altså ikke blive arkiveret. 

Ønsker I at perioden ændres*, som eksempelvis at skubbe sluttidspunkt frem (eller tilbage), er dette ikke noget problem. 

OA_-_Campaigns_Running_period.png

 

 *Generelt til ændringer

Vi anbefaler ikke at I ændrer på kampagner når de allerede er aktive/ i brug.
Men skulle I lave ændringer på baggrund af eksempelvis forkerte indtastninger, vil det ikke ødelægge kampagnen. 

Er det for at genbruge en kampagne, anbefaler vi at I laver en ny i stedet for.
På den måde bliver data gemt de rigtige steder. 

I kan under denne guide se mere om brugerroller og hvad jeres bureau kan ændre. 

 

Gem ved at trykke create 

Som findes i top højre hjørne
OA_-_Campaigns_Create_new_button.png

 


 

Links til at se:

Ved Sign-up workflow
Hvis du vælger et sign-up flow, vil du få et direkte link til at kunne se din kampagne

link-signup.png

 

Ved Upgrade workflow
Hvis du vælger et upgrade workflow, som tager udgangspunkt i en eksisterende betalingsaftale, vil du kunne tage et subscriptionGuid (se New Export - Subscription) og teste det af. 

link-upgrade.png

 


 

Ønsker du at teste

Er alt sat op og du har brug for at teste det, eller du som bureau skal i gang med kampagnen, har vi lavet denne guide der viser hvordan felterne forudfyldes: Forudfyldning til Onboarding kampanger