Form Builder

Add New Form - Forstå Input types

Senest redigeret:

Denne guide er et tillæg til: Add New Form der går i dybden omkring oprettelse af en formular. Vi anbefaler at bruge denne til at slå op i og ikke nødvendigvis læse den fra ende til anden. 

Se også denne guide: 
Add New Form - Forstå Save as, der gennemgår hvordan felterne gemmes korrekt. 

 


 

De forskellige typer af input types.

Valget af de forskellige input types, hjælper med validering af korrekt data i forbindelse med indtastning. Eksempelvis kan man ikke skrive tekst i number og email skal indeholde et @. Billederne nedenfor er skærmdumps for hvordan det ser ud på formularen og ikke i opsætningen. 

Genvej til alle felterne


Standard fields

 

Text

Til forskel fra de andre felter, bruges text primært hvor der ikke kræves noget validering (læs under Number). Der kan indtastet både tal og bogstaver

Form_InTy_-_Text.png

Text (small) er samme som ovenstående, men med smaller boks til at skrive i: 

Form_InTy_-_Text_small.png


Number

Ved valg af dette felt, gives der kun mulighed for at indtaste numre og bruges til eksempelvis et tlf.nr. 

Form_InTy_-_Number.png

Number (small) ligeledes er denne en smallere udgave af ovenstående.


Email

Bruges til at tage imod en e-mailadresse og validere ved at der findes et: @.

Form_InTy_-_Email.png


URL

Kan bruges til at tage imod en url adresse. Ikke at forveksle med at du vil skrive en url adresse der skal vises på formularen. 


Hidden

Feltet kan bruges til at sende videre til jeres CRM system, hvis I har nogle specielle ting som ikke kommer med. Her vil Reference være det der rammer et specielt felt og Options er hvad der skal fyldes ind. Eksempelvis hvis du bruger Donorfy som CRM

Skærmdump er taget fra formularopsætningen

Form_InTy_-_Hidden.png


Time

Via en liste vil det være muligt at vælge et tidspunkt med en halv times interval. 

Form_InTy_-_Time.png


Date

Gør det muligt at vælge en dato via en vælger. 

Form_InTy_-_Date.png


Textarea

Du har typisk set dette område i forbindelse med en længere tekst. Feltet giver mulighed for flere linjer tekst. 

Form_InTy_-_Textarea.png


Checkbox

Den klassiske tjekboks, hvor navnet du angiver i label er hvad der vises.

Form_InTy_-_Checkbox.png

Checkbox - checked, er en variation af ovenstående hvor der allerede er sat kryds. 

Form_InTy_-_Checkbox_checked.png


Checkboxes (please add value)*

Denne kan bruges hvis det skal være muligt at sætte flere "tjek". Mulighederne skrives under options i formular feltets opsætning, adskilt af komma: Te, Kaffe, Vand, Sodavand, Øl.

Form_InTy_-_Checkboxes.png

*Se, lige under Datalist punktet.


Radio (please add value)*

Denne adskiller sig ved at der kun er ét valg ud af mulighederne du præsenterer. Form_InTy_-_Radio.png

*Se, lige under Datalist punktet.


Select (please add value)*

Dette er den klassiske dropdown vælger, der ved tryk på listen, viser dine muligheder for derfor at kunne vælge én.

Form_InTy_-_Select.png

*Se, lige under Datalist punktet.


Multiselect (please add value)*

En længere liste bliver vist, hvor det er muligt at scrolle igennem og trykke på én af mulighederne. Holdes CTRL. nede på keyboardet, kan der vælges flere (vi anbefaler dog checkboxes (please add value) )

Form_InTy_-_Multiselect.png

*Se, lige under Datalist punktet.


Datalist (please add value)*

Via denne kan man søge på mulighederne og vælge én af dem. 

Form_InTy_-_Datalist.png

 

* Tips når der er flere valgmuligheder

Hvis du bruger et CRM system og har brug for at valget skal indsamles med en anden værdi, er det muligt at sætte det op. 

Eksempel:
Hvis du som muligheder har skrevet: Vilde dyr, Kæledyr, Underholdnings dyr. Kan du i options i stedet skrive det som nedenstående eksempel (inkl. { } ). Værdien skrives efter : tegnet.  

{
Vilde dyr: wild-animals,
Kæledyr: pets,
Underholdnings dyr: entertainment-animals
}

Button

Hver formular har end submit knap, det er denne. 

Form_InTy_-_Button.png


Combined fields

Alle felterne under her, er noget hvor vi har lavet lidt programmering til.

 

Purposes

Her kan du ved hjælp af flere purposes få giver/medlem til at vælge mellem de dem via en dropdown (pt. eneste mulighed). Se denne guide: Vælg purposes i formularen

Form_InTy_-_Purposes.png


First- and lastname

Sætter for- og efternavn ved siden af hinanden, så ikke det skal stå i to linjer. 

Form_InTy_-_First-_lastname.png


Radio for business or individual

Giver mulighed for at gemme kontakt typen (Erhverv eller privat). 
Yderligere vil den skjule / vise alt efter hvad der er valgt: Virksomhedsnavn + CVR nr. eller CPR nr. 

Save as skal være: Contact type, for at det virker. Vi anbefaler dog stadig at lave det som to separate formularer. 

Form_InTy_-_Radio_for_Business_og_individual.png


Tax deduction with hidden business code

Skjuler CVR nr. feltet bag en tjekboks. 

Form_InTy_-_Tax_deduction-business_code.png


Tax deduction with hidden national ID

Skjuler CPR nr. feltet bag en tjekboks. 

Form_InTy_-_Tax_deduction-National_ID.png


Birthday and national ID

Viser en datovælger til fødselsdagen, samt en særskilt boks til de sidste fire cifre i CPR nummeret. 

Form_InTy_-_Birthday_and_national_id.png


DAWA with full address*

DAWA er en (gratis) tjeneste der hjælper med at slå alle danske adresser op og derved sikrer at den bliver indtastet korrekt. Med denne, behøver du ikke også feltet for postnr. og by.  

Form_InTy_-_DAWA_full_address.png


DAWA with postcode and city*

Dette felt kombinerer så både postnr. og by er på en linje. Hvis denne bruges i kombination med et text felt til adresse, valideres der kun på på postnr. og by. 

Form_InTy_-_DAWA_postcode_and_city.png

 

* Obs. Da tjenesten er dansk, understøttes der ikke opslag i udenlandske adresser, hvor der derfor vil meldes fejl og formularen kan ikke gennemføres. Vi arbejder på en løsning, der tillader brug af DAWA inkl. udenlandske adresser.


Phone number lookup with button*

*Kræver tilkøb af telefonnummer opslag, se mere her.

Ved brug af denne, vil man ved indtastning af telefonnummer, kunne trykke på en knap der henter adresse informationerne automatisk såfremt de er offentlige. 

Form_InTy_-_Phone_number_lookup_button.png

 

Phone number lookup automatically without button*

*Kræver tilkøb af telefonnummer opslag, se mere her.

Som med ovenstående, vil adresse information hentes hvis det findes. Her laves selve søgningen automatisk ved sidste indtastning. 

Form_InTy_-_Phone_number_lookup.png


Content fields

Progression bar

Vores lille bar i toppen, der fortæller hvor lang man er i formularen.

Form_InTy_-_Progression_bar.png


Popup button

Hvis du ønsker muligheden for at åbne formularen i en pop-op, hvis din hjemmeside eksempelvis ikke har SSL certifikat.

Form_InTy_-_Popup.png 


Terms (please add terms below)

Hvis denne sættes til, vil de betingelser du har skrevet under terms blive vist. 

Form_InTy_-_Terms.png


Title

Bruges hvis du vil skrive en overskrift som en del af formularen. Du kan bruge alle html tegn.

Form_InTy_-_Title.png


Block of text

Hvis du har behov for at skrive en lille tekst under et felt, kan denne bruges. 
Du kan bruge alle html tegn, såsom <br> til at lave linjeskift eller <strong>Fed tekst</strong> for at gøre en tekst bold/fed.

Form_InTy_-_Block_of_text.png


Block of text in full width

Ligesom med ovenstående, kan du skrive tekst, men også inddrage siden.
Du kan bruge alle html tegn, såsom <br> til at lave linjeskift. 

 


Separator

En lille adskiller, ligesom den vi bruger i vores guides.

Form_InTy_-_Seperator.png


Alert

En farvet boks med tekstindhold.

Form_InTy_-_Alert.png


Ofte stillede spørgsmål