Formularbygger

Introduktion til formularens formål (Purposes)

Senest redigeret:

Når du modtager betalinger for donationer, faste aftaler eller løbende medlemskaber, er det vigtigt at holde styr på, hvad pengene går til, hvordan de skal bogføres, og hvilken kommunikation betaler skal modtage. Til det formål bruger vi Purposes. Denne artikel hjælper dig med at forstå, hvordan du bruger Purposes, og giver dig tips og tricks til at få mest muligt ud af funktionerne.

Der finder du Purposes

Purposes er en funktion, du finder under Form Builder i menuen. Under hver formular finder du området Purposes, hvor du definerer formålene for den pågældende formular

Purposes intro.png

Et eller flere purposes?

For hver formular skal du definere mindst ét formål (purpose). Det er en beskrivelse af, hvad pengene skal gå til. Er det et medlemskab, en donation (enkelt/løbende), eller er midlerne øremærket til et bestemt formål? Formålet hænger altså uløseligt sammen med bogføringen af de indkomne midler, og dermed også med hvordan de efterfølgende tænkes brugt. 

En formular kan godt have flere formål. Det kan fx være en medlemsformular, hvor der er forskellige typer medlemskab (fx enkeltperson, familiemedlemskab, pensionist, studerende). Her vil der være forskel på beløb, men måske også på de rettigheder, det pågældende medlem har. Det purpose, som tilknyttes ved oprettelse, vil dermed kunne skelne klart mellem medlemskabstyper. Det letter den efterfølgende databehandling og bogføring.

Tilpasning af kommunikation baseret på formål

Når en formular har flere formål, kan du tilpasse kommunikationen til hvert enkelt formål. Har formularen flere purposes tilknyttet, kan du altså differentiere den efterfølgende kommunikation, så den passer til formålet. Eksempler kan være:

  • Major donor vs øvrige donorer: Store donatoner kan tildeles et særligt formål
  • Årlige betalere vs månedlige: Årlige får en kvittering, mens månedlige ikke gør
  • Patienter vs pårørende: Patienter får links til en type guides og rådgivning, mens pårørende opfordres til at støtte organisationen på anden vis

Hvis du opretter flere formål på samme formular, skal du indtil videre kontakte support for at få hjælp til logikken bagved. Opsæt derfor formularen som normalt, definer ønskede formål og kontakt os derefter.

Hvis der er flere formål i formularen, kan du vælge hvilket formålet som skal vises som default, hvis du fx linker til formularen fra en e-mail eller anden hjemmeside. Du kan blive klogere på dybe links i artiklen her.

Overordnet guide til opsætning af formål i din formular

Få vores detaljerede vejledning til, hvordan du opsætter formål i din formular. Læs vores guide til opsætning af formål i din formular.

Har du spørgsmål til Purposes? Så skrive til os på support@onlinefundraising.dk.