Formularbygger

Sådan sætter du minimumsbeløb i formularer

Senest redigeret:

Ønsker du at sætte minimumsbeløb i dine OnlineFundraisings-formularer? Så følg disse simple trin, som også forklarer, hvordan du laver en fejltekst, hvis donor indtaster et beløb under minimumsbeløbet. 

Trin 1: Find din formular

Hvis du ønsker at sætte et minimumsbeløb på en eksisterende formular, skal du først finde den formular, du ønsker at redigere. Er du allerede på redigeringssiden, kan du springe dette trin over.

Vælg Form Builder i OnlineFundraisings hovedmenu. Her finder du en liste over dine eksisterende formularer. Klik på navnet for den formular, du ønsker at redigere.
 

formbuilder.png

Trin 2: Rediger beløbsfeltet

Under Fields finder du beløbsfeltet. 

Sk_rmbillede_2021-08-17_kl._12.36.08.png
Indstil feltet Input type til Radio (please add values).

I Options-feltet har du mulighed for at skrive beløbsforslag adskilt med komma. Hvis du ønsker at give mulighed for at betale et valgfrit beløb, skal du angive det med "#". Det er også her, du sætter dit 

minimumsbeløb ved at skrive: ">" efterfulgt af det ønskede minimumsbeløb. Ønsker du f.eks. at sætte et minimumsbeløb på 50 kr., skriv da ">50". 

Trin 3: Sådan ændrer du fejlteksten

Når en donor forsøger at tilføje et beløb mindre end det specificerede minimumsbeløb, bliver der automatisk vist en fejltekst.

Sk_rmbillede_2021-08-17_kl._11.18.48.png
Du kan tilpasse denne tekst ved at indsætte et kort html-script. Dette script kan indeholde både det indtastede beløb og det specificerede minimumsbeløb. Det kan f.eks. se ud på følgende måde:

Sk_rmbillede_2021-08-17_kl._11.18.22.png

Scroll ned til sektionen: Customise styling, HTML in head, and javascript, og klik på den for at folde menuen ud.

Sk_rmbillede_2021-08-16_kl._14.15.56.png

Her finder du et tekstfelt med titlen Apply javascript with jQuery support to this particular form. Det er her, du skal indsætte scriptet for at ændre fejlteksten. 

Sk_rmbillede_2021-08-17_kl._12.39.04.png

Koden

Du kan bruge scriptet herunder for at få vist beskeden "[Indtastet beløb] er desværre for lidt. Vi har brug for [minimumsbeløb]."

Du kan også ændre ordlyden ved at ændre i scriptet.

function client_refresh_form(init) {

var result = window.getFormVars();

// If amountPseudo-field exists, amount is 0, amountPseudo is not empty and lower than a minimum amount
if ( $('input[name="amountPseudo"]').length && result.amount === '0' && result.amountPseudo !== '' && result.amountPseudo < parseInt( $('input[name="amountPseudo"]').attr('min') ) ) {
$('input[name="amountPseudo"]').attr( 'title', result.amountPseudo +' kr. er desværre for lidt. Vi har brug for '+ $('input[name="amountPseudo"]').attr('min') + ' kr.' );
}
}

// Initial form check
client_refresh_form(true);

// Check form on every change
$(document).on('formChange', function (elem) {
client_refresh_form(false);
});

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at skrive til os på support@onlinefundraising.dk