Telemarketing

Forudfyldning til Onboarding-kampagner

Senest redigeret:

URL-strukturen

Basisstrukturen for at linke til en kampagne er følgende:
https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={ guid }&externalLeadId={ unique lead ID }

{ guid } skal, som alle andre { } i eksemplerne udskiftes med en reel værdi. Denne værdi kommer typisk fra et andet system, såsom en telemarketing-dialer.

Med værdien indsat ser linket således ud:
https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7

Eksempel på alle standardfelter inkluderet: 
https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&pre_firstName=FLET&pre_lastName=FLET&pre_name=FLET&pre_msisdn=FLET&pre_email=FLET&pre_address=FLET&pre_address2=FLET&pre_postCode=FLET&pre_city=FLET&pre_countryCode=FLET&pre_nationalId=FLET&pre_birthDate=FLET&companyName=FLET&pre_businessCode=FLET&pre_externalId=FLET&product=FLET

Eksempel inkl. specifikke betalingsrelaterede info:
https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&pre_firstName=FLET&pre_lastName=FLET&pre_name=FLET&pre_msisdn=FLET&pre_email=FLET&pre_address=FLET&pre_address2=FLET&pre_postCode=FLET&pre_city=FLET&pre_countryCode=FLET&pre_nationalId=FLET&pre_birthDate=FLET&companyName=FLET&pre_businessCode=FLET&pre_externalId=FLET&product=FLET&pre_amount=FLET&pre_paymentMethodType=FLET&pre_scheduleType=FLET&pre_scheduleStartType=FLET&pre_scheduleStartWithOneOff=1


Påkrævede værdier

campaignGuid: peger hen på den kampagne, der onboardes til. Kampagnen er defineret af OF-kunden og har tilknyttet et bestemt workflow. 

externalLeadId
Nogle gange kan der opstå flere betalingsforsøg i forbindelse med samme emne/lead. For at skabe grundlag for bedre rapportering samles disse sessions under samme lead. Derfor skal ExternalLeadId altid udfyldes. 

Du afgør selv, hvad ID'et er. Du kan f.eks. bruge dit systems ID eller et medlemsnummer fra kunden.

SubscriptionGuid (Kun upgrade/winback)
SubscriptionGuid er krævet på kampagner, der benytter et upgrade workflow. Det gør det muligt at ændre på en eksisterende aftale på forskellig vis – f-eks. ved at skifte beløb eller betalingsmiddel.

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={ guid }&externalLeadId={ unique lead ID }?subscriptionGuid={ guid }

Udfyldning af kontaktdata

Følgende felter kan forudfyldes på alle kampagner, hvis du vælger at tilføje dem på kampagnens workflow. Felterne bruges til at forudfylde kontakten.

 • &pre_contactGuid (guid på en OnlineFundraising kontakt. Hvis denne udfyldes vil nye aftaler tilføjes den eksisterende kontakt i OnlineFundraising)
 • &pre_firstName
 • &pre_lastName
 • &pre_name
 • &pre_msisdn (telefonnummer)
 • &pre_email
 • &pre_address
 • &pre_address2
 • &pre_postCode
 • &pre_city
 • &pre_countryCode
 • &pre_nationalId (CPR-nr.)
 • &pre_birthDate
 • &companyName
 • &pre_businessCode
 • &pre_externalId (vær opmærksom på, at dette felt kan være i brug. Dobbelttjek med OF-kunde, inden du benytter den til nye formål).


Et eksempel:
Sådan vil en fuld URL til en specifik kampagne med forudfyldt lead ID og fornavn se ud:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={ guid }&externalLeadId={ unique lead ID }&pre_firstName={ first name }

Udfyldning af metadata

Onboarding gør det muligt for OF-kunden at få yderligere information – ud over den OnlineFundraising skal bruge. Denne data kaldes metadata og er derfor unikt oprettet af kunden selv. 

Det er stadig muligt at forudfylde dem ved at kende deres navn. Det findes i kampagnes workflow.

Onboarding.png

Ovenstående felt udfyldes således: &pre_source= { værdi }

Et eksempel med nyhedsbrev:

onboarding-newsletter.png
Tilføjelsen på linket vil se sådan ud: &pre_nyhedsbrev=Nej
Pre_"Save as"
="èn af dine valgmuligheder" skrevet på samme måde (store/små bogstaver), som du har i Value-feltet.

Udfyldning af produkter og betalingsinfo

Kampagnens workflow indeholder et antal produkter, som kan vælges. Dette forudfyldes ved at angive det nummer, produktet har i workflowet.

Eksempel på typisk opsætning 

Onboarding.png

 • &product={ number of product on the workflow }

Produkter kan være fuldt defineret i forvejen i forhold til frekvens, starttidspunkt og beløb. Alt, der ikke er foruddefineret af workflowet, kan forudfyldes:

 • &pre_amount={ amount } (beløb)
 • &pre_purposeAccountingCode={ purposeAccountingCode }
 • &pre_paymentMethodType=[Test,Card,MobilePay,Betalingsservice] (forudvalgt betalingsmiddel)
 • &pre_scheduleType=[Monthly,Quaterly,Halfyearly,Yearly] (frekvens)
 • &pre_scheduleStartType=[now, first, custom] (tidspunkt for start af aftale)
 • &pre_scheduleStartWithOneOff=1 (hvis der ønskes en straksbetaling, uanset starttidspunkt for betalingsaftale)

Bemærk, at for at disse værdier kan forudfyldes, skal de være valgt som mulige i workflowet.

Ønsker du at forudvælge starttidspunkt med en valgfri dato, skal du benytte følgende:

 • &pre_scheduleStartType=now
 • &pre_scheduleStartCustomDate={ yyyy-mm-dd }

Yderligere muligheder for valg af frekvens (bruges oftest ikke)

 • &pre_scheduleEveryOther=[1-24]
 • &pre_scheduleCalendarUnit=Month
 • &pre_scheduleFixedDay=[1-28]
 • &pre_scheduleBaseTier=[1-12]

Betalingsservice
Betalingsservice er et unikt scenarie i Onboarding, da der findes flere måder at håndtere det på. Vær derfor opmærksom på, hvordan det er sat op for hver enkelt kunde.

Skulle du ønske at opsamle reg. og konto.-nr. andetsteds (anbefales ikke), kan de forudfyldes på følgende parametre.

 • &pre_sortCode={ sort code }
 • &pre_accountNumber={ account number }

Et eksempel:

Sådan vil en fuld URL med til en specifik kampagne med forudfyldt lead id, produkt nummer 3 og et beløb på 100 kroner se ud i URL-adressen:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={ guid }&externalLeadId={ unique lead ID }&product=3&pre_amount=100

Udfyldning af aktions i Upgrade-kampagne

Alle actions i Upgrade kan forudfyldes via deres parametre:

 • &action=[AgreementUpdate,CreateAddOn,ChangePaymentMethod,SubscriptionActions]


Et eksempel
Sådan vil en fuld URL med til en specifik kampagne med forudfyldt subscription, der er sat til at skifte betalingsmetode til Betalingsservice, hvor reg. nr. er sat til 1234 og konto nr. er sat til 1234567890 se ud i URL-adressen:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={ guid }&subscriptionGuid={ guid }&action=ChangePaymentMethod&pre_paymentMethodType=Betalingsservice&pre_sortCode=1234&pre_accountNumber=1234567890

 

Linket virker ikke - hvad gør jeg? En række typiske fejl

Tjek følgende, hvis du oplever, at Onboarding ikke virker med din URL.

1. Udfyld eller fjern VALUE og [] værdier i URL'en.

Parametre som f.eks. &pre_paymentMethodType=[Test,Card,MobilePay,Betalingsservice] indeholder alle gyldige værdier såsom Test, Card osv. I din endelige URL skal du fjerne hele parametret, hvis du ikke ønsker at forudfylde det eller definere hvilken værdi du ønsker.

Korrekt brug:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7

eller

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&pre_paymentMethodType=Betalingsservice

2. Tjek for specialtegn

Den endelige URL må ikke indeholde tegn såsom % [ ] ( ) . , eller mellemrum.
Hvis URL'en indeholder nogle af disse tegn, har du formentligt enten ikke renset URL'en som foreslået i punkt 1 eller også indsætter dit system (f.eks. dialer) data, der indeholder disse tegn. Tjek om du selv kan få dataen tilpasset eller tag kontakt til OnlineFundraising eller dialeren.

3. Virker stadig ikke

Hvis du stadig ikke kan få det til at virke så send en mail til support@onlineFundraising.dk sammen med din URL. Så hjælper vi dig med at finde problemet.

Video-gennemgang

I denne video gennemgang viser vi, hvad bureauet skal gøre for at linke til Onboarding:


Derudover har vi også denne gennemgang der viser, hvordan det ser ud, når betalingerne afsluttes: