Data

New Export - Contact

Senest redigeret:

Vi gennemgår i denne guide hvordan du laver en eksport af contacts, som er dine giver/medlemmer. Er det første gang du laver en eksport, kan du med fordel læse denne korte introduktion inden.

Hop til

 


 

1. Sådan gør du

Klik på New Export under export og vælg derefter contacts under What would you like to export.

ep-export-contacts.png

2. Filters

Du kan via en filtrering indsnævre din eksport til at indeholde de oplysninger du har behov for.

Der kan vælges mellem følgende:

Vælg datointerval
Vælg et af nedenstående timestamps under Field:

 • Created timestamp
  Tidsstempel for oprettelse i systemet
 • Origin timestamp
  Oprindelsen for hvornår giver/medlem er oprettet. Eksempelvis hvis de er importeret fra tidligere system, vil det være anderledes fra Created timestamp.

Færdiggør til sidst ved hjælp af Comparison (hvordan dato/datoerne vælges) og til sidst Value (selve dato/datoerne)

 


 

3. Indstillinger

Ved at indtaste din e-mail her, kan du blive notificeret når eksporten er klar til download. 

ep_-_options.png

Choose format:
CSV = Semikolon separeret fil.
XLSX = Excel format, her har vi klargjort filtrering for dig. 

 


 

Hvad kommer med

Som nævnt i vores korte introduktion, hentes data fra forskellige entiteter (områder).
Oversigten i højre side viser områderne:
ep-export-contacts-dataFromEntity.png

Listen nedenfor er de kolonner din eksport vil indeholde:

 • Contact - Forstå Contacts
  • contact_guid = Det unikke ID som definerer den specifikke giver/medlem.
  • merchant_id = Det ID som din organisation har i vores system
  • created_ts = Tidsstemplet for hvornår en giver/medlem er oprettet i OF
  • updated_ts = Tidsstemplet for hvornår den sidst er opdateret
  • origin_ts = Tidspunktet for giver/medlems oprindelse, i et andet system.
  • contact_type = Type af giver/medlem
  • name = Fulde navn
  • first_name = Fornavn
  • last_name = Efternavn
  • company_name = Firmanavn
  • birth_date = Fødselsdato uden de 4 sidste cifre
  • national_id = Fuldt CPR nr. inkl. de sidste 4 cifre
  • business_code = Firma CVR nr.
  • address = Adresse
  • address2 = Adresse 2
  • post_code = Postnr.
  • city = By
  • country_code = Landekode, eks. DK
  • msisdn = Tlf. nummer inkl. 45, men uden '+' tegnet.
  • email = E-mail adresse
  • external_id = Hvis angivet, kommer det fra en evt. CRM integration, som typisk anvendes som kunde-/medlems nr., eller i CRM integration
  • external_link = Som med ovenstående, vil dette være et direkte link til CRM.
  • archived_ts = Hvis de er arkiveret, vil dette stå her
  • merge_ts = Tidspunkt for merge i CRM
  • merge_target_guid = Unik ID som fremgår af dén giver/medlem som er arkiveret og dermed ikke længere tilgængelig.

Vi har samlet ofte stillede spørgsmål på denne guide i bunden: Forstå Export af Payments Subscriptions og DataSet