Onboarding Agency

Forudfyldning til Onboarding kampagner

Senest redigeret:

Er du ny til Onboarding kan du med fordel starte her: Ny til Onboarding?

Genveje til denne guide

Linket virker ikke - hvad gør jeg? En række typiske fejl


 

Introduktion til URL strukturen

Basisstrukturen for at linke til en kampagne er:
https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={ guid }&externalLeadId={ unique lead ID }

{ guid } skal, som alle andre { } i eksemplerne, udskiftes med en reel værdi. Denne værdi kommer typisk fra et andet system, såsom en Telemarketing Dialer.

Med indsat værdi ser linket således ud:
https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7

Eksempel på alle standard felter inkluderet: 
https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&pre_firstName=FLET&pre_lastName=FLET&pre_name=FLET&pre_msisdn=FLET&pre_email=FLET&pre_address=FLET&pre_address2=FLET&pre_postCode=FLET&pre_city=FLET&pre_countryCode=FLET&pre_nationalId=FLET&pre_birthDate=FLET&companyName=FLET&pre_businessCode=FLET&pre_externalId=FLET&product=FLET

 

Eksempel inkl specifikke betalingsrelateret
https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&pre_firstName=FLET&pre_lastName=FLET&pre_name=FLET&pre_msisdn=FLET&pre_email=FLET&pre_address=FLET&pre_address2=FLET&pre_postCode=FLET&pre_city=FLET&pre_countryCode=FLET&pre_nationalId=FLET&pre_birthDate=FLET&companyName=FLET&pre_businessCode=FLET&pre_externalId=FLET&product=FLET&pre_amount=FLET&pre_paymentMethodType=FLET&pre_scheduleType=FLET&pre_scheduleStartType=FLET&pre_scheduleStartWithOneOff=1

 

Påkrævede værdier

campaignGuid
Campagnguid peger hen på den kampagne som der onboardes til. Kampagnen er defineret af OF kunden og har tilknyttet et bestemt Workflow

externalLeadId
Vores erfaring fortæller os, at der nogle gange kan opstå flere betalingsforsøg i forbindelse med samme emne/lead. For at skabe grundlag for bedre rapportering samles disse sessions under samme lead. Derfor skal ExternalLeadId altid udfyldes. 

Du afgør selv hvad ID'et er. Du kan fx. bruge dit systems ID eller et medlemsnr. fra kunden.

SubscriptionGuid (Kun upgrade/winback)
SubscriptionGuid er krævet på kampagner der benytter et upgrade workflow. Det muliggør at kunne ændre på en eksisterende aftale på forskellig vis, fx skift beløb eller betalingsmiddel.

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={ guid }&externalLeadId={ unique lead ID }?subscriptionGuid={ guid }

 


 

Udfyldning af kontaktdata

Følgende felter kan forudfyldes på alle kampagner, hvis OF-Kunden har valgt at tilføje dem på kampagnens workflow.

Følgende parametre kan bruges til at forudfylde kontakten.

 • &pre_contactGuid (guid på en OnlineFundraising kontakt. Hvis denne udfyldes vil nye aftaler tilføjes den eksisterende kontakt i OnlineFundraising.)
 • &pre_firstName
 • &pre_lastName
 • &pre_name
 • &pre_msisdn (telefonnummer)
 • &pre_email
 • &pre_address
 • &pre_address2
 • &pre_postCode
 • &pre_city
 • &pre_countryCode
 • &pre_nationalId (CPR-nr, hvis ønsket opsamlet selvom Betalingsservice ikke benyttes)
 • &pre_birthDate
 • &companyName
 • &pre_businessCode
 • &pre_externalId (vær opmærksom på at dette felt kan være i brug. Dobbeltcheck med OF-kunde inden den benyttes til nye formål).


Et eksempel:
Sådan vil en fuld url med til en specifik med forudfyldt lead id og Fornavn se ud:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={ guid }&externalLeadId={ unique lead ID }&pre_firstName={ first name }

 


 

Udfyldning af metadata

Onboarding muliggør det for OF-kunden at få yderligere information med end OnlineFundraising skal bruges. Dette kaldes metadata og er derfor unikt oprettet af kunden selv. 

Det er stadig muligt at forudfylde dem ved at kende deres navn. Det findes i kampagnes workflow.

Onboarding.png

Ovenstående felt udfyldes således: &pre_source= { værdi }


Et eksempel med nyhedsbrev:

onboarding-newsletter.png
Tilføjelsen på linket ville se sådan ud: &pre_nyhedsbrev=Nej
Pre_"Save as"
="èn af dine valgmuligheder" skrevet på samme måde (store/små bogstaver) som du har i Value feltet.   


