Onboarding Agency

Leads - Onboarding Agency

Senest redigeret:

 

Vi gennemgår menupunktet Leads som vil findes under den kunde du har tilknyttet
Leads er den oversigt der rummer alle succesfyldte gennemførte handlinger.

 


 

Oversigt

OB_A_-_Leads.png

 

1: Leads

En succesfyldt handling kan også være at betalingsmetoden er skifte til en anden. Alt dette vil være opsat af kunden under Workflows

Oversigten er sorteret med de nyeste i toppen og rumme følgende kolonner.

 • Created
  Det eksakte tidspunkt for hvornår leadet blev succesfyldt gennemført.
  Formateringen er YYYY-MM-DD HH-MM-SS
 • External lead ID
  Det unikke ID er med til at eksempelvis samle hvis der har været flere session på samme lead. Læs mere om hvordan du sammensætter linket og hvordan ExternalLeadID kan defineres: Forudfyldning til Onboarding kampanger.
 • Campaign
  Navnet på kampagnen som leadet er oprettet ud fra.  
 • Agency
  Du vil se at det er jeres navn, da visningen er den samme som organisationerne ser.

 

2: Filter

Via Filter i top højre side, kan du filtrere efter en specifik kampagne, eller justere Size som er antallet at leads på din liste. 

OB_A_-_Leads_filter.png

  

 


 

Hvad kan man se på et lead?

Hvis vi åbner et lead, vil det være muligt at se de sessioner der har været (såfremt der er angivet et ExternalLeadID). Det kan være du er blevet afbrudt, ikke kunne komme i kontakt med dem eller andet – alle disse "sessioner" vil fremgå på det enkelte lead.

OB_A_-_Leads_singleview.png

 

Hvis vi kigger på ovenstående billede vil vi se følgende områder: 

 

External lead ID

Det ID som der var angivet i forudfyldningen

 

Review 

Denne lille rubrik giver et hurtigt overblik over de informationer der gør at I kan se hvor lead'et stammer fra:

 • Created - Hvornår det er blevet oprettet
 • Campaign - Hvilken kampagne er det gennemført på
 • Merchant - Dette er organisationen
 • Agency - Det er jer. 

 

Sessions

Ovenstående billede viser en kontakt, vi har brugt til at lave en test på. De mange forskellige sessions skyldes at vi brugt samme unikke External lead ID