Opret nyt formål i Donorfy og OF

Denne artikel beskriver, hvad man som Donorfy-bruger skal gøre i Donorfy samt i OnlineFundraising, når man vil indsamle til et nyt formål.

Start med at logge ind på din Donorfy-konto

1. Gå ind under 'Settings' og vælg 'Configuration'

1.png

2. Søg efter 'Funds' under 'Activity Types'. Klik på den.

2.png

3. Tryk på + tegnet for at oprette et nyt formål. Formålet skal bruges som ”Fund” i OnlineFundraising-opsætningen.

4. Navngiv dit projekt i 'Description'-feltet.

5. Hvis det skal afstemmes med noget i jeres økonomisystem, skal du angive en Accounts Interface Code.

6. Gem ændringerne ved at trykke 'save changes'.

7. Tilføj en ny kampagne, ved at trykke på Add-knappen og find Campaign.

8. Indtast stamdata for kampagnen. Denne kampagne skal bruges som Recruitment Campaign i OnlineFundraising-opsætningen.3.png

Log nu ind på din OnlineFundraising

1. Tryk ind på Donorfy --> Donorfy projektkonfiguration.

4.png

2. Lav ny projektkonfiguration

5.png

3. Navngiv som i Donorfy + Projektkonfiguration

4. I 'Fund'-feltet vælger du dit nyoprettede formål fra Donorfy. Vær opmærksom på, at der går 5-10 minutter, fra du har oprettet formålet i Donorfy, til det kan ses i OnlineFundraising.

5. I 'Produkt'-feltet vælger du Donation.

6. Tryk 'Opret'

7.png

7. Gå nu til Donorfy i menu-oversigten igen, og vælg nu Formularkonfiguration.

9.png

8. Tryk på 'Tilføj ny donorfy-formularkonfiguration'

10.png

9. Navngiv dit formularkonfiguration det samme som du har navngivet formålet i Donorfy. 

10. Vælg formål ('Purposes'): Kommunikation og Fundraising.

11. Vælg 'Recruitment Campaign Name': Her vælger du dit nyoprettede formål fra Donorfy.

12. Vælg 'Constituent type': Individual

12.png

13. Tryk 'Opret' i venstre side.

14. Gå til 'Projekter' i OF-menuen, og opret et nyt projekt.

13.png

15. Navngiv dit projekt det samme som formålet + projekt

16. Vælg Donation under 'Type af fradragsberettigelse' og vælg Donation (humanitære formål) - hvis I er en humanitær organisation. 

17. Vælg din nyoprettede Donorfy-konfiguration og tryk Opret.

18. Opret en formular (eller lav en kopi af en eksisterende)

14.png

19. Tilpas formularen

20. Vælg den rette Donorfy konfiguration

21. Vælg den rette projekt fra 'Tilgængelige projekter'

22. Opret din formular

15.png

Dit nye formål er nu oprettet så den rigtige information kommer igennem formularen, til det valgte projekt og herfra over i Donorfy. Har du nogle spørgsmål til guiden er du velkommen til at kontakte os på support@onlinefundraising.dk.