Upload af indbetaling til Donorfy

I denne artikel kan du læse hvordan du uploader indbetalinger til Donorfy.

1. Gå til forsiden af Donorfy

2. Tryk in på "My Uploads".

1_Upload.png

3. Tryk på den orange knap med "Update Template".

2_Upload.png

4. Tryk på "Data Preparation Template".

5. Åbn den hentede fil på din PC.

3_Upload.png

6. Find fanen "Donations" i Excel-arket, for at indlæse transaktioner.

4_-_Upload.png

7. Indskriv den information du kender i de blå kolonner øverst - såsom:

 • Kolonne C: "Phone Number"
 • Kolonne E: "Date Paid" (skal udfyldes)
 • Kolonne F: "Amount" (skal udfyldes)
 • Kolonne G: "Campaign" (skal udfyldes)
 • Kolonne H: "Payment Method" (skal udfyldes)
 • Kolonne I: "Product" (skal udfyldes)
 • Kolonne L: "Fund" (skal udfyldes)
 • Kolonne N: "Currency"
 • Kolonne Z: "Constituent Type" (skal udfyldes)
 • Kolonne AB: "FirstName" 
 • Kolonne AD: "Lastname"
 • Kolonne AI: "Personal_AddressLine1"
 • Kolonne AK: "Personal Town"
 • Kolonne AM: "Personal_Country"
 • Kolonne AN: "Personal PostalCode"

8. Vend tilbage til Donorfy og tryk på det skraverede områder under "My uploads".

5_-_Upload.png

9. Find filen på din PC kaldet "donorfyimporttemplate (hvis du ikke har omdøbt den). 

10. Vent på at Donorfy tjekker filen igennem.

Upload_6.png

11. Hvis Donorfy finder fejl i filen eller ikke ved, hvad den skal gøre, skrives dette ved filen med rød skrift. Er det tilfældet, skal du downloade filen og gennemgå fejlene i Excel. Disse vil være markeret med rødt og komme sammen med en kommentar.

12. Når fejlene er tilpasset, uploades den downloadede fil på ny.

13. Trin 8 til 12 gentages indtil der ingen fejl er i det uploadede ark. 

14. Herefter kommer en blå knap til syne ud fra filen kaldet "Apply changes". Tryk på denne for at indlæse dataen. 

Du har nu indlæst din indbetalinger til Donorfy. Har du nogle spørgsmål til artiklen er du altid velkommen til at kontakte Fundraisingbureuaet på support@onlinefundraising.dk.