Hændelser

Ændring i håndtering af ePay betalinger

Senest redigeret:

Vi har d. 18. april 2024 desværre implementeret en ændring i vores håndtering af betalinger via ePay før den nødvendige varsling af både organisationer og integratorer, hvilket vi beklager dybt.

I midten af april samlede vi opgaver til bunke mellem to større udviklingsprojekter for at rette mindre fejl og optimere forskellige dele af vores systemlandskab. Desværre blev nævnte ændring i håndteringen af ePay inkluderet uden den nødvendige forståelse af implikationerne for bogholderiet, hvilket vi erkender er ubelejligt og burde være fanget.

Du kan finde en kort beskrivelse af udgivelsen i vores Release Notes:
https://feedback.onlinefundraising.dk/announcements/holtasoley-11-release-notes

Ændringen har baggrund i vores håndtering af betalingsgateways, hvor vi oplyser den givne gateway et unikt ordrenummer, som resulterer i et unikt transaktionsnummer efter gennemført betaling. Dette sikrer, at pengene stemmer overens ved forespørgsel og udfald. I forbindelse med supportopgaver i 2023 opdagede vi, at vi både registrerede vores ordrenummer og ePay’s transaktionsnummer som transaktionsnummer, hvilket reducerede vores evne til at kontrollere forespørgsel og udfald. Dette var hvad vi stilede mod at rette.

Vi beklager ulejligheden dette har medført, og stiller os til rådighed i form af nærmere opklaring.

Ligeledes arbejder vi på at få et mere robust setup til at gøre integratorer og andre væsentlige interessenter opmærksomme på sådan ændringer.

De bedste hilsner
Stephan

 


OPDATERING 2024-07-16

Vi har siden arbejdet på at afhjælpe situationen, men det har dog vist sig at være en mere omfattende opgave end først antaget, og vi har derfor besluttet at rulle ændringen tilbage pr. 1. august 2024.

Det betyder, at du fra og med den 1. august vil finde ePay's Order ID som tidligere. De ePay-betalinger, der er gennemført i mellemtiden, vil forblive uændrede for at undgå yderligere utilsigtede konsekvenser.

For at hjælpe dig bedst muligt vil vi levere fulde eksportfiler af dine betalingsdata, og du kan altid kontakte os på support@onlinefundraising.dk for spørgsmål eller afklaringer.

Vi beklager endnu en gang ulejligheden, og vi er i gang med at revidere vores procedurer, så vi undgår lignende situationer i fremtiden.

 


Uddybende eksempel på det problem der blev (forsøgt) løst

For langt de fleste betalinger stemmer forespørgsel og udfald overens, men supportopgaverne afslørede, at ePay i mindst ét scenarie kunne gennemføre to transaktioner på én ordre, hvilket vi ikke kunne identificere.

Scenariet er som følger
En person ser et opslag på et socialt medie via en smartphone og motiveres til at donere ved at klikke på opslagets link. Linket åbnes i det sociale medies interne browser, hvor en formular udfyldes og fører personen til ePay’s betalingsvindue. Herefter bliver personen bedt om at validere med Strong Customer Authentication (SCA) via en ekstern app som MitID eller MobilePay. Betalingen gennemføres, uanset om personen vender tilbage til det sociale medie.

Problemet opstår, hvis personen mere end 24 timer senere vender tilbage til det sociale medie, som genåbner den interne browser og opfrisker betalingssessionen, hvilket fører til ePay’s betalingsvindue med samme ordrenummer som tidligere. Hvis betalingen gennemføres igen, optræder der hos ePay to transaktioner relateret til én såkaldt ordre i OnlineFundraising. Dette forhindrer ePay normalt, men kun indenfor de første 24 timer, så scenariet er stærkt begrænset, men reelt.

Der findes andre måder at forhindre dette scenarie på, men vores første udfordring var vores manglende evne til at identificere omfanget, hvilket var indfaldsvinklen til ændringen der som nævnt påvirker de etablerede arbejdsgange i bogholderiet.

Indblik i data
Både OnlineFundraising's ordrenummer og ePay's transaktionsnummer er at finde af Payment via API, samt vores eksport-modul, udtrykt som følger:

{
"paymentGuid": "a863d62e-d53b-4651-9b7b-xxxxxxxxxxxx",
"...": "...",
"paymentMethodType": "Card",
"paymentGatewayProvider": "ePay",
"paymentGatewayReferenceId": "751ed606-c489-4e8c-93e7-xxxxxxxxxxxx",
"paymentGatewayTransactionId": "372939754", // ePay Transaction ID (previously OF Order ID)
"metaData": {
"card": {
"type": "Dankort",
"cardNumber": "457150XXXXXX7478",
"acquirer": "Nets/Teller",
"orderId": "421606428", // OnlineFundraising Order ID
"transactionId": "372939754" // ePay Transaction ID
}
}
}

 

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt