Få hjælp

Oplysninger til Skattestyrelsen i forbindelse med fradragsberettigede gaver

Senest redigeret:

Har du modtaget et brev fra Skattestyrelsen?

Skattestyrelsen har sendt et brev ud til en række udvalgte organisationer, hvor de beder om at dokumentere indberetninger fra det seneste år efter §8A og/eller §12. Hvis du er en af dem, er du måske i tvivl om, hvilke informationer du skal sende.

Vi har været i kontakt med Skattestyrelsen og har efter et godt møde med dem et forslag til, hvordan du kan strukturere den data, de har efterspurgt, så den er fyldestgørende. 

Hvilken data skal de bruge?

Den information Skattestyrelsen efterspørger, er information, du kan finde gennem en eksport i Onlinefundraising – under forudsætning af, at det du indberetter, kun indeholder donationer fra OnlineFundraising.

I brevet fra Skattestyrelsen skriver de følgende:

"Vi vil gerne anmode jer om, at dokumentation for hvert enkelt kontrolforhold bliver dokumenteret og fremsendt som selvstændige filer med kontrol-ID ’et som filtitel fx ”PA01 0123456789.filformat”. Hvis et kontrol-ID fylder flere filer, så navngives filerne med et fortløbende nummer i filtitlen fx ”PA01 0123456789-01.filformat”

Et kontrolforhold svarer til en enkeltperson. Det betyder, at du skal lave en fil for hvert CPR-nummer, du har indberettet. Filen kan f.eks. være en Excel-fil, hvor hver linje indeholder en betaling, som indgår i den sum, du har indberettet for personen. Linjen kan bestå udelukkende af data fra OnlineFundraising.

Vi foreslår, at du laver fire kolonner med følgende data:

  1. Betalingsdatoen (charged TS)
  2. Gavebeløbet (amount)
  3. Navn på bidragsyderen (contact name)
  4. Bidragsmodtageren (bankkontoen, hvor pengene er gået ind efterfølgende)

Det er ikke nødvendigt at sende hverken Betalingsservice-filer, transaktions-ID eller bankudtog.

Har du nogen spørgsmål? Så er du altid velkommen til at skrive til os på support@onlinefundraising.dk