Data

New Export - SMS Reply

Senest redigeret:

Vi gennemgår i denne guide hvordan du laver en eksport af de sms beskeder som OF har sendt ved hjælp af SMS Inbound. Eksempelvis en tilbagemelding til giver/medlem på en af de kampagner du har oprettet. Det er også her du vil se hvornår en betaling/betalingsaftaler er oprettet.

Er det første gang du laver en eksport, kan du med fordel læse denne korte introduktion inden, der giver forklaring til hvorfor du ikke kan lave en eksport af alt på én gang, men skal berige fra DataSet. 

Hop til

 


 

1. Sådan gør du

Klik på New Export under export og vælg derefter SMS Reply under What would you like to export.

ep-export-sms-reply.png

2. Filters

Du kan via en filtrering indsnævre din eksport til at indeholde de oplysninger du har behov for.

Der kan vælges mellem følgende:

2.1: Vælg datointerval
Start med at vælge et af nedenstående timestamps under Field:

 • Created timestamp
  Hvornår besked er oprettet i systemet
 • Delivered timestamp
  Hvornår beskeden er leveret til giver/medlem
 • Failed timestamp
  Tidspunkt for en fejlet afsendelse af beskeden

Færdiggør til sidst ved hjælp af Comparison (hvordan dato/datoerne vælges) og til sidst Value (selve dato/datoerne)

 

2.2: Flere filtreringer?
Du kan vælge flere kriterier såsom:

 • Channel = Det nummer (eks. 1217) som der er blevet brugt
 • Keyword = dit keyword
 • State = Status
  • Sent = Beskeden er afsendt
  • Failed = Beskeden måtte ikke måtte blive sendt af teleudbyder - kan f.eks. være hvis det er en overtaksering, men hvor giver/medlem ikke har slået mobilbetalinger til.
  • Delivered = Beskeden er leveret
  • DeliveryFailed = Beskeden kunne ikke leveres
 • Price = Pris der er opsat i enten en payment- eller subscription kampagne.
 • Content type = Hvilken type af opkrævning der er lavet. Opsættes i forbindelse med payment- eller subscription kampagne. 
 • Payment type = type af betaling
  • Single = enkeltbetalinger
  • Recurring = gentagne betalinger
  • OneOff = straksopkrævning ved igangsættelse af betalingsaftale

3. Berige fra DataSet

Som beskrevet i introduktionen for eksports, er dataen opdelt i forskellige entiteter.
Under dette punkt har du dog mulighed for at berige med data fra DataSet.

Related DataSets

Det kunne være at du har et felt i din formular hvor giver/medlemmer f.eks. skulle skrive deres yndlingsdyr.

Hvis du vil have berige med dette felt skal du gå til din formular -> finde fields -> under feltet, hvor de skal indtaste deres dyr, og her benytte hvad der står i reference.

Dette vil være samme fremgangsmåde for andre felter. 


 

4. Indstillinger

Ved at indtaste din e-mail her, kan du blive notificeret når eksporten er klar til download. 

ep_-_options.png

Choose format:

CSV = Semikolon separeret fil.
XLSX = Excel format, her har vi klargjort filtrering for dig. 

 


 

Hvad kommer med

Som nævnt i vores korte introduktion, hentes data fra forskellige entiteter (områder).
Oversigten i højre side viser områderne:
ep-export-sms-reply-dataFromEntity.png

Listen nedenfor er de kolonner din eksport vil indeholde, opdelt pr. område:

 • SMS Received = Beskeder OF har modtaget på dit keyword
  • sms_mo-message_guid = Unikt ID for beskeden 
  • sms_mo-created_ts = Tidspunkt for oprettelse
  • sms_mo-processed_ts =Tidspunkt for processe
  • sms_mo-channel = Det nummer keywordet blev sendt til
  • sms_mo-keyword = Keywordet der blev brugt
  • sms_mo-sub_keyword = Subkeyword der blev brugt
  • sms_mo-received_text = Den modtaget tekst
  • sms_mo-keyword_guid = Unikt ID for keywordet
  • sms_mo-state = Status på beskeden (Processeret)
  • sms_mo-msisdn = Giver/medlems tlf. nr med 45 foran. 
  • sms_mo-merchant_id = Jeres unikke ID i vores system.
  • sms_mo-campaign_guid = Unikt ID for kampagnen
  • sms_mo-data_set_guid = Unikt ID for DataSet

 • SMS Reply = Svar vi sender tilbage på baggrund af en modtaget besked (se SMS Received)
  • sms_mt-message_guid = Unikt ID for beskeden
  • sms_mt-created_ts = Tidspunkt for oprettelsen af beskeden
  • sms_mt-msisdn = Tlf. nummeret beskeden blev sendt til
  • sms_mt-text = Beskeden som blev sendt tilbage
  • sms_mt-channel =  Nummeret der blev skrevet til. 
  • sms_mt-keyword = Keywordet der blev brugt
  • sms_mt-sender_alias = Navnet der var angivet som afsender
  • sms_mt-service_id = Sammensætning af channel og keyword
  • sms_mt-state = Stadie for beskeden (samme som du kan filtrere på)
  • sms_mt-price = Pris for enkeltbetalingen eller betalingsaftalen.
  • sms_mt-amount_vat = Beløbet uden moms
  • sms_mt-currency_code = Danske kroner. Vi har pt. ikke andre valuta
  • sms_mt-content_type = Transaktionstype angivet i opsætning af en payment eller subscription campaign. 
  • sms_mt-external_id = Ekstern ID
  • sms_mt-invoice_text = Teksten der fremgår på giver-/medlemskvittering
  • sms_mt-revenue_text = Tekst som fremgår i forbindelse med udbetalingen fra smsCPH til dig. 
  • sms_mt-mo_reference_guid = Reference med unikt ID for den besked som blev modtage
  • sms_mt-data_set_guid = Unikt ID til DataSet
  • sms_mt-subscription_guid = Unikt ID til subscription
  • sms_mt-transaction_guid =  Unikt ID for transaktionen
  • sms_mt-merchant_id = Jeres unikke ID i vores system
  • sms_mt-payment_type = Typen af betaling (Single, Recurring, OneOff)
  • sms_mt-delivered_ts = Tidspunkt for levering
  • sms_mt-failed_ts = Tidspunktet for en fejlet levering

    

 • SMS Subscription
  • subscription_guid = Unikt ID for denne sms betalingsaftale
  • payment_method_guid = Unikt ID for betalingsmetoden
  • created_ts = Hvornår aftalen er oprettet i vores system
  • merchant_id = Jeres unikke ID i vores system
  • keyword_guid = Unikt ID til keywordet
  • campaign_guid = Unikt Id til kampagnen
  • msisdn = Telefonnummeret brugt til sms'en
  • active = Angives true/false eller sandt/falsk
  • cancelled_ts = Tidspunkt for annulleringen

 • SMS Payment
  • transaction_guid = Unikt ID for transaktionen
  • created_ts = Tidspunkt for oprettelse af betalingen
  • merchant_id = Jeres ID i vores system
  • msisdn = Telefonnummeret brug i forbindelse med betalingen
  • state = Stadie for transaktionen
  • subscription_guid = Unikt ID for betalingsaftalen
  • amount = Beløb
  • amount_vat = Beløbet uden moms
  • charged_ts = Tidspunkt for opkrævningen
  • failed_ts = Tidspunkt hvis fejlet
  • refunded_ts = Tidspunkt hvis tilbagebetalt
  • payment_type = Typen af betaling (Single, Recurring, OneOff)
  • mt_message_guid = Unikt ID for beskeden

 

Vi har samlet ofte stillede spørgsmål på denne guide i bunden: Forstå Export af Payments Subscriptions og DataSet