Onboarding Agency

Campaigns - Onboarding Agency

Senest redigeret:

 

Vi gennemgår Campaigns, som er det sted hvor du får linket til at starte din Onboarding session.
Som med workflows, er det ikke noget I selv opretter men derimod organisationen

Genveje i guiden

 


 

Oversigt

OB_A_-_Campaigns.png

 

Kampagneoversigt

Ovenstående liste er Listen I bliver mødt med er alle aktive kampagner. Det er også muligt at filtrere til arkiverede eller vise alle. Fra venstre til højre, har vi følgende kolonner:

 • Created 
  Hvornår de (organisationen) har lavet kampagnen. 
 • Name
  Navnet på kampagnen.
 • Workflow
  Fortæller hvilket workflow der er blevet brugt. 
 • Running Period 
  Perioden for hvornår kampagnen løber, som defineres i oprettelsen.
  Vi har angivet de aktive med grøn farve og de udløbne med rød. Dette er kun en visuel markering og vil ikke have indflydelse på om man kan bruge den eller ej. 

 

Filtrering

Som vi nævnte ovenfor, viser listen kun de aktive kampagner. Der er mulighed for at filtrere efter arkiverede og alle. 

OB_A_-_Campaigns_filter.png

 

 


 

Start kampagnen

Ved at trykke ind på en af kampagnerne, finder du linket som skal bruges til at flette ind i jeres system. Vi har lavet denne guide, der viser hvordan felterne forudfyldes: Forudfyldning til Onboarding kampanger.

 

OB_A_-_Campaigns_single.png

Indstillingerne og tekst som du ser på ovenstående billede, er noget organisationen gør når de opretter en ny kampagne

Link til din kampagne

Under overskriften Deep link to upgrade/sign-up som findes i højre side, vil du finde det eksakte link inkl. det unikke campaign GUID (id reference til kampagnen). Det kunne se sådan ud (): 

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=a99eaaa0-5f56-42faaa9-97c4-c717fd31ce19&subscriptionGuid=VALUE&product=[1]&pre_paymentMethodType=[Card,MobilePay,Betalingsservice]&pre_name=VALUE&pre_birthDate=VALUE&pre_msisdn=VALUE&pre_externalId=VALUE&pre_=VALUE&pre_=VALUE&pre_=VALUE

I denne guide går vi igennem hvordan det bruges: Forudfyldning til Onboarding kampanger