Data

New Export - Onboarding Session

Senest redigeret:

Vi gennemgår i denne guide hvordan du laver en eksport af de Onboarding sessions der har været, med tilknytning til dine forskellige kampagner

Er det første gang du laver en eksport, kan du med fordel læse denne korte introduktion inden, der giver forklaring til hvorfor du ikke kan lave en eksport af alt på én gang, men skal berige fra DataSet. 

Hop til

 


 

1. Sådan gør du

Klik på New Export under export og vælg derefter Onboarding Session under What would you like to export.

ep-report-onboardingSession.png

2. Filters

Du kan via en filtrering indsnævre din eksport til at indeholde de oplysninger du har behov for.

Der kan vælges mellem følgende:

2.1: Vælg datointerval
Start med at vælge et af nedenstående timestamps under Field:

 • Created timestamp
  Tidspunkt for oprettelse
 • Completed timestamp
  Tidspunkt for afsluttet
 • Failed timestamp
  Tidspunkt hvis fejlet

Færdiggør til sidst ved hjælp af Comparison (hvordan dato/datoerne vælges) og til sidst Value (selve dato/datoerne)

 

2.2: Flere filtreringer?
Du kan vælge flere kriterier såsom:

 • Status = dit keyword
 • Service type = Opsat via dit workflow
 • Status = Status på sessionen
  • Procession = I gang med at blive behandlet
  • Rejected = Afvist
  • Completed = Afsluttet
  • Expired = Udløbet

3. Berige fra DataSet

Som beskrevet i introduktionen for eksports, er dataen opdelt i forskellige entiteter.
Under dette punkt har du dog mulighed for at berige med data fra DataSet.

Related DataSets

Det kunne være at du har et felt i din formular hvor giver/medlemmer f.eks. skulle skrive deres yndlingsdyr.

Hvis du vil have berige med dette felt skal du gå til din formular -> finde fields -> under feltet, hvor de skal indtaste deres dyr, og her benytte hvad der står i reference.

Dette vil være samme fremgangsmåde for andre felter. 

 


 

4. Indstillinger

Ved at indtaste din e-mail her, kan du blive notificeret når eksporten er klar til download. 

ep_-_options.png

Choose format:
CSV = Semikolon separeret fil.
XLSX = Excel format, her har vi klargjort filtrering for dig. 

 


 

Hvad kommer med

Som nævnt i vores korte introduktion, hentes data fra forskellige entiteter (områder).
Oversigten i højre side viser områderne:
ep-report-onboardingSession-dataFromEntity.png

Vær opmærksom på at et Lead kan have flere sessioner, som eksempelvis: ChangePaymentMethod efterfulgt af: CreateAddOn. Listen nedenfor er de kolonner din eksport vil indeholde, opdelt pr. område:

 • Session = Forstå Session
  • session_guid = Unikt ID for sessionen
  • created_ts = Tidspunkt for oprettelse
  • status = Status for sessionen
  • service_type = Opsat via dit workflow
   • SignUpRecurring = Betalingsaftale oprettet

   • SignUpRecurringByBs3rd = Betalingsaftale med BS 3 part og håndteres ikke i OF.

   • SignUpSingle = Enkeltbetaling gennemført

   • CreateAddOn = En AddOn er tilføjet

   • AgreementUpdate = Aftalegrundlaget er opdateret. 

   • ChangePaymentMethod = Betalingsmetoden er skiftet

   • SubscriptionHold = Betalingsaftalen er sat på pause

   • SubscriptionCancel = Betalingsaftalen er annulleret

   • SubscriptionRestart = Betalingsaftalen er genstartet

  • completion_channel = Vores systemfelt, der angiver for hvilken del af vores API, der bruges til at afslutte sessionen. 
  • meta_data = Angiver de metaData felter du har opsat i workflow
  • merchant_id = Jeres ID i vores system
  • agency_id = Bureauet's ID i vores system
  • user_guid = Unikt ID for brugeren som ringede ud på denne session
  • campaign_guid = Unikt ID for kampagnen
  • workflow_guid = Unikt ID for workflowet
  • data_set_guid = Unikt ID for DataSet'et
  • communication_collection_guid = Unikke ID for kommunikationen
  • lead_guid = Unikke ID for leadet 
  • external_lead_id = Unikt ID sat af agency
  • contact_data = Samlet data på giver/medlem
  • payment_data = Samlet betalingsdata
  • add_on_data = Samlet AddOn data
  • agreement_data = Samlet data for aftalegrundlaget 
  • subscription_data = Samlet data på betalingsaftalen
  • payment_method_data = Samlet data på betalingsmetoden
  • payment_session_guid = Unik ID for betalingssessionen
  • failed_ts = Hvis fejlet, vil tidspunkt angives
  • completed_ts = Hvis gennemført, vil tidspunkt vises her

 • Lead = Forstå Lead
  • lead_guid = Unikt ID på leadet
  • created_ts = Tidspunkt for oprettelse
  • external_lead_id = Ekstern ID 
  • merchant_id = Jeres ID i vores system
  • agency_id = Bureauets ID i vores system
  • campaign_guid = Unik ID for kampagnen

 • User = Læs mere om Onboarding brugere
  • user_guid = Unikt ID
  • created_ts = Tidspunkt for oprettelse
  • name = Navn på bruger
  • role = Brugerrollen
  • active = Angiver om brugeren er aktiv: Sand/falsk - True/false
  • email = E-mail på bruger
  • external_id = Internt ID 
  • agency_id = Vores ID for agency hvor brugeren er tilknyttet
  • merchant_id = Jeres ID i vores system

 • Campaign = Forstå Campaigns
  • campaign_guid = Unikt ID for kampagnen
  • created_ts = Tidspunkt for oprettelse
  • active = Angiver om kampagnen er aktiv: Sand/falsk - True/false
  • name = Navnet på kampagnen
  • description = Beskrivelse
  • first_date = Starttidspunkt for kampagnen
  • last_date = Sluttidspunkt for kampagnen
  • merchant_id = Jeres ID i vores system
  • agency_id = Bureauets ID i vores system
  • workflow_guid = Unikt ID for workflow

 • Workflow = Forstå Workflows
  • workflow_guid = Unikt ID
  • name = Navnet du har angivet på workflowet
  • merchant_id = Jeres ID i vores system
  • created_ts = Tidspunkt for workflow oprettelse
  • active = Angiver om workflowet er aktiv: Sand/falsk - True/false
  • service_type = Type af workflow, defineret i oprettelsen
  • permissions = Rettigheder der giver lov til at ændre på aftalen eller skifte betalingsmetoden. 
  • sign_up_products = Samlet oversigt for produkt relateret til sign_up
  • upgrade_products = Samlet oversigt for produkt relateret til sign_up
  • retention_payment_method_types = Betalingsmetoder angivet i workflow opsætningen
  • contact_data_fields =Samlet oversigt over giver/medlem data
  • meta_data_fields = Samlet oversigt over MetaData felter
  • checkout_message = Afslutningsbesked
  • url_shortener = Fortæller hvilken url-shortener der er brugt.
  • sender_alias = Hvilken navn du har angivet som afsender. 

 

Vi har samlet ofte stillede spørgsmål på denne guide i bunden: Forstå Export af Payments Subscriptions og DataSet