Formularbygger

Tilpasning af embed script til forudfyldning af formular

Senest redigeret:

Denne guide giver dig tips og tricks til, hvad du kan gøre med det script, du har indlejret på din hjemmeside. Du kan f.eks. forudvælge et specifikt beløb, betalingsmiddel, projekt m.m. uden donoren selv skal klikke på det. 

Sådan gør du 

Når du tilpasser scriptet, skal du indsætte den relevante data før: "</div>", som lukker din indlejringskode. Ellers har rækkefølgen ingen betydning for det samlede script. 

Hvis du f.eks. ønsker at forudvælge et beløb til 100 kroner, skal den tilføjede kode være: data-amount="100".

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-amount="50" data-form="3949">
</div>

 

Liste med med forklaring 

 • Beløb: data-amount="100"
  Forudsætningen er, at du enten har tre beløb (hvor et af dem er 100) eller at du ikke har angivet noget beløb og derfor lader det være åbent for indtastning. 

 • Purposes/projekter: data-purpose="1"
  Har du angivet flere formål/Purposes i formularen (læs evt. mere her), men ønsker at forudvælge et af dem, kan du styre dette med data-purpose. Nummeret refererer til rækkefølgen i formularen. Hvis du f.eks. har tre medlemskaber i følgende rækkefølge: 1: Veteran, 2: Senior, 3: Junior, vil data-purpose="1" forudvælge Veteran. 

  Hvis du har angivet et beløb på din purpose, vil dette blive valgt "først". Ønsker du, at dine purposes angiver beløbet, anbefaler vi at sætte feltet i formularens Input type til Number

 • Betalingsmetode: pre_paymentMethod=Recurring
  Som en del af formularopsætningen kan du styre rækkefølgen for, om det er enkeltbetaling eller fast træk. 

  Enkeltbetaling = pre_paymentMethod=Single
  Fast betaling = pre_paymentMethod=Recurring

 • Betalingsmiddel: data-paymentMethodType="Card"
  Ligesom med valg af betalingsmetode kan du styre rækkefølgen for dine betalingsmidler.

  Alle betalingskort = data-paymentMethodType="Card"
  Alt fra MobilePay = data-paymentMethodType="MobilePay"
  Betalingsservice = data-paymentMethodType="Betalingsservice"
   
 • Frekvens = data-recurringFrequency="monthly"
  Indstiller du frekvens som en del af indlejringen, kan du ved at skjule feltet i formularen få den til at syne af mindre og dermed have en mere overskuelig formular. 

  Månedligt = data-recurringFrequency="monthly"
  Seks gange årligt = data-recurringFrequency="hexannually"
  Kvartalsvis = data-recurringFrequency="quarterly"
  Tre gange årligt = data-recurringFrequency="triannually"
  Hvert halve år = data-recurringFrequency="biannually"
  Årligt = data-recurringFrequency="yearly"
   
 • Start af aftale: data-recurringStart="now"
  Hvis du ønsker, at donor selv skal vælge startsdatoen for aftalen kan nedenstående bruges.

  Omgående = data-recurringStart="now"
  Valgfri = data-recurringStart="custom"
  Opkrævning omgående samt d. 1. i måned og fremefter = data-recurringStart="now_and_first"

  Den 1. i næste måned = data-recurringStart="first" 

 • Lav dit eget = Brug Reference-feltet
  Hvis du har lavet dit eget felt og f.eks. ønsker, at der skal indtastes noget, som er skjult for dem, der ser formularen, har du mulighed for at lave et skjult felt i formularen og bruge referencen.

  kampagne_id.pngPå ovenstående billede vil du via: data-internt-kampagne-id="vinter2020" kunne udfylde det skjulte felt med noget special data.

 • Lås valget = data-lock="1"
  Hvis dette indsættes, vil de felter, du har indstillet på via scriptet, ikke være mulige at rette på. Det kunne eksempelvis være, at du har sat et beløb via amount, og ikke ønsker at de skal rette det. 

Hvem overruler hvem?

Hierarkiet for, hvilken metode, der har størst værdi er således: 

 • Embed script: Overruler dybe links
 • Dybe links: Bestemmer over formularen. Læs mere om dem her
 • Din formular: Har alle indstillingerne

Samlet eksempel

I dette eksempel ønsker vi, at der skal betales 75 kroner med MobilePay, som opkræves halvårligt. Vi tagger det med vores interne kampagne id vinter2020. Det vil dermed se ud på følgende måde:.

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-paymentMethodType="MobilePay" data-amount="75" data-recurringFrequency="biannually" data-internt-kampagne-id="vinter2020" data-form="3949">
</div>


Tips & tricks

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan du tilpasser dit script. Et forslag kunne være, at du kun brugte én formular til flere kampagner for at skjule de felter, du har ændret via data

Hvordan kan det bruges i praksis?

Lad os tage et eksempel, hvor du har to kampagner i gang via noget trykt materiale. Du har fået lavet nogle lette url-adresser (eller måske en QR-kode). 

Kampagne A henvender sig til enkeltbetaling med MobilePay-betaling.
Kampagne B henvender sig til en fast månedlig betaling med Betalingsservice. 

De to kampagner skal kommunikeres på hver deres måde og har derfor hver deres url-adresse. Her kan samme formular bruges, da vi ved hjælp af tilpasningerne justerer, hvordan donor skal betale.

Sådan gør vi

Kampagne A har url-adressen www.JeresSide.dk/opstart med en tilpasning til embed script, der angiver betalingsmetoden til MobilePay og betalingstypen til enkeltbetaling. I dette eksempel antager vi, at Purpose-valget skal være 1. 

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-paymentMethodType="MobilePay" data-paymentType="Single" data-purpose="1" data-form="3949">
</div>

 

Kampagne B har url-adressen www.JeresSide.dk/medlem , men her har vi brug for Betalingsservice, månedlig betaling, et starttidspunkt og måske et andet formål. 

<div id="fund" data-of="JeresNavn.onlinefundraising.dk" data-paymentMethodType="Betalingsservice" data-paymentType="Recurring" data-recurringFrequency="monthly" data-recurringStart="first" data-purpose="2" data-form="3949">
</div>

 

Der er følgende to måder at indstille formularen til vores eksempel ovenfor: 

 1. Du skjuler betalingsmetoden, men har alle betalingsmetoder slået til.
 2. Du angiver i formularen, hvilke betalingsmidler (under payment method type icons), du ønsker. Betalingsservice er altid slået til automatisk. 

Hvis du vælger mulighed 2, er det ikke nødvendigt at angive betalingsmetoden som en del af scriptet.


Da vi bruger én formular til flere ting, vil ændringerne ramme alle kampagnerne. Husk altid at teste, inden du skjuler noget i formularen.


Ofte stillede spørgsmål

 • Min ændring slår ikke igennem på formularen 
  • Tjek om du har slået det til i opsætningen af formularen. Hvis du f.eks. prøver at forudvælge årlig opkrævning, men kun har månedlig opkrævning slået til i formularen.
  • Tjek om du har været opmærksom på store/små bogstaver.

 • Hvordan får jeg data fra Multiselect?
  • Det er ikke muligt at hente dataen fra et felt, som har multiselect.