Indgående sms'er

Sådan opsætter du svarbeskeder uden betaling

Senest redigeret:

1. Opret en ny kampagne

Først går du til SMS Inbound -> Campaigns -> Create new campaign

2. Vælg et navn til kampagnen

Dernæst vælger du et navn til din kampagne. Navnet vil kun optræde på listen, som du finder under Campaigns, og det vil dermed ikke være synligt for vedkommende, der sender sms'en.

sms_campaign_message.png3. Vælg type svarbesked

Vælg, hvilken type svarbesked du ønsker at oprette under punktet Select service: Her vælger du Message.

4. Indsæt din svartekst

I området Succesful reply message skriver du teksten, som skal sendes tilbage, når dit keyword bliver brugt. Det lille tal i nederste hjørne af firkanten angiver, hvor mange karakterer du har brugt og dermed, hvor mange sms'er der bliver sendt afsted. Hver sms er delt op i 160 tegn, men du kan skrive et ubegrænset antal tegn.

sms_campaign_message-successful.png

4.1. Indsæt variabler

Du har mulighed for at sætte forskellige variabler ind i din tekst.

  • [phone] - donors telefonnummer

  • [amount] beløbet på betalingen

  • [url] - den url som defineres nedenfor

  • [keyword] - dit valgte keyword

  • [channel] - din shortcode

4.2. Opret en URL

Ønsker du at indsætte en url i beskeden (eksempelvis til en formular) kan du indtaste den her. I selve tekstbeskeden indsætter du i så fald variablen: [url].

4.3. Send en test

Du har mulighed for at teste beskeden. Indtast dit telefonnummer og tryk Send test. Vær opmærksom på, at du ikke skal indtaste landekode (+45 eller 0045).

4.4. Forkort din URL

Dette felt kan du bruge, hvis du indsætter et link i din besked.

sms_campaign_message-shortenerservice.png
  • Do not shorten: Hvis ikke du ønsker, at linket skal forkortes
  • Use giiv.dk: Vises eksempelvis sådan https://giiv.dk/7w3u6g, hvor tegnene efter "/" bliver autogenereret og indeholder dit link
  • Use kortl.ink: Er i stil med ovenstående og forkorter linket med tal og bogstaver: https://kortl.ink/r3eyr7 

Du kan kun bruge denne funktion, hvis dit link indsættes i boksen: URL with variable 

5. Opret metadata

Ønsker du at knytte noget ekstra data til dit CRM-system, kan du tilføje metadata. 
Et eksempel på metadata kan være: Key: Kampagne Value: vinterkampagne2022. Det er dermed ekstra data, du ønsker at tilknytte. Personen, der sender sms'en, kan ikke se denne data.

sms_campaign_message-metadata.png

6. Gem kampagnen

Til sidst er der kun tilbage at trykke Create for at oprette kampagnen (eller Update hvis du laver ændringer).

Hvis det er en ny kampagne, skal du nu ind i dit keyword og vælge denne kampagne. 
Dette er beskrevet i vores guide til reservation af nyt keyword

sms_campaign_message-create.png