Data

New Export - Subscription

Senest redigeret:

Vi gennemgår i denne guide hvordan du laver en eksport af dine subscriptions og evt. beriger dem med yderligere informationer som er indsamlet via DataSet. Er det første gang du laver en eksport, kan du med fordel læse denne korte introduktion inden, der giver forklaring til hvorfor du ikke kan lave en eksport af alt på én gang, men skal berige fra DataSet. 

Skal du bruge en eksport til bogføring, har vi lavet en Accounting report til dig.

Hop til

 


 

1. Sådan gør du

Klik på New Export under export og vælg derefter subscription under What would you like to export.

ep-export-subscriptions.png

2. Filters

Du kan via en filtrering indsnævre din eksport til at indeholde de oplysninger du har behov for.

Der kan vælges mellem følgende:

2.1: Vælg datointerval
Start med at vælge et af nedenstående timestamps under Field:

 • Created timestamp
  Tidspunkt for oprettelse i systemet
 • Archived timestamp
  Tidspunkt for arkivering
 • Cancelled timestamp
  Tidspunkt for en annullering.

Færdiggør til sidst ved hjælp af Comparison (hvordan dato/datoerne vælges) og til sidst Value (selve dato/datoerne)

 

2.2: Flere filtreringer?
Du kan vælge flere kriterier såsom:


3. Berige fra DataSet

Som beskrevet i introduktionen for eksports, er dataen opdelt i forskellige entiteter.
Under dette punkt har du dog mulighed for at berige med data fra DataSet.

ep-export-payment-DataSet.png

Related DataSets

Vi kender i forvejen nogle af informationerne, hvor resten kan være felter du har angivet i opsætningen (se mere under nedenstående liste).

Af de ting vi kender, vil du kunne tilføje dem via knappen: Add Standard References.

 • form_id = formularens ID
 • embed_url = URL adressen for hvor giver/medlem indsendte sin data fra
 • referer_url = Hvis den er angivet, vil du se hvor giver/medlem er kommet fra (ligesom utm nedenfor)
 • UTM parametre, som du har defineret i forbindelse med en kampagne
  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_campaign
  • utm_term
  • utm_content
 • os = Operativ system som Mac / windows
 • ip = IP adressen for hvor giver/medlem sad på tidspunktet for udfyldelsen

Berige med andet

Det kunne være at du har et felt i din formular hvor giver/medlemmer f.eks. skulle skrive deres yndlingsdyr.

Hvis du vil have berige med dette felt skal du gå til din formular -> finde fields -> under feltet, hvor de skal indtaste deres dyr, og her benytte hvad der står i reference.

Dette vil være samme fremgangsmåde for andre felter. 

 


 

4. Indstillinger

Ved at indtaste din e-mail her, kan du blive notificeret når eksporten er klar til download. 

ep_-_options.png

Choose format:
CSV = Semikolon separeret fil.
XLSX = Excel format, her har vi klargjort filtrering for dig. 

 


 

Hvad kommer med

Som nævnt i vores korte introduktion, hentes data fra forskellige entiteter (områder).
Oversigten i højre side viser områderne:

ep-export-subscriptions-dataFromEntity.png

Listen nedenfor er de kolonner din eksport vil indeholde, opdelt pr. område:

 • Contact - Forstå Contacts
  • contact_guid = Det unikke ID som definerer den specifikke giver/medlem.
  • merchant_id = Det ID som din organisation har i vores system
  • created_ts = Tidsstemplet for hvornår en giver/medlem er oprettet i OF
  • updated_ts = Tidsstemplet for hvornår den sidst er opdateret
  • origin_ts = Tidspunktet for giver/medlems oprindelse, i et andet system.
  • contact_type = Type af giver/medlem
  • name = Fulde navn
  • first_name = Fornavn
  • last_name = Efternavn
  • company_name = Firmanavn
  • birth_date = Fødselsdato uden de 4 sidste cifre
  • national_id = Fuldt CPR nr. inkl. de sidste 4 cifre
  • business_code = Firma CVR nr.
  • address = Adresse
  • address2 = Adresse 2
  • post_code = Postnr.
  • city = By
  • country_code = Landekode, eks. DK
  • msisdn = Tlf. nummer inkl. 45, men uden '+' tegnet.
  • email = E-mail adresse
  • external_id = Hvis angivet, kommer det fra en evt. CRM integration, som typisk anvendes som kunde-/medlems nr., eller i CRM integration
  • external_link = Som med ovenstående, vil dette være et direkte link til CRM.
  • archived_ts = Hvis de er arkiveret, vil dette stå her
  • merge_ts = Tidspunkt for merge i CRM
  • merge_target_guid = Unik ID som fremgår af dén giver/medlem som er arkiveret og dermed ikke længere tilgængelig.
 • Agreement - Forstå Agreements
  • agreement_guid = Unikt ID for aftalegrundlaget
  • state = Stadiet aftalen er i
  • created_ts = Tidsstempel for oprettelse
  • name = Navnet på aftalen 
  • description = Beskrivelse for aftalen
  • agreement_type = Type af aftale (personal eller shared)
  • amount = Aftalens beløb
  • amount_vat = Beløbet uden moms
  • amount_total = Beløb inkl. moms
  • vat_percentage = Moms procenten
  • default_quantity = Antallet af aftalen (typisk 1)
  • unit = Angivet som stk. (pcs.)
  • unit_price = Går sammen med amount, beløbet for aftalen
  • currency_code = Danske kroner. Vi har pt. ikke andre valuta
  • communication_collection_guid = Unikt ID for kommunikationen
  • purpose_accounting_code = Bogføringskoden for aftalen
  • tax_deductable =Om aftalen skattefradragsberettiget (sættes i agreement)
  • payment_required = Er betalingen påkrævet (sættes i agreement)
  • schedule_type = Frekvens (månedlig, årlig m.fl.)
  • schedule_base_tier = Ud fra hvad der er sat i scheduleCalendarUnit angives her hvilken måned, uge eller dag. Eksempelvis: Tal 1-12 hvis scheduleCalendarUnit er sat til Month og 1-52 hvis scheduleCalendarUnit er sat til week.  
  • schedule_fixed_day = Specifik dag i mdr. sættes dagen her. Tal fra 1-28 
  • schedule_every_other = Som med scheduleBaseTier, sættes tallet her i forbindelse med scheduleCalendarUnit. Eksempelvis: scheduleEveryOther = 2 og scheduleCalendarUnit = Month. Vil der opkræves hver anden mdr. 
  • schedule_calendar_unit = Kalender enhed såsom måned, uge eller dag
  • schedule_selected_set = Hvis ovenstående er sat til måned og der ønskes opkrævning én gang i måneden, vil alle 12 tal være der.
  • external_id = Ekstern ID fra CRM
  • archived_ts = Tidsstempel for arkivering
  • contact_guid = Unikt ID for giver/medlem
  • data_set_guid = Unikt ID til dataset.

 • Subscription - Forstå Subscription
  • subscription_guid = Unikt ID for denne betalingsaftale
  • state =Stadiet betalingsaftalen er i
  • created_ts =Tidsstemplet for oprettelsen
  • payment_method_type = Typen af betalingsmetode
  • quantity = Antal af den pågældende betalingsaftale
  • origin_ts = Tidsstemplet for oprettelsen, er brugt mest hvis der er importeret data
  • start_date = Startdato for betalingsaftalen
  • next_due_date = Hvornår er næste opkrævningsdato (kan sættes ved restart)
  • expires_after_date = Hvis der er en udløbsdato vil det stå her
  • external_id = Ekstern ID fra CRM
  • external_link = Ekstern link fra CRM
  • archived_ts = Tidsstempel for arkivering
  • cancelled_ts = Tidsstempel for annullering
  • cancel_code = Koden for annullering
  • cancel_description = Din beskrivelse for annulleringen
  • hold_description = Din beskrivelse for pauseringen
  • error_code = Fejlkoden
  • error_description = Beskrivelse af fejlen
  • contact_guid = Unikt ID for giver/medlem
  • payment_method_guid = Unikt ID for betalingsmetoden
  • agreement_guid = Unikt ID for aftalen
  • data_set_guid = Unikt ID for DataSet

 • Payment Method - Forstå Payment Method
  • payment_method_guid = Unikt ID for betalingsmetoden
  • state = Status for betalingsmetoden
  • created_ts = Tidsstempel for oprettelse af betalingsmetoden
  • payment_method_type = Typen af betalingsmiddel
  • payment_gateway_provider = Hvilken gateway der er brugt
  • payment_gateway_subscription_reference_id = Reference ID fra gateway
  • payment_method_accounting_code = Vores bogføringskode for betalingsmetoden. 
  • meta_data-card-type = Typen af kort (visa, visa/dankort, Mastercard mfl.) 
  • meta_data-card-expiration = Kort nr. med de midterste tal skjult  
  • meta_data-card-cardNumber = Kort nr. med de midterste tal skjult  
  • meta_data-card-acquirer = Indløsningsaftalen
  • meta_data-bs-mandate = Unikt nr. pr. aftale, som defineres af Betalingsservice (eller fået retur fra BS).
  • meta_data-bs-customerNumber = Unikt nr. også kendt som medlems- og kundenr.
  • meta_data-mps-externalId = MobilePay Subscription order id. 
  • meta_data-sms-msisdn = Telefonnummeret brugt til sms'en
  • expire_ts = Tidsstempel hvis udløbet
  • rejected_ts = Tidsstempel vis afvist
  • cancelled_ts = Tidsstempel hvis annulleret
  • cancel_code = Kode for annullering
  • cancel_description = Jeres annullerings beskrivelse
  • error_code = Fejlkode
  • error_description = Fejlbeskrivelse
  • gateway_error_code = Fejlkoden vi får fra gateway
  • gateway_error_description = Fejlbeskrivelsen vi får fra gateway
  • payment_session_guid = Unikt ID fra systemet med reference til den behandlede betaling
  • contact_guid = Unikt ID for giver/medlem

 

Vi har samlet ofte stillede spørgsmål på denne guide i bunden: Forstå Export af Payments Subscriptions og DataSet