Data

New Export - SMS Sent

Senest redigeret:

Vi gennemgår i denne guide hvordan du laver en eksport af de sms beskeder som I har sendt ud af OF. Eksempelvis via en integration til SMS Outbound.

Er det første gang du laver en eksport, kan du med fordel læse denne korte introduktion inden, der giver forklaring til hvorfor du ikke kan lave en eksport af alt på én gang, men skal berige fra DataSet. 

Hop til


 

1. Sådan gør du

Klik på New Export under export og vælg derefter SMS Sent under What would you like to export.

ep-export-sms-sent.png

2. Filters

Du kan via en filtrering indsnævre din eksport til at indeholde de oplysninger du har behov for.

Der kan vælges mellem følgende:

2.1: Vælg datointerval
Start med at vælge et af nedenstående timestamps under Field:

 • Created timestamp
  Hvornår besked er oprettet i systemet
 • Processed timestamp
  Hvornår systemet har processeret beskeden
 • Delivered timestamp
  Hvornår beskeden er leveret til giver/medlem
 • Failed timestamp
  Tidspunkt for en fejlet afsendelse af beskeden

Færdiggør til sidst ved hjælp af Comparison (hvordan dato/datoerne vælges) og til sidst Value (selve dato/datoerne)

 

2.2: Flere filtreringer?
Du kan vælge flere kriterier såsom:

 • Channel = Det nummer (eks. 1217) som der er blevet brugt
 • State = Status
  • Sent = Beskeden er afsendt
  • Failed = Beskeden måtte ikke blive sendt af teleudbyder - kan f.eks. være hvis det er en overtaksering, men hvor giver/medlem ikke har slået mobilbetalinger til.
  • Delivered = Beskeden er leveret
  • DeliveryFailed = Beskeden kunne ikke leveres
 • Batch ID = ID nummeret på den afsendte batch 

 

3. Indstillinger

Ved at indtaste din e-mail her, kan du blive notificeret når eksporten er klar til download. 

ep_-_options.png

Choose format:
CSV = Semikolon separeret fil.
XLSX = Excel format, her har vi klargjort filtrering for dig. 

 


 

Hvad kommer med

Som nævnt i vores korte introduktion, hentes data fra forskellige entiteter (områder).
Oversigten i højre side viser områderne:
ep-export-sms-sent-dataFromEntity.png

Listen nedenfor er de kolonner din eksport vil indeholde, opdelt pr. område:

 • SMS Sent
  • message_guid = Unikt ID for beskeden
  • batch_id = ID'et på din batch
  • created_ts = Tidspunkt for oprettelsen
  • merchant_id = Jeres unikke ID hos os
  • msisdn = Telefonnummer med 45 foran
  • text = Beskeden der sendes
  • shorten_link = Det forkortet link
  • external_id = Ekstern ID på modtager
  • state = Status
   • Sent = Beskeden er afsendt
   • Failed = Beskeden måtte ikke måtte blive sendt af teleudbyder - kan f.eks. være hvis det er en overtaksering, men hvor giver/medlem ikke har slået mobilbetalinger til.
   • Delivered = Beskeden er leveret
   • DeliveryFailed = Beskeden kunne ikke leveres
  • processed_ts = Tidspunkt for processeringen af 
  • delivered_ts = Tidspunkt for leveringen
  • failed_ts = Tidspunkt hvis fejlet
  • channel = Det nummer keywordet blev sendt til
  • sender_alias = Navnet der var angivet som afsender

 • Batch 
  • batch_id = ID på batchen
  • created_ts = Tidspunkt for oprettelsen
  • batch_guid = Unikt ID 
  • merchant_id = Jeres unikke ID hos os
  • batch_name = Det angivet navn for batch
  • service_id = Sammensætning af channel og keyword
  • state = Stadiet for batchen
  • channel = Det nummer keywordet blev sendt til
  • sender_alias = Navnet der var angivet som afsender
  • scheduled_start_ts = Angivet starttidspunkt med dato
  • scheduled_end_ts = Angivet sluttidspunkt med dato
  • timeframe_start_hour = Angivet starttidspunkt med dato
  • timeframe_end_hour = Angivet sluttidspunkt med dato

Vi har samlet ofte stillede spørgsmål på denne guide i bunden: Forstå Export af Payments Subscriptions og DataSet