Aftaler

Sådan ændrer du en aftale

Senest redigeret:

 Det er kun muligt at ændre en personlig aftale (personal agreement) – da en delt aftale (shared agreement) påvirker mange abonnementer. Derfor er du nødt til at arkivere den delte aftale og oprette en ny, såfremt du ønsker at foretage ændringer, f.eks. i beløb eller frekvens.

Læs mere her, hvis du ønsker at arkivere din aftale.

Sådan redigerer du en personlig aftale

En personal agreement er en aftale, som er unik for en specifik kontakt og derfor ikke deles med andre kontakter. Laver du ændringer for en personlig aftale, påvirker det således kun den ene kontakt, som aftalen tilhører. 

Du finder en personlig aftale ved at vælge den relevante kontakt, som du finder under Transactional -> Contacts. Når du har klikket dig ind på kontakten, vil aftalen fremgå under Subscriptions. 

1. Archive: Dette vil arkivere den personlige aftale og derved stoppe abonnementet. Læs mere her. 

2. Change amount: Dette er en genvej til at redigere aftalens beløb. 

3. Change frequency: Dette er en genvej til at redigere frekvensen, altså hvor ofte aftalen opkræves. 

4. Edit: Klikker du her, vil en listevisning poppe op. Her kan du redigere de indstillinger, der blev lavet, da aftalen blev oprettet.

Det kan du ændre

Alle ændringer, du foretager, har effekt med det samme. Hvis du f.eks. ændrer beløbet, vil det slå igennem fra næste opkrævning. 

  • Name: Navnet på din aftale, som fremgår under Agreements på den enkelte Contact. For givere, der betaler med MobilePay Subscriptions, vil navnet desuden være synligt som aftalenavn i MobilePay-app'en. 
     
  • Description: Denne beskrivelse vil blive vist som en del af aftalen, når der eksempelvis betales med Betalingsservice eller MobilePay Subscriptions. Her vil beskrivelsen dukke op i app'en i forbindelse med, at giveren godkender aftalen.  

  • Communication: Her vælger du, hvilken kommunikation der skal anvendes, når formularen udfyldes. Læs mere om det i vores guide: Forstå communication

  • Amount: Aftalens beløb. Beløbet angives inkl. evt. moms. (se nedenfor). En agreement kan kun have ét beløb. 

  • VAT percentage: Her angiver du, om der er moms på beløbet eller ej. Hvis I eksempelvis er fritaget for moms, skrives der 0, eller hvis I betaler moms, skriver I i stedet 25. Skriv kun tal (ikke %) i feltet. 

  • Purpose accounting Code: Her kan du ændre den formålskode, der kan være med til at hjælpe jeres bogholderi med at identificere betalinger på de forskellige formål. 

  • Payment required: Er betaling af aftalen påkrævet? Påkrævet betaling er et spørgsmål om retskrav. Hvis der eksempelvis er tale om et medlemskab, hvor medlemmerne får en modydelse, der kun er adgang til ved betaling, sættes Payment required til yes.

  • Tax-deductible: Er betaliger på denne aftale skattefradragsberettigede?