Onboarding – telemarketing og gadehvervning

Forudfyld information til Onboarding-kampagner

Senest redigeret:

Denne artikel er din vejledning til at forudfylde information via URL'er om kontaktpersoner, metadata og produkter i dine Onboarding-kampagner. 

URL-strukturen

For at forudfylde en formular skal du tilpasse den url, der leder hen til siden med din formular. Hvert felt, der skal være forudfyldt, skal tilføjes med en særlig syntax:

pre_feltnavn=værdi

Du laver dine tilføjelser i slutningen af det link, som leder hen til siden med din formular. Hvis du f.eks. vil forudfylde formularen med 100 kroner, ser det ud på følgende måde:

https://www.JeresUrl.dk/tilFormularen?pre_amount=1000

Ønsker du at tilføje mere end et parameter, kan du blot tilføje et "&"-tegn efter det første parameter. I følgende eksempel tilføjer vi en årlig frekvens til de 100 kroner.

https://www.JeresUrl.dk/tilFormularen?pre_amount=1000&pre_recurringFrequency=yearly

Basisstrukturen for at linke til en Onboarding-kampagne er følgende:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid={guid}&externalLeadId={unique lead ID}

Erstat værdierne i {} med faktiske værdier. Disse værdier er typisk angivet i OnlineFundraising, men de kan også komme fra et eksternt system, såsom en telemarketing-dialer.

Eksempler

Sign-up

Dette eksempel indeholder de felter, der som minimum skal være udfyldt for en Sign-up-kampagne:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&externalLeadId=mitLeadId

Nedenstående eksempel indeholder alle felter, der er mulige at flette ind i en Sing-up-kampagne som standard:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&externalLeadId=mitLeadId&pre_firstName={firstName}&pre_lastName={lastName}&pre_name={name}&pre_msisdn={msisdn}&pre_email={email}&pre_address={address}&pre_address2={address2}&pre_postCode={postCode}&pre_city={city}&pre_countryCode={countryCode}&pre_nationalId={nationalId}&pre_birthDate={birthDate}&companyName={companyName}&pre_businessCode={businessCode}&pre_externalId={externalId}&product={product}&pre_amount={amount}&pre_paymentMethodType={paymentMethodType}&pre_scheduleType={scheduleType}&pre_scheduleStartType={scheduleStartType}&pre_scheduleStartWithOneOff={scheduleStartWithOneOff}

Det er muligt at tilføje tilpassede felter. Læs mere om dette i afsnittet om Udfyldning af metadata.

Upgrade

Dette eksempel indeholder de felter der som minimum skal være udfyldt for en Upgrade-kampagne:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&externalLeadId=mitLeadId&subscriptionGuid=950dg7sb-50a3-4bf2-a5b0-208e2598hd6a

Påkrævede værdier

 • campaignGuid: Et id peger hen på den kampagne, der onboardes til. Kampagnen er defineret af OF-kunden og har tilknyttet et bestemt workflow. 
 • externalLeadId: Nogle gange kan der opstå flere betalingsforsøg i forbindelse med samme emne/lead. For at skabe grundlag for bedre rapportering samles disse sessions under samme lead. Derfor skal ExternalLeadId altid udfyldes. Du afgør selv, hvad id'et er. Du kan f.eks. bruge dit systems id eller et medlemsnummer fra kunden.
 • subscriptionGuid (Kun upgrade/winback): Påkrævet kampagner, der benytter et upgrade workflow. Det gør det muligt at ændre på en eksisterende aftale på forskellig vis – f.eks. ved at skifte beløb eller betalingsmiddel.

Udfyldning af kontaktdata

Følgende felter kan forudfyldes på alle kampagner, hvis du vælger at tilføje dem på kampagnens workflow. Felterne bruges til at forudfylde kontakten.

 • pre_contactGuid (guid på en OnlineFundraising kontakt. Hvis denne udfyldes vil nye aftaler tilføjes den eksisterende kontakt i OnlineFundraising)
 • pre_firstName
 • pre_lastName
 • pre_name
 • pre_msisdn (telefonnummer)
 • pre_email
 • pre_address
 • pre_address2
 • pre_postCode
 • pre_city
 • pre_countryCode
 • pre_nationalId (CPR-nr.)
 • pre_birthDate
 • companyName
 • pre_businessCode
 • pre_externalId

Udfyldning af metadata

Onboarding gør det muligt for OF-kunden at få yderligere information – ud over den OnlineFundraising skal bruge. Denne data kaldes metadata og er derfor unikt oprettet af kunden selv. 

Det er stadig muligt at forudfylde dem ved at kende deres navn. Det findes i kampagnes workflow.

Onboarding.png

Ovenstående felt udfyldes således:

&pre_source={værdi}

Et eksempel med nyhedsbrev:

onboarding-newsletter.png
Tilføjelsen på linket vil se sådan ud for en standardværdi af 'Nej':

&pre_nyhedsbrev=Nej

Udfyldning af produkter og betalingsinfo

Kampagnens workflow indeholder et antal produkter, som kan vælges. Dette forudfyldes ved at angive det nummer, produktet har i workflowet.

Eksempel på typisk opsætning 

Nedenfor ses et eksempel på et produkt i en Signup kampagne, som har nummeret '1':

Onboarding.png

Syntax for forudyfyldning af produkt:

&product={number of workflow product}

Produkter kan være fuldt defineret i forvejen i forhold til frekvens, starttidspunkt og beløb. Alt, der ikke er foruddefineret af workflowet, kan forudfyldes:

 • pre_amount={ amount } (beløb)
 • pre_purposeAccountingCode={ purposeAccountingCode }
 • pre_paymentMethodType=[Test,Card,MobilePay,Betalingsservice] (forudvalgt betalingsmiddel)
 • pre_scheduleType=[Monthly,Quaterly,Halfyearly,Yearly] (frekvens)
 • pre_scheduleStartType=[now, first, custom] (tidspunkt for start af aftale)
 • pre_scheduleStartWithOneOff=1 (hvis der ønskes en straksbetaling, uanset starttidspunkt for betalingsaftale)

Bemærk, at for at disse værdier kan forudfyldes, skal de være valgt som mulige i workflowet.

Ønsker du at forudvælge starttidspunkt med en valgfri dato, skal du benytte følgende:

 • pre_scheduleStartType=now
 • pre_scheduleStartCustomDate={ yyyy-mm-dd }

Yderligere muligheder for valg af frekvens (bruges oftest ikke):

 • pre_scheduleEveryOther=[1-24]
 • pre_scheduleCalendarUnit=Month
 • pre_scheduleFixedDay=[1-28]
 • pre_scheduleBaseTier=[1-12]

Betalingsservice
Betalingsservice er et unikt scenarie i Onboarding, da der findes flere måder at håndtere det på. Vær derfor opmærksom på, hvordan det er sat op for hver enkelt kunde.

Skulle du ønske at opsamle reg. og konto.-nr. andetsteds (anbefales ikke), kan de forudfyldes på følgende parametre.

 • pre_sortCode={ sort code }
 • pre_accountNumber={ account number }

Et eksempel

Sådan vil en fuld URL med til en specifik kampagne med forudfyldt lead id, produkt nummer 3 og et beløb på 100 kroner se ud:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&externalLeadId=mitLeadId&product=3&pre_amount=100

Udfyldning af actions i Upgrade-kampagne

Alle actions i Upgrade kan forudfyldes via deres parametre:

 • action=[AgreementUpdate,CreateAddOn,ChangePaymentMethod,SubscriptionActions]


Et eksempel
Sådan vil en fuld URL med til en specifik kampagne med forudfyldt subscription, der er sat til at skifte betalingsmetode til Betalingsservice, hvor reg. nr. er sat til 1234 og konto nr. er sat til 1234567890 se ud i URL-adressen:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&externalLeadId=mitLeadId&action=ChangePaymentMethod&pre_paymentMethodType=Betalingsservice&pre_sortCode=1234&pre_accountNumber=1234567890

Det skal du være opmærksom på

Tjek følgende, hvis du oplever, at Onboarding ikke virker med din URL.

1. Udfyld eller fjern VALUE og [] værdier i URL'en.

Parametre som f.eks. &pre_paymentMethodType=[Test, Card, MobilePay, Betalingsservice] indeholder alle gyldige værdier såsom Test, Card osv. I din endelige URL skal du fjerne hele parametret, hvis du ikke ønsker at forudfylde det eller definere hvilken værdi du ønsker.

Eksempel på korrekt brug:

https://onboarding.onlinefundraising.dk/onboard?campaignGuid=edb909d0-50a3-4bf2-a5b0-208e2582fac7&pre_paymentMethodType=Betalingsservice

2. Tjek for specialtegn

Den endelige URL må ikke indeholde tegn såsom % [ ] ( ) . , eller mellemrum. Hvis URL'en indeholder nogle af disse tegn, har du formentligt enten ikke renset URL'en som foreslået i punkt 1 eller også indsætter dit system (f.eks. dialer) data, der indeholder disse tegn. Tjek om du selv kan få dataen tilpasset eller tag kontakt til OnlineFundraising eller dialeren.

3. Virker stadig ikke

Hvis du stadig ikke kan få det til at virke så send en mail til support@onlinefundraising.dk sammen med din URL. Så hjælper vi dig med at finde problemet.

Video-gennemgang

Se, hvad bureauet skal gøre for at linke til Onboarding.


Se, hvordan det ser ud, når betalingerne afsluttes.