Formularbygger

Dybe links til forudfyldning af formular

Senest redigeret:

Denne guide giver dig tips og tricks til, hvordan du med få tilføjelser i url-linket kan forudfylde en formular. Ønsker du at ændre indlejringsscriptet i din formular, kan du læse guiden: Tilpasning af embed script til forudfyldning af formular.

Sådan gør du

Du laver dine tilføjelser i slutningen af det link, som leder hen til siden med din formular. Hvis du f.eks. vil forudfylde formularen med 100 kroner, ser det ud på følgende måde:

https://www.JeresUrl.dk/tilFormularen/?pre_amount=100

Ønsker du at tilføje mere end et parameter, kan du blot tilføje et "&"-tegn efter det første parameter. 

I følgende eksempel tilføjer vi en årlig frekvens til de 100 kroner.

https://www.JeresUrl.dk/tilFormularen/?pre_amount=100&pre_recurringFrequency=yearly


Liste med forklaringer 

Nedenfor finder du en liste over de mest almindelige parametre, du kan ændre på. Længere nede finder du også måden, hvorpå du kan forudfylde et felt, som du selv har lavet.

Persondata

Hvis din formular har følgende felter, vil de kunne udfyldes. Følgende er de mest almindelige felter:

 • Fulde navn: pre_name=Fornavn Mellemnavn Efternavn
  Dette bruges, hvis du kun har ét felt til at angive navn. Ellers vil du primært bruge de to felter nedenfor.

 • Fornavn: pre_firstName=Fornavn
  Denne og nedenstående bruges sammen, hvis Input Type f.eks. er First- and lastname. 

 • Last name: pre_lastName=Efternavn
  Se ovenstående.

 • Forretnings- eller virksomhedsnavn: pre_businessName=Virksomhed

 • E-mail: pre_email=navn@foreningsnavn.dk

 • Eksternt ID: pre_externalId=123qwerty
  Kan evt. være brugt af CRM-system som "medlemsnr."
   
 • Telefon: pre_phone=12345678
  Tlf.nr. kan skrives med "45" foran, men ikke plustegn.

 • Fødselsdag: pre_birthDate=1900-02-25
  Uden CPR-nr. og skrives som dato yyyy-mm-dd
  Obs. sættes input felt til date, sikres en ensartethed for dataen der indlæses. 

 • Fulde CPR nr.: GDPR-mæssigt er dette ikke ansvarligt.
   
 • Business ID - CVR nr.: pre_businessCode=37273457
  CVR nr. henter automatisk informationer fra CVR API

 • Adresse: pre_address=Finsensvej 6, 2 tv
  Du kan indsætte både mellemrum og specialtegn. 

 • Postnr.: pre_postCode=2000 

 • By: pre_city=Frederiksberg
 • Landekode: pre_countryCode=dk
  Landekoden består af 2 bogstaver. Se evt. denne liste under Alpha-2 code

 • Kontakttype: pre_contactType=individual
  Der findes pt. to kontakttyper hos os:
  • Privat = individual
  • Erhverv = business

Transaktioner 

 • Beløb: pre_amount=100
  Forudsætningen for denne er, at du enten har 3 beløb, hvor en af dem er 100, eller at beløbsfeltet er åbent for at indtaste et valgfrit (hvor du altså ikke har angivet nogle)

 • Purposes/projekter: pre_purpose=1
  Har du angivet flere purposes i formularen , men ønsker at have én forudvalgt, kan du med pre_purpose styre dette. Nummeret refererer til rækkefølgen i formularen.

  Det vil sige at hvis du har 3 medlemskaber i følgende rækkefølge: 1: Veteran, 2: Senior, 3: Junior, vil pre_purpose=1 forudvælge Veteran. 

  Hvis du har angivet et beløb på din purpose, vil dette blive valgt "først", da det har størst værdi*. Ønsker du at dine purposes angiver beløbet, vil vi anbefale at sætte feltet i formularens Input type for beløb, til number. 

