Betalinger

Fejlhændelser og status for betalinger

Senest redigeret:

Fejl ved betaling kan opstå af forskellige årsager, f.eks. hvis en betaling fejler af tekniske grunde, hvis et opkrævningsforsøg udløber eller hvis en opkrævning bliver afvist af donoren.

Her er de mest almindelige fejlkoder, der vedrører abonnementer, betalingsmetoder og betalinger. Du kan finde flere oplysninger i vores API-dokumentation, hvor der også er en tabel over de typiske situationer, der fører til fejlkoder og annulleringskoder.

Terminologi og roller  

I dit OnlineFundraising-setup fremgår alle beskrivelser af fejlkoder på engelsk, og derfor vil vi også beskrive dem på engelsk nedenfor. Til det har du brug for at kende betydningen af de "roller", der bliver refereret til.

Debtor = (Debitor) Giver/medlemmet, som er betalingsmodtageren

Creditor = (Kreditor) Jer som organisation 

System = OnlineFundraisings betalingsmotor

Gateway = Den valgte betalingsgateway, såsom Betalingsservice, MobilePay, NETS, Bambora osv.

Error Codes = Vores fejlkoder anvendes på enheder, når utilsigtede fejl opstår enten internt i systemet eller i gatewayen.

Cancel Codes = Vores annulleringskoder anvendes på enheder, der bevidst annulleres af enten debitor eller kreditor.

Subscriptions

Subscriptions - fejlkoder og beskrivelser

Fejlkoden (Error code) og fejlbeskrivelsen (Error description) hører sammen og bliver automatisk – og afhængig af situation – sat af systemet. 
Bemærk også, at abonnementets state kan afhænge af betalingsaftalens indstilling af Payment required, som fortæller, hvorvidt betaling er et krav eller ej.

  • Hvis betalingen af en subscription bliver annulleret af debitor, kan en kreditor ønske at afstå fra forfølge det udestående beløb. I dette tilfælde har aftalen ikke betalingskrav, og abonemmentet vil derfor være inaktivt (Inactive)

  • Er der i stedet tale om fx et medlemskab med en vedtægtsbåret modydelse, hvor debitor afviser betalingen, vil betaling være påkrævet. I dette tilfælde vil abonnementet bevare status Active.   

Error Code

Description

State

100001

Subscription has no active Payment Method, but Payments are required by the Agreement.

Active

100002

Subscription has no active Payment Method, and Payments are not required.

Inactive

100003

Subscription Payment Method not found at the time of scheduling.

Inactive

 

Subscriptions - annulleringskoder og beskrivelser

Cancel Code

Description

State

100101

Cancelled by Debtor.

Inactive

100102

Cancelled by Creditor in either UI or API integration.

Inactive

100103

Expired due to the defined expiresAfterDate.

Inactive

100104

Cancelled by System at the time og charge. Due to the Payment Method being cancelled at payment gateway.

Inactive

 

Payment method

Payment method – fejlkoder og beskrivelser

Error Code

Description

Examples

State

200001

Payment Method signup failed

Invalid data provided for either National ID, Business Number, Sort Code or Account Number with Betalingsservice.

Failed

200002

Payment Method was rejected during sign up

Involves Debtor rejection of a request i.e. in a mobile app.

Rejected

200003

Payment Method signup expired

Debtor did not approve request in mobile app in time.

SessionExpired

200004

Payment Method has expired

Involves expiration of Card or requirement of new SCA.

Expired

200005

Payment Method has failed

Errors with the Gateway without options to retry or reactive.

Failed

 

Payment method – annulleringskoder og beskrivelser

Error Code

Description

Examples

State

300001

Payment Method is temporarily unavailable

Technical error or unresponsive gateway.
No funds currently, denied for ~24 hours due to incorrect PIN or similar. For Cards we retry over a period of 7 days.

AwaitingRetry

300002

Payment has failed to charge

Lost, stolen or closed Card.
Phone not available to SMS charges.
Unknown errors with the Gateway.

Failed

300003

Payment is expired.

The OneOff Payment was not accepted in time.

SessionExpired

300004

Payment was rejected by Debtor

Involves Debtor rejection of a request i.e. in a mobile app or home banking.

Rejected

300005

Payment was rejected by Gateway

Involves Gateway interaction.

Rejected

300006

Payment has failed to charge

Payment Method not active at the time of scheduling

Failed

 

 

Payment

Payment – fejlkoder og beskrivelser

Error Code

Description

Examples

State

300001

Payment Method is temporarily unavailable

Technical error or unresponsive gateway.
No funds currently, denied for ~24 hours due to incorrect PIN or similar. For Cards we retry over a period of 7 days.

AwaitingRetry

300002

Payment has failed to charge

Lost, stolen or closed Card.
Phone not available to SMS charges.
Unknown errors with the Gateway.

Failed

300003

Payment is expired.

The OneOff Payment was not accepted in time.

SessionExpired

300004

Payment was rejected by Debtor

Involves Debtor rejection of a request i.e. in a mobile app or home banking.

Rejected

300005

Payment was rejected by Gateway

Involves Gateway interaction.

Rejected

300006

Payment has failed to charge

Payment Method not active at the time of scheduling

Failed

 

Payment – annulleringskoder og beskrivelser

 

Cancel Code

Description

State

300101

Cancelled by Creditor in either UI or API integration.

Cancelled