Kom godt igang

Emails til bogfører

Senest redigeret:

Du kan sætte OnlineFundraising op til at sende en email til jeres bogfører, når en formular bliver udfyldt og indsendt. På den måde får bogføreren en kvittering på mail, når der f.eks. foretages en ny donation eller oprettes en ny betalingsaftale.  

Sådan sætter du bogførerens email op

1. Vælg Indstillinger i OnlineFundraisings hovedmenu

bogholder.png

2. Vælg det første menupunkt, Kontaktoplysninger, under Indstillinger.

bogholder.png

3. Scrol ned, til du kommer til overskriften Bogførerens email

Her indtaster du email-adressen, som kvitteringer for gennemførte formularer skal sendes til. 

bogholder.png

Ønsker du at OnlineFundraising skal sende email-kvitteringer til mere en én bogfører-adresse, så adskil de enkelte addresser med komma. 

4. Husk at gemme dine ændringer!

bogholder.png

 

OBS! Husk at sætte dine formularer op til at sende kvitteringer til bogføreren 

Der sendes kun emails til bogføreren for de formularer, som har handlingen Send email til bogfører på dine formularer.

Det er derfor vigtigt at du husker at tilføje denne handling til dine formularer, hvis du ønsker, at der skal sendes emails til bogføreren om nye indbetalinger og betalingsaftaler. Det kan du læse, hvordan du gør i vores guide til formularer

Har du nogen spørgsmål? Så kontakt os på support@fundraisingbureauet.dk