 • Betalingsmetode: pre_paymentType=Recurring
  Som en del af formular opsætningen, vil du kunne styre rækkefølgen for om det er enkelt betaling eller gentagne træk. Men hvis du laver en formular hvor valget af dette er skjult (mere under tips og tricks), vil disse kunne bruges:  
  • Enkelt betaling = pre_paymentType=Single
  • Fast betaling = pre_paymentType=Recurring

 • Betalingsmiddel: pre_paymentMethodType=Card
  Som en del af formular opsætningen vil du kunne styre rækkefølgen for dine betalingsmidler. Denne kode vil bestemmer du hvad der skal være valgt, på tværs af rækkefølgen.
  • Alle betalingskort = pre_paymentMethodType=Card
  • Alt fra MobilePay = pre_paymentMethodType=MobilePay
  • Betalingsservice = pre_paymentMethodType=Betalingsservice

 • Frekvens: pre_recurringFrequency=monthly
  Indstiller du frekvens som en del af indlejringen, kan du ved at skjule feltet i formularen få den til at syne af mindre og dermed have en mere overskuelig formular.
  • Månedligt = pre_recurringFrequency=monthly
  • Seks gange årligt = pre_recurringFrequency=hexannually
  • Kvartalsvis = pre_recurringFrequency=quarterly
  • Tre gange årligt = pre_recurringFrequency=triannually
  • Hvert halve år = pre_recurringFrequency=biannually
  • Årligt = pre_recurringFrequency=yearly

 • Start af aftale: pre_recurringStart=now
  Som regel er det ikke noget der bliver præsenteret, men hvis I ønsker at man selv kan vælge, kan nedenstående bruges.
  • Omgående = pre_recurringStart=now
  • Valgfri for giver/medlem = pre_recurringStart=custom
  • Valgfrit for jer, du sætter en start dato = &pre_recurringStart=yyyy-mm-dd
  • Opkrævning omgående samt d. 1. i måned og fremefter = pre_recurringStart=now_and_first
  • D. 1. i næste måned = pre_recurringStart=first
 • Udløb for af aftale: pre_recurringExpiration=yyyy-mm-dd
 • Lås valget = pre_lock="1"
  Hvis dette indsættes, vil de felter du har indstillet i din url, ikke være muligt at rette på. Det kunne eksempelvis være at du har sat et beløb via amount, og ikke ønsker at de skal rette det.

 • Skift betalingsmiddel = change_payment_method={subscriptionGuid}
  I kombination med denne guide: Change Payment Method kan du ved hjælp af denne url: change_payment_method={subscriptionGuid} indsætte et subscriptionGuid og sende linket til giver/medlem.

Brug dit eget felt

 • Lav dit eget = Brug reference feltet
  Hvis du har lavet dit eget felt, og eksempelvis ønsker at der skal indtastes noget som er skjult for dem der ser formularen. Kan du lave et skjult felt i formularen og bruge referencen. Se eksempel under billedet.

  kampagne_id.png
  Ovenstående billede, vil du via: pre_internt-kampagne-id=vinter2020 kunne få udfyldt det skjulte felt med jeres kampagne. Dette eksempel vil udfylde feltet med Vinter2020

Hvem overruler hvem?

Hierarkiet for hvilken metode, der har størst værdi er således: 

 • Embed script, overruler dybe links. Læs mere om det her.
 • Dybe links, bestemmer over formularen.
 • Din formular, har alle indstillingerne. 

 

Samlet eksempel

I dette eksempel ønsker vi, at der skal betales 75 kroner med MobilePay, som opkræves halvårligt. Vi tagger det med vores interne kampagne id vinter2020. Det vil dermed se ud på følgende måde:.

https://www.JeresUrl.dk/tilFormularen/?pre_paymentMethodType=MobilePay&pre_amount=75&pre_recurringFrequency=biannually&pre_internt-kampagne-id=vinter2020

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Min ændring slår ikke igennem på formularen 
  • Tjek om du har slået det til i opsætningen af formularen. Det kan f.eks. være, hvis du prøver at forudvælge årlig opkrævning, men kun har månedlig opkrævning slået til i formularen.
 • Hvordan får jeg data fra Multiselect?
  • Det er ikke muligt at hente dataen fra et felt, som har multiselect. 
 • Kan jeg skjule feltet og samtidig forudfylde det?
  • Ja, så længe det findes i formularopsætningen, vil du kunne have indflydelse på det. Vi anbefaler altid at teste.