Indgående sms'er

Sådan opsætter du kampagner uden svarbesked

Senest redigeret:

Kampagner uden svarbeskeder kan f.eks. bruges til at få data ind i dit CRM-system via metadata. Hvis du ønsker, at dine givere/medlemmer selv skal indtaste informationerne, anbefaler vi at oprette en kampagne med svarbesked.

1. Opret en ny kampagne

Først går du til SMS Inbound -> Campaigns -> Create new campaign

2. Vælg et navn til kampagnen

Dernæst vælger du et navn til din kampagne. Navnet vil kun optræde på listen, som du finder under Campaigns, og det vil dermed ikke være synligt for vedkommende, der sender sms'en.

sms_campaign_message.png

3. Vælg type svarbesked

Vælg, hvilken type svarbesked du ønsker at oprette under punktet Select service: Her vælger du No response.

4. Tilføj metadata

Ønsker du at knytte noget ekstra data til dit CRM-system, kan du tilføje metadata. 
Et eksempel på metadata kan være: Key: Kampagne Value: vinterkampagne2022. Det er dermed ekstra data, du ønsker at tilknytte. Personen, der sender sms'en, kan ikke se denne data.

sms_campaign_message-metadata.png

5. Gem kampagnen

Til sidst er der kun tilbage at trykke Create for at oprette kampagnen (eller Update hvis du laver ændringer).
Hvis det er en ny kampagne, skal du nu ind under dit keyword og vælge denne kampagne. Dette er beskrevet i vores guide til reservation af nyt keyword
sms_campaign_message-create.png