Betalinger

Udskyld en betalingsaftale

Senest redigeret:

I OnlineFundraising har du mulighed for at udskyde en betalingsaftale. 

Her kan du læse, hvordan du udskyder en betalingsaftale, og hvilke regler der er for udskydelse – det er nemlig forskelligt, hvornår man kan udskyde en betalingsaftale, alt efter hvilket betalingsmiddel der er tilknyttet aftalen.

Regler for udskydelse af en betalingsaftale

Herunder kan du læse, hvornår du kan udskyde en betalingsaftale, alt efter hvilket betalingsmiddel der er tilknyttet aftalen. 

MobilePay Subscriptions
En betalingsaftale med MobilePay kan senest udskydes otte dage før næste træk. 

Hvis der laves et træk d. 28. i en måned, kan man altså senest udskyde aftalen d. 20., hvis det skal nå at slå igennem, før aftalen trækkes.

Betalingsservice
Ændringer i en betalingsaftale med Betalingsservice skal varsles senest d. 21. i måneden inden næste træk.

Betalingskort
Generelt for betalingsaftaler med betalingskort gælder, at de kan udskydes uden varsel.  

SMS-betalinger
Betalingsaftaler, som trækkes over SMS, kan udskydes uden varsel. 

Sådan udskyder du en betalingsaftale

Ønsker du at udskyde eller pause en betalingsaftale? Så følg punkterne herunder. 

1. Find dine betalingsaftaler

Det første, du skal gøre, er at finde dine betalingsaftaler. 

Du finder dine betalingsaftaler ved at vælge 'Betalingsaftaler' i OnlineFundraisings hovedmenu. 

Betalingsaftaler_-_Demo_-_Online_Fundraising2.png

Her får du vist en liste over dine betalingsaftaler.

2. Vælg den relevante betalingsaftale

Find den betalingsaftale, som du ønsker at udskyde, på listen over dine betalingsaftaler, og vælg den ved at klikke på det nummer, som står under 'Betalingsaftale ID'.  

Betalingsaftaler_-_Demo_-_Online_Fundraising.png

3. Udskyd eller pausér 

Ønsker du blot at udskyde betalingsaftalingens næste indbetaling, så klik på knappen udskyd 'en måned' eller 'udskyd en frekvens'.

Klikker du på 'udskyd en måned', udskydes betalingen med en måned. 

Klikker du på 'udskyd en frekvens', udskydes betalingen med den frekvens, som betalingsaftalen er sat til at opkræve med (det kan f.eks. være et kvartal, et halvt år eller et år). Betalingsaftalens frekvens fremgår af kolonnen frekvens. 

Hvis betalingsaftalens frekvens er månedlig, vil du kun se feltet 'udskyd en måned', da de to felter i dette tilfælde ville dække over det samme. 

Rediger_-_SMILfonden_-_Online_Fundraising.png

Når du vælger at udskyde en betalingsaftale med en måned, rykkes opkrævningen til næste måned.

Når du vælger at udskyde med en frekvens, annulleres det derpå følgende træk, og betalingsaftalen trækker først næste gang den skal opkræve – men opkræver altså ikke dobbelt ved næste træk.

Aftalen springer med andre ord en betaling over, og går automatisk igang igen.

Du kan kun udskyde med én frekvens eller måned ad gangen. Du kan dog godt trykke på knappen og dermed udskyde flere gange.

Ønsker du i stedet at pausere betalingsaftalen på ubestemt tid? Så klik på knappen 'Pausér', som du finder i boksen 'Handling' til højre på siden. 

Rediger_-_Demo_-_Online_Fundraising.png

Når du har pauseret en aftale, går den ikke automatisk igang igen. Aftalen opkræves med andre ord ikke, indtil du aktiverer den igen. 

Når du har pauseret en betalingsaftale kommer der en grøn aktiveringsknap i stedet for den gule pausér-knap. Det er den du skal klikke på, når du igen vil aktivere betalingsaftalen.

Rediger_-_Demo_-_Online_Fundraising.png