Kommunikation

Introduktion: Kommunikation (Communication)

Senest redigeret:

Når du har behov for at kommunikere til dine givere eller medlemmer i forbindelse med en betaling eller en betalingsaftale, er det menupunktet Communication, du skal oprette dine tekster i.

Her kan du oprette og redigere de tekster, eller "kommunikationer", som OnlineFundraising sender ud på dine vegne. Vi refererer til dem som henholdsvis "notifikationer" og bekræftelser", som sendes ud i forbindelse med en ændring, der skal ske eller netop har fundet sted. 

Oversigten

Under Communications finder du en oversigt over al din kommunikation. Til venstre (under underskriften Communications) ser du oversigten over de forskellige grupper af kommunikationer, som du måtte have.

Til højre kan du se en liste over de forskellige hændelser eller events, som knytter sig til de enkelte kommunikationer. Yderst i højre side kan du se på hvilke kanaler, du har aktiveret dine tekster. Det kan være på takkesiden på din hjemmeside, eller e-mail og sms.

Communication_oversigt.png

Standardskabeloner og hvordan du bruger dem

Vi anbefaler, at du opretter en standardskabelon med de mest hyppige tekster, så du en gang for alle har skrevet, hvordan dine bekræftelser og notifikationer skal se ud i form af "Signup", "Ongoing" "Changes" og "Retention".

Du opretter din standardskabelon under Default i venstre side. Det betyder, at du ikke behøver at skrive dine tekster på ny, hver gang du opretter en ny kommunikation.

Hvis du f.eks. har flere typer af medlemskab med samme opsætning, men hver sin målgruppe, kan du lave en overordnet skabelon for "Medlemskab" og derefter kan du lave forskellige typer af medlemskab, som arver fra "Medlemskab", ogg tilpasse dine tekster efter behov.

Aktivering og deaktivering af tekster

Når du aktiverer en kommunikationstekst, vil ikonet skifte farve til grøn. På den måde har du et overblik over, hvilke events og dertilhørende tekster, der er henholdsvis aktive og inaktive. 

Redigering af e-mail

Når du ønsker at redigere din e-mail, har du både mulighed for at redigere din e-mail i en visuel editor (som minder om MailChimp f.eks.), eller du kan opbygge din e-mail ud fra HTML. 

Communication_-_redigering_af_e-mail.png

Områderne Signup, Ongoing, Changes og Retention

  • Signup: De primære tekster er dem, der finder sted i forbindelse med en ny Signup. Det kan være en formular uden transaktion (som f.eks. en underskriftsindsamling), en donation, en fast betaling eller et medlemskab, som er oprettet, og som du derfor ønsker at sende en bekræftelse ud om. Læs om bekræftelser i forbindelse med oprettelse.
  • Ongoing: Tekster, der knytter sig til gentagne betalinger. Det kan være, hvis du ønsker at sende en e-mail eller sms, hver gang der kommer en ny betaling. Læs mere om notifikationer om løbende opkrævninger her.
  • Changes: Når du har brug for at bekræfte, at der er sket en ændring i Onboarding. Det kan være, at der er lavet en ændring i en betalingsaftale – f.eks. hvis nogen ringer for at ændre frekvensen af en betalingaftale.  Læs mere om bekræftelser for ændringer i aftaler.
  • Retention dækker over notifikationer, der sendes ud til en fast donor, når en betalingsmetode fejler, eller når et betalingskort har et fortstående udløb. Læs mere her.

Merge tags

Som en del af din tekst, kan du indsætte forskellige koder, der personliggør din tekst. Du kan f.eks. skrive "Kære {{firstName}}, tak for din støtte" for at henvise til fornavnet på donor.

Vi har defineret nogle forskellige standarder, som blandt andet hjælper dit CRM-system til at aflæse de rigtige variabler. Du har desuden mulighed for at bruge dine egne variabler.

 

Efterse din opsætning

En gang imellem bør du efterse at du benytter communication på den rigtige måde. Her er en 7 min video der viser hvad du kan gøre:

 

 

Webinar om Communication

Se vores webinar om Communication, hvor Stephan fortæller om Communication med udgangspunkt i de ændringer, der blev foretaget i 2022.