Udfyldning af produkter og betalingsinfo

Kampagnens workflow indeholder et antal produkter som kan vælges. Dette forudfyldes ved at angive det nr produktet har i workflowet.

Eksempel på typisk opsætning 

Onboarding.png

 • &product={ number of product on the workflow }


Produkter kan være fuldt defineret i forvejen ift. frekvens, starttidspunkt og beløb. Alt, der ikke er foruddefineret af workflowet, kan forudfyldes:

 • &pre_amount={ amount } (beløb)
 • &pre_purposeAccountingCode={ purposeAccountingCode }
 • &pre_paymentMethodType=[Test,Card,MobilePay,Betalingsservice] (forudvalgt betalingsmiddel)
 • &pre_scheduleType=[Monthly,Quaterly,Halfyearly,Yearly] (frekvens)
 • &pre_scheduleStartType=[now, first, custom] (tidspunkt for start af aftale)
 • &pre_scheduleStartWithOneOff=1 (hvis der ønskes en straksbetaling, uanset starttidspunkt for betalingsaftale)

Bemærk, at for at disse værdier kan forudfyldes skal de være valgt som mulige i workflowet.


Ønsker du at forudvælge starttidspunkt med en valgfri dato skal følgende benyttes

 • &pre_scheduleStartType=now
 • &pre_scheduleStartCustomDate={ yyyy-mm-dd }


Yderligere muligheder for valg af frekvens (bruges oftest ikke)

 • &pre_scheduleEveryOther=[1-24]
 • &pre_scheduleCalendarUnit=Month
 • &pre_scheduleFixedDay=[1-28]
 • &pre_scheduleBaseTier=[1-12]

 

Betalingsservice
Betalingsservice er et unikt scenarie i onboarding, der der findes flere måder at håndtere det på. Vær derfor OBS på hvordan det er sat op for hver enkelt kunde.

Skulle du ønske at opsamle reg. og kontonr andet steds (anbefales ikke), kan de forudfyldes på følgende parametre.

 • &pre_sortCode={ sort code }
 • &pre_accountNumber={ account number }

Et eksempel:

Sådan vil en fuld url med til en specifik kampagne med forudfyldt lead id, produkt nummer 3 og et beløb på 100 dkk. se ud i url adressen. 

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={ guid }&externalLeadId={ unique lead ID }&product=3&pre_amount=100

 


 

Udfyldning af aktions i upgradekampagne

Alle aktions i Upgrade kan forudfyldes via deres parametre:

 • &action=[AgreementUpdate,CreateAddOn,ChangePaymentMethod,SubscriptionActions]


Et eksempel
Sådan vil en fuld url med til en specifik kampagne med forudfyldt subscription, der er sat til at skifte betalingsmetode til Betalingsservice, hvor Regnr. er sat til 1234 og kontonr. er sat til 1234567890 se ud i url adressen. 

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={ guid }&subscriptionGuid={ guid }&action=ChangePaymentMethod&pre_paymentMethodType=Betalingsservice&pre_sortCode=1234&pre_accountNumber=1234567890

 

Linket virker ikke - hvad gør jeg? En række typiske fejl

Check følgende hvis du oplever Onboarding ikke virker med din URL

1. Udfyld eller fjern VALUE og [] værdier i URL'en.

Parametre som fx &pre_paymentMethodType=[Test,Card,MobilePay,Betalingsservice] indeholder alle gyldige værdier såsom Test, Card osv. I din endelige url skal du fjerne hele parametret hvis du ikke ønsker at forudfylde det, eller definere hvilken værdi du ønsker

Korrekt brug:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7

eller

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&pre_paymentMethodType=Betalingsservice


2. Check for specialtegn

Den endelige URL må ikke indeholde tegn såsom % [ ] ( ) . , mellemrum 
Hvis URL'en indeholde nogle af disse tegn har du formentlig enten ikke renset URL'en som foreslået i punkt 1, eller dit system (fx dialer) indsætter data der indeholder disse tegn. Check om du selv kan få dataen tilpasset eller tag kontakt til Fundraisingbureauet eller dialeren.

 

3. Virker stadig ikke

Hvis du stadig ikke kan få det til at virke så send en mail til support@OnlineFundraising.dk og inkl. din url, så hjælper vi dig med at finde problemet.

 


 

Video gennemgang

I denne video gennemgang viser vi hvordan bureauet skal gøre for at linke til Onboarding:

 

 

Derudover har vi også denne gennemgang der viser hvordan det rent faktisk se ud når betalingerne afsluttes: