Data

New Export - SMS Received

Senest redigeret:

Vi gennemgår i denne guide hvordan du laver en eksport af de sms beskeder som OF har modtaget, på de kampagner du har opsat i SMS Inbound. 

Er det første gang du laver en eksport, kan du med fordel læse denne korte introduktion inden, der giver forklaring til hvorfor du ikke kan lave en eksport af alt på én gang, men skal berige fra DataSet. 

Hop til

 


 

1. Sådan gør du

Klik på New Export under export og vælg derefter SMS Received under What would you like to export.

ep-export-sms-received.png

2. Filters

Du kan via en filtrering indsnævre din eksport til at indeholde de oplysninger du har behov for.

Der kan vælges mellem følgende:

2.1: Vælg datointerval
Start med at vælge et af nedenstående timestamps under Field:

 • Created timestamp
  Hvornår besked er oprettet i systemet
 • Processed timestamp
  Hvornår beskeden er processeret færdig i systemet.

Færdiggør til sidst ved hjælp af Comparison (hvordan dato/datoerne vælges) og til sidst Value (selve dato/datoerne)

 

2.2: Flere filtreringer?
Du kan vælge flere kriterier såsom:

 • Keyword = dit keyword
 • Subkeyword = dit subkeyword
 • Channel = Det nummer (eks. 1217) som der er blevet brugt
 • State = Status
  • Processed = Processeret af systemet
  • Delivered = Beskeden er leveret

3. Berige fra DataSet

Som beskrevet i introduktionen for eksports, er dataen opdelt i forskellige entiteter.
Under dette punkt har du dog mulighed for at berige med data fra DataSet.

Related DataSets

Det kunne være at du har et felt i din formular hvor giver/medlemmer f.eks. skulle skrive deres yndlingsdyr.

Hvis du vil have berige med dette felt skal du gå til din formular -> finde fields -> under feltet, hvor de skal indtaste deres dyr, og her benytte hvad der står i reference.

Dette vil være samme fremgangsmåde for andre felter. 

 


 

4. Indstillinger

Ved at indtaste din e-mail her, kan du blive notificeret når eksporten er klar til download. 

ep_-_options.png

Choose format:
CSV = Semikolon separeret fil.
XLSX = Excel format, her har vi klargjort filtrering for dig. 

 


 

Hvad kommer med

Som nævnt i vores korte introduktion, hentes data fra forskellige entiteter (områder).
Oversigten i højre side viser områderne:
ep-export-sms-received-dataFromEntity.png

Listen nedenfor er de kolonner din eksport vil indeholde, opdelt pr. område:

 • SMS Received = Beskeder OF har modtaget på dit keyword
  • sms_mo-message_guid = Unikt ID for beskeden 
  • sms_mo-created_ts = Tidspunkt for oprettelse
  • sms_mo-processed_ts =Tidspunkt for processe
  • sms_mo-channel = Det nummer keywordet blev sendt til
  • sms_mo-keyword = Keywordet der blev brugt
  • sms_mo-sub_keyword = Subkeyword der blev brugt
  • sms_mo-received_text = Den modtaget tekst
  • sms_mo-keyword_guid = Unikt ID for keywordet
  • sms_mo-state = Status på beskeden (Processeret)
  • sms_mo-msisdn = Giver/medlems tlf. nr med 45 foran. 
  • sms_mo-merchant_id = Jeres unikke ID i vores system.
  • sms_mo-campaign_guid = Unikt ID for kampagnen
  • sms_mo-data_set_guid = Unikt ID for DataSet

 • Keyword = Forstå Keywords
  • keyword_guid = Unikt ID for keywordet
  • created_ts = Tidspunkt for oprettelse
  • merchant_id = Jeres unikke ID
  • channel = Det nummer keywordet blev sendt til
  • keyword = Keywordet der blev brugt 
  • sub_keyword = Subkeywordet der blev brugt
  • keyword-active = Angives true/false eller sandt/falsk
  • campaign_guid = Unikt ID for kampagnen
  • keyword_start_date = Startdato for keyword
  • keyword_end_date = Udløsdato for keyword
  • keyword_idle_text = Fejlbeskeden du har angivet ved reservationen
  • deleted_ts = Tidspunkt hvis keyword er slettet. 

 • Campaign = Forstå Campaign
  • campaign_guid = Unikt ID for kampagnen
  • created_ts = Tidspunkt for oprettelsen
  • merchant_id = Jeres ID i vores system
  • active = Angives true/false eller sandt/falsk
  • campaign_name = Navnet på kampagne
  • reply_text = Teksten i kampagnen
  • cancel_reply_text = Teksten som er angivet i forbindelse med afbrydning af en betalingsaftale
  • service_type = Type af kampagne
   • No Response - hvis der skal ekstra meta data ind via telefonnummeret
   • Message - sender en sms-besked retur til kontaktpersonen
   • Payment - opretter en enkeltbetaling med overtakseret sms 
   • Subscription - starter en fast betalingsaftale på sms.
  • content_type = Hvilken type af opkrævning der er lavet. Opsættes i forbindelse med payment- eller subscription kampagne. 
  • amount = Beløb
  • amount_vat =  Beløbet uden moms
  • amount_total = Beløb inkl. moms
  • vat_percentage = Moms procenten
  • currency_code = Danske kroner. Vi har pt. ikke andre valuta
  • purpose_accounting_code = Bogføringskoden
  • tax_deductable = Om aftalen skattefradragsberettiget (sættes i agreement)
  • payment_required = Er betalingen påkrævet (sættes i agreement)
  • unit = Angivet som stk. (pcs.)
  • unit_price =  Går sammen med amount, beløbet for aftalen
  • agreement_guid = Unikt ID for aftalegrundlaget
  • agreement_name = Navnet på aftalen
  • agreement_description = Beskrivelsen for aftalen
  • agreement_type = Type af aftale (personal eller shared)
  • schedule_type = Frekvens (månedlig, årlig m.fl.)
  • schedule_base_tier = Ud fra hvad der er sat i scheduleCalendarUnit angives her hvilken måned, uge eller dag. Eksempelvis: Tal 1-12 hvis scheduleCalendarUnit er sat til Month og 1-52 hvis scheduleCalendarUnit er sat til week.  
  • schedule_fixed_day = Specifik dag i mdr. sættes dagen her. Tal fra 1-28 
  • schedule_every_other = Som med scheduleBaseTier, sættes tallet her i forbindelse med scheduleCalendarUnit. Eksempelvis: scheduleEveryOther = 2 og scheduleCalendarUnit = Month. Vil der opkræves hver anden mdr. 
  • schedule_calendar_unit = Kalender enhed såsom måned, uge eller dag
  • schedule_selected_set = Hvis ovenstående er sat til måned og der ønskes opkrævning én gang i måneden, vil alle 12 tal være der.
  • communication_collection_guid = Unikt ID for den kommunikation der er brugt
  • target_audience_under_age = Er kampagnen rettet til personer under 18 (Sandt falsk -True/false)
  • meta_data = MetaData du har angivet i kamapgnen
  • invoice_text = Teksten der fremgår på giver-/medlemskvittering
  • revenue_text = Tekst som fremgår i forbindelse med udbetalingen fra smsCPH til dig. 
  • url_shortener = Hvilken url-shortner der er brugt
  • reply_text_url = Hvilken URL der er sendt afsted
  • one_off = Var der en OnOff på betalingen (Sandt/falsk - True/false)

 

Vi har samlet ofte stillede spørgsmål på denne guide i bunden: Forstå Export af Payments Subscriptions og DataSet