Indgående sms'er

Sådan opnår du indsamlingstilladelse til sms'er

Senest redigeret:

Sæt dig ind i Rammeaftalen

For at tage imod overtakserede sms'er skal du overholde Rammeaftalen, som er en aftale mellem de fire danske teleselskaber, der beskriver rammerne for, hvor meget man må opkræve, hvor ofte og hvilke krav du skal opfylde om informationer til donoren. 

Vi anbefaler derfor at stifte bekendtskab med følgende: 

Indsamlingstilladelse for donationer via sms

Det er også vigtigt, at du har indsamlingstilladelse for donationer via sms. Er du medlem af ISOBRO, skal du kun ansøge en gang for både sms og en ny shortcode. Er du ikke medlem, skal du ansøge hvert år og for hvert keyword, du ønsker at bruge.

Sådan ansøger du

Start med at hent vores ansøgning i bunden af denne guide: "Appendix-5_Application-for-colletion.pdf". Du udfylder dernæst ansøgningen, og når det er gjort, sender du den underskrevet tilbage til os. Derefter sørger vi for at sende ansøgningen ind.

Hjælp til udfyldning af ansøgning

I din ansøgning skal du bl.a. tage stilling til følgende områder:

  • Relevant collection type: Der skelnes mellem to typer af indsamling; en til donationer, hvor formålet er humanitært, og en til alle andre former for indsamling.
  • Is the collection Vat exempt: Er du fritaget for at skulle betale moms af indsamlingsbeløbene? Hvis din organisation er en NGO, skal du sætte kryds ved "ja". 
  • Is the collection combined with a competition: Hvis du laver en kampagne på keywordet, skal du sætte kryds ved "ja".
  • Is the collection combined with a competition in a nationwide radio or tv program? Hvis du laver en national indsamling på TV eller radio, bedes du tage fat i os med det samme, da ansøgningsprocessen tager mere end to måneder.
  • Collection starting date: Hvornår starter indsamlingen? 
  • Collection stop date: Hvornår slutter indsamlingen? Du kan højst sætte den 1 år frem. Er I medlem af ISOBRO, skal I stadig kun ansøge en gang. 
  • Shortcode: Benytter du OnlineFundraisings sms-service er det enten 1217, 1416 eller 1962. Spørg endelig, hvis du er i tvivl.

Du kan være berettiget til at få sænket det tranksaktionsgebyr, som 4T tager for en overtakseret sms. Dette gør sig gældende, hvis dit keyword bruges til at tage imod donationer for en humanitær organisation. I så fald vil en ansøgning nedbringe transaktionsomkostningerne fra 14% og ned til 3